Contact
  1. Veilige medicatie in een veranderend landschap

Isala, apothekers en apotheekhoudende huisartsen in de regio Meppel en Zwolle werken nauw samen om overal veilige en effectieve farmaceutische zorg te leveren aan onze patiënten. Steeds meer zorg onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vindt thuis plaats. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Door onderling gegevens uit te wisselen krijgt de patiënt overal de juiste medicatie. Dit geldt voor medicatie aan bed, complexe (oncologische) medicatie, maar ook voor medicatie bij de apotheek in de wijk.

Ondertekening visie

Hard aan gewerkt

Afspraken hierover zijn vastgelegd in een visiedocument, die de betrokkenen woensdag 24 februari hebben ondertekend. Ziekenhuisapotheker Gerrit de Weerd: ‘Dit is een mooi moment! We hebben achter de schermen met elkaar hard gewerkt om tot een gezamenlijke visie te komen. Zo is er de werkgroep medicatieveiligheid, die voor samenhang zorgt tussen apotheekhoudenden in de regio. We willen de farmaceutische zorg in het verzorgingsgebied van Isala de komende jaren verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door steeds meer te werken aan het volledig digitaal uitwisselen van het actuele medicatieoverzicht. Dat is best wel uniek. Samen gaan we voor een sterke farmaceutische regio.’

Ondertekening visie

Aanwezig bij de ondertekening waren Isala bestuurder Ina Kuper, voorzitter stuurgroep medicatieveiligheid en certificaathouder namens de Isala (poliklinische) apotheek, ziekenhuisapothekers Tim Lamers en Gerrit de Weerd, Albert Drouven, voorzitter van de CAVRZ (Cooperatieve Apothekers Vereniging regio Zwolle) en namens certificaathouder CAVRZ apothekers, Bert van Bremen, apotheekhoudend huisarts namens de regio Meppel. Astrid Bohemen, openbaar apotheker in Meppel volgde het online.

De visie in het kort

Deze visie is een meetlat om toekomstige plannen aan te toetsen. De patiënt staat hierbij altijd centraal. De samenwerking tussen patiënt, arts, apotheker, verwijzer is de beste waarborg voor veilige en effectieve farmaceutische zorg. De visie richt zich hiervoor op drie aspecten: gegevensuitwisseling, regie op dossierbeheer, dossierhouderschap.

  • Gegevensuitwisseling - Wij willen een actueel medicatieoverzicht (AMO) elektronisch uitwisselen. We maken hiervoor met de regio afspraken hoe we dit gaan uitvoeren en implementeren. Doel: alle betrokken zorgverleners in de regio hebben altijd en overal toegang tot de actuele medicatiegegevens van de patiënt en kunnen zelf gegevens actualiseren.
  • Regie - De apothekers van het ziekenhuis voeren in overleg met de medisch specialisten de regie over patiënt met complexe medisch specialistische medicatie. In alle overige situaties voeren de apothekers (in overleg met de huisarts) en de apotheekhoudende huisartsen de regie over de medicatie van de patiënt.
  • Dossierhouderschap - Apothekers en apotheekhoudende huisartsen zijn primair de houder van het complete farmaceutische patiëntdossier. Het dossierbeheer is, afhankelijk van de complexiteit van de medicatie van de patiënt, in handen van ófwel de openbare apotheker/de apotheekhoudende huisarts óf de apotheker van het ziekenhuis.