Contact
  1. 5127-Correctie afstaande oren

Afstaande oren, ook vaak flaporen of zeiloren genoemd, zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Wanneer ze als hinderlijk en onaantrekkelijk worden ervaren, kan een operatieve oorcorrectie een oplossing zijn. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Hier vindt u informatie over de operatie en de periode na de ingreep.

Vooraf

Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar. Als de ingreep op jongere leeftijd wordt uitgevoerd, dan bestaat de kans op misvorming van het oor tijdens de verdere groei.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren meer naar achteren te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. De oren komen ook niet plat tegen het hoofd aan te liggen. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Operatie

Het corrigeren van flaporen kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar bij kinderen gebeurt het meestal onder algehele verdoving (narcose). In het eerste geval vindt de ingreep op de polikliniek plaats en kunt u na een paar uur alweer naar huis. Bij algehele verdoving blijft de patiënt een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Aan het einde van de dag volgt dan ontslag.

Tijdens de operatie maakt de plastisch chirurg een snee aan de achterkant van het oor. Vervolgens vormt hij het kraakbeen van het oor (het stevige weefsel van de oorschelp) zodanig om dat het oor meer naar achteren komt te staan. Het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd. Hierna wordt de wond gehecht.

Na de operatie

  • Na de oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Dit blijft een week zitten. Het wassen en in model brengen van uw haar zal dus enige tijd niet mogelijk zijn.
  • U kunt pijnstillers innemen tegen de pijn, bijvoorbeeld paracetamol. Bij extreme pijn en bloeden neemt u direct contact op met de plastisch chirurg. Er kan dan sprake zijn van een bloeduitstorting, die misschien behandeld moet worden.
  • Na een week komt u terug op de polikliniek. Daar verwijdert de doktersassistente het verband.
  • Daarna draagt u nog twee weken ’s nachts een haarband of een zwachtel ter bescherming van uw oren. Ook overdag is het verstandig om voorzichtig te zijn, bijvoorbeeld als u sport.
  • Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen verwijdert de doktersassistente op de polikliniek na één tot twee weken.
  • Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Na ongeveer drie maanden zal het uiteindelijke resultaat bereikt zijn.

Risico's en complicaties

Het corrigeren van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren goed naar achteren zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor honderd procent worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Vergoeding

Voordat de behandeling van start gaat, raden wij u aan om uw verzekeringspolis te bestuderen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo weet u precies of de operatie wel of niet vergoed wordt. U komt daardoor naderhand niet voor verrassingen te staan.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Ziekenhuis St. Jansdal

Polikliniek Chirurgie
(0341) 463 777 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 5127