Contact
  1. Wijziging in vergoeding KID-behandeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Per 1 april 2020 wijzigt de vergoeding voor Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad, de zogeheten KID-behandelingen (KID).

Wat verandert in de vergoeding van KID?

Vanaf 1 april wordt KID bij alleenstaande vrouwen en lesbische paren zonder medische oorzaak voor onvruchtbaarheid (anders dan de afwezigheid van een mannelijke partner), niet langer vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Het Ministerie van VWS heeft besloten dat KID-behandelingen bij vrouwen zonder mannelijke partner, voortaan vergoed worden vanuit een subsidieregeling. Er worden maximaal 12 KID-behandelingen uitgevoerd.

Hoe is de vergoeding geregeld?

  • Als tijdens onderzoek of behandeling blijkt dat er een medische oorzaak voor verminderde vruchtbaarheid is (anders dan de afwezigheid van een mannelijke partner), dan wordt uw behandeling vergoed door uw ziektekostenverzekering.
  • Zonder medische oorzaak worden onderzoeken en behandelingen vergoed vanuit de subsidieregeling.
  • Het onderzoeks- of behandeltraject kan ook beginnen met vergoeding vanuit de subsidieregeling. Maar als tijdens het traject blijkt dat er een medische oorzaak is, vindt vergoeding plaats vanuit uw ziektekostenverzekering.
  • Daarnaast is het mogelijk dat u al vóór 1 april behandeld werd met vergoeding vanuit uw zorgverzekering en na deze datum in de subsidieregeling komt.

Wat betaalt u zelf?

  • Iedereen die onderzoek en/of een behandeling ondergaat die door de ziektekostenverzekering wordt vergoed, spreekt eerst zijn eigen risico aan. De hoogte van het eigen risico is tenminste € 385,-. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Dit bedrag betaalt u elk kalenderjaar eerst zelf, voordat het door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.
  • In de subsidieregeling is een eigen bijdrage opgenomen van € 192,50. Dit is een eenmalige eigen bijdrage. Ook als uw behandelingen in meer dan één kalenderjaar vallen.
  • Afhankelijk van hoe uw traject verloopt, kan het gebeuren dat u zowel uw eigen risico voor de zorgverzekering als de eigen bijdrage van € 192,50 moet betalen. Afhankelijk van het verloop van uw onderzoeken en behandeling, zijn de extra kosten vergeleken met de huidige vergoedingswijze dan maximaal € 192,50.
  • Het bedrag € 192,50 kan niet in termijnen worden betaald. U dient dit bedrag te pinnen bij het Isala Fertiliteitscentrum. Een andere betalingswijze is niet mogelijk.
  • Genoemde kosten staan los van de kosten van het donorsperma zelf.