Contact
  1. Versterking samenwerking zorgketen hersenrevalidatiezorg

Wanneer een patiënt na een CVA-opname in het ziekenhuis naar huis gaat, volgt een hersenrevalidatieproces. Dit is voor de patiënt een intensieve periode voor herstel, leren omgaan met de situatie en veelal onzekerheid. Vanuit de zorgketen, rondom de patiënt, willen wij de beste zorg en ondersteuning bieden en helderheid geven wie wanneer aanspreekpunt is.

Bedrijven die samenwerken aan hersenrevalidatie

Daarom start op dinsdag 19 oktober 2021 een project om de onderlinge samenwerking in de zorgketen te versterken. Thuiszorgorganisaties Carinova en Icare, Isala, Argo fysiotherapie, Fysiomobilae fysiotherapie en later ook de huisartsen, starten met gegevensuitwisseling in de zorgketen met een speciaal daarvoor ingericht transmuraal dossier; een cBoard van leverancier CareSharing.
Een twintigtal patiënten zal hier, tijdens het hersenrevalidatieproces, in gevolgd worden. De verwachting is dat onderlinge communicatie en gegevensuitwisseling makkelijker en sneller is, ofwel de juiste informatie op de juiste plek. Ook de patiënt en de eventuele mantelzorger kan gegevens inzien. We hopen zo nóg betere zorg en begeleiding te bieden.
Het met elkaar leren werken op deze manier staat de komende 6 maanden centraal in dit project. Om samen te ontdekken, vorm te geven en te leren. Wij kijken er naar uit!  

Met vriendelijke groet,

Argo fysiotherapie: Dedde en Douwe
Fysiomobilae fysiotherapie: Manon
Carinova: Annet
Icare: Natasja en Karlijn
Isala: Heleen, Gina, Yfke en Eline