Contact
  1. 5115-Medisch maatschappelijk werk

Een ziekte, een behandeling of opgenomen worden in het ziekenhuis, het kan uw leven erg veranderen. Dit heeft invloed op alle belangrijke dingen in uw leven: het gezin, een relatie, uw werk, de financiën en contacten met vrienden en familie. Deze veranderingen kunnen tijdelijk, maar ook blijvend zijn.

Niet alleen voor u als patiënt, ook voor ouders of verzorgers en anderen in uw directe omgeving kan dit spanningen geven. Wij zijn er om u en uw omgeving te begeleiden en ondersteunen. We helpen met gedachten en emoties, omgaan en accepteren van uw ziekte of behandeling. Dit doen we door samen uit te zoeken wat u moeilijk vindt of tegenop ziet en hoe hier mee om te gaan.

Soms kan het zijn dat er iets geregeld moet worden, daar kunnen we u in ondersteunen of uitzoeken waar u moet zijn.

Wat kan de medisch maatschappelijk werker voor u doen?

  • Begeleiden bij het omgaan met ziekte, behandeling, verlies en levenseinde
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid
  • Ondersteuning geven aan partner/kinderen/ouders/verzorgers, andere familieleden en relaties
  • Samenwerken en overleggen met uw hoofdbehandelaar of behandelteam
  • Contacten leggen met of u doorsturen naar passende organisaties buiten het ziekenhuis.
  • Informeren, adviseren en op weg helpen bij de gevolgen van uw ziekte. Bijvoorbeeld met werk, financiën of (veranderende) wet- en regelgeving

Overleg met andere zorgverleners 

Voor een behandeling kunnen verschillende zorgverleners betrokken zijn. Zoals artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in het ziekenhuis. Uw behandeling wordt in een overleg met deze zorgverleners besproken. De medisch maatschappelijk werker is bij deze overleggen aanwezig.

Zorg buiten het ziekenhuis (doorverwijzen)

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunnen problemen naar voren komen die niet direct te maken hebben met uw opname. De medisch maatschappelijk werker kan deze problemen in kaart brengen. In overleg met u kunt u daarvoor hulp krijgen. Het medisch maatschappelijk werk kan dan u helpen aanmelden voor een organisatie buiten het ziekenhuis.

Privacy

De gesprekken met de medisch maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Als het nodig is, kan het zijn dat wij uw behandelend arts of verpleegkundige informeren. We brengen u hiervan op de hoogte.

Contact

U kunt bij uw behandelend arts of verpleegkundige aangeven dat u een gesprek wilt met een medisch maatschappelijk werker.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per mail een afspraakbevestiging met daarin informatie over de tijd en plaats waar u verwacht wordt. Kunt u toch niet komen? Laat dit dan even weten aan de maatschappelijk werker, of bel met 088 624 32 64.

Laatst gewijzigd 23 november 2023 / 5115 / P