Contact
  1. 5172-maatschap Plastische chirurgie

De plastisch chirurgen van Isala werken samen in een maatschap. U kunt voor de behandeling van verschillende klachten bij hen terecht. Hier leest u meer over de consulten, een eventuele ziekenhuisopname of poliklinische behandeling en de controle na een ingreep.

Uitleg

De maatschap Plastische chirurgie bestaat uit zeven plastisch chirurgen en zes arts-assistenten. Arts-assistenten zijn artsen in opleiding tot plastisch chirurg; zij werken onder toezicht van de plastisch chirurgen. De plastisch chirurgen opereren zowel in het Hoofdgebouw als het Behandelcentrum van Isala in Zwolle. Daarnaast zijn ze werkzaam in Isala Diaconessenhuis te Meppel en in het ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk.

Plastische chirurgie is een specialisme waarvoor een verwijzing nodig is van een arts. In de meeste gevallen is dit de huisarts, maar ook andere artsen dan de huisarts kunnen verwijzen naar de plastisch chirurg. Met deze verwijzing kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de plastisch chirurg. Onder het kopje ‘Contact’ vindt u de telefoonnummers van de poliklinieken in Zwolle, Meppel en Harderwijk.

Wij streven ernaar dat onderzoek, behandeling en controle plaatsvinden bij één en dezelfde plastisch chirurg of arts-assistent. Door bepaalde omstandigheden moeten wij hier soms van afwijken. In dat geval wordt u bijvoorbeeld geopereerd door een andere plastisch chirurg of arts-assistent dan die u op het spreekuur heeft gezien. Ook kan het voorkomen dat de controle na uw operatie bij een andere chirurg plaatsvindt. In deze uitzonderingsgevallen zorgen het digitale patiëntendossier, onderlinge besprekingen en overdrachten er echter voor dat we een optimale behandeling en begeleiding kunnen garanderen.

Wanneer naar de plastisch chirurg?

  • cosmetische chirurgie, bijvoorbeeld liposuctie (wegzuiging van vetweefsel), borstvergroting, borstverkleining, onderooglidcorrectie, etc.;
  • reconstructieve chirurgie, bijvoorbeeld borstreconstructie na borstamputatie, lipspleten bij een hazenlip, open gehemelte, etc.;
  • handchirurgie, bijvoorbeeld het verhelpen van aangeboren afwijkingen of afwijkingen na ongevallen;
  • overige chirurgie, bijvoorbeeld het verwijderen van moedervlekken, behandeling van lymfoedeem, verwijderen van huidkanker, brandwonden, aangezichtsverlamming, zenuwletsel, spasticiteit bij kinderen, etc.

Het eerste gesprek

Het kan zijn dat u deze informatie leest na uw eerste gesprek bij de plastisch chirurg. In dat geval kunt u dit stukje overslaan.

Voorbereiding

In de afspraakbevestiging vragen wij u om voor uw bezoek aan de polikliniek Plastische chirurgie van Isala uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en het Burgerservicenummer (BSN). Eventuele correcties kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Melden

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op de polikliniek verwachten. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket. U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen. Op de polikliniek geeft u de verwijsbrief van de (huis)arts aan de secretaresse.

Heeft u een afspraak in Isala Diaconessenhuis in Meppel? Meldt u zich dan op de afgesproken tijd aan de balie van de polikliniek Plastische chirurgie. Deze bevindt zich op de 2e verdieping, nummer 98a.

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis St. Jansdal? Meldt u zich dan op de afgesproken tijd aan de balie van de polikliniek Chirurgie. Deze bevindt zich op de begane grond (poli 0.65).

Na afloop

Van het eerste consult sturen wij een verslag (brief) naar uw verwijzend (huis)arts, tenzij er eerst nog onderzoeken zijn afgesproken. Dan volgt de brief later. Zonodig wordt de machtiging voor een behandeling digitaal aangevraagd bij uw zorgverzekeraar.

Na het eerste gesprek

Na uw bezoek(en) aan de plastisch chirurg kan het zijn dat in overleg met u is besloten tot een chirurgische ingreep (operatie). Een operatie kan tijdens een ziekenhuisopname van één of meer dagen worden uitgevoerd of kan poliklinisch plaatsvinden.

Ziekenhuisopname in Isala

U wordt door de operatieplanner op de wachtlijst gezet voor een bepaalde ingreep. De wachttijd is afhankelijk van de ingreep, de reeds bestaande wachtlijst, de urgentie, en dergelijke. Aan de hand van de wachtlijst bepaalt de afdeling planning van de polikliniek Plastische chirurgie uw opnamedatum. Wilt u meer informatie over de wachttijd, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur bellen naar telefoonnummer 088 624 62 62.

Preoperatief onderzoek

Voordat u wordt geopereerd, is het noodzakelijk dat u een preoperatief onderzoek ondergaat in verband met de verdoving (anesthesie) die u krijgt tijdens de operatie. Dit preoperatieve onderzoek bestaat uit een gesprek met de anesthesioloog waarbij u wordt gewogen en gemeten. Ook wordt uw bloeddruk opgenomen en wordt gevraagd of u medicijnen gebruikt. Daarnaast geeft de anesthesioloog uitleg over de dag van operatie en biedt hij u de mogelijkheid tot het stellen van eventuele vragen.

De gang van zaken bij het preoperatief onderzoek verschilt per locatie:

  • Indien u bent doorverwezen naar de polikliniek Preoperatief onderzoek in Zwolle of Kampen, dan zal de secretaresse van uw behandelend arts met u bespreken hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden.
  • Bij Isala Diaconessenhuis in Meppel kunt u vanaf het spreekuur van de plastisch chirurg doorlopen naar het Opnameservicepunt om een afspraak te maken bij de anesthesist voor preoperatief onderzoek en een afspraak voor de operatie.
  • Bij het ziekenhuis St. Jansdal wordt de afspraak voor een preoperatief onderzoek door de medewerkers van de poli gemaakt.

Vóór de ziekenhuisopname

Isala
Als alle betrokken zorgverleners akkoord hebben gegeven voor de operatie wordt in overleg met u de operatiedatum afgesproken.

Isala Diaconessenhuis
Een dag voor de operatie belt het Opnameservicepunt u over de tijd van de opname.

Ziekenhuis St Jansdal
Als alle betrokken zorgverleners akkoord hebben gegeven voor de operatie wordt in overleg met u de operatiedatum afgesproken.

Na de ziekenhuisopname

Na uw ziekenhuisopname krijgt u van de secretaresse van de verpleegafdeling een datum mee voor een controleafspraak op het spreekuur van de plastisch chirurg. Uw verwijzend (huis)arts ontvangt van de plastisch chirurg een brief met een verslag van uw ziekenhuisopname en operatie.

Poliklinische behandeling

Bij een poliklinische behandeling maakt de secretaresse van de polikliniek Plastische chirurgie een afspraak voor u bij een van de plastisch chirurgen. Zij legt u tevens uit waar u moet zijn.

Controle na een operatie

De eerste controle na een operatie vindt zo veel mogelijk plaats op het spreekuur van de arts die u geopereerd heeft, ofwel door de arts zelf ofwel door de doktersassistente. De doktersassistentes zijn hiervoor speciaal opgeleid door de plastisch chirurgen. Als er aanleiding voor is, dan heeft de doktersassistente altijd de mogelijkheid om de arts erbij te halen. Mocht u zelf graag de arts willen zien, dan kunt u hierom vragen.

Kosten

Ziektekostenverzekeraars vergoeden veel, maar helaas niet alles. Veel operaties die behoren tot de 'cosmetische chirurgie' worden niet vergoed, omdat patiënten er geen lichamelijke klachten van ondervinden. Voorbeelden van dit soort operaties zijn: liposuctie, buikwandcorrecties, borstvergrotingen, correctie van wallen onder de ogen, etc.

Operaties die niet worden vergoed, kunnen niet in Meppel en Harderwijk plaatsvinden.

Mocht u op het spreekuur komen met de wens voor een zogenoemde cosmetische operatie, dan zal de plastisch chirurg u erop wijzen dat de kosten voor een dergelijke operatie voor uw eigen rekening komen. Hij zal u melden wat de kosten voor de betreffende operatie zijn.

Ongeveer een week vóór de operatie neemt de secretaresse contact met u op om het exacte bedrag, het bankrekeningnummer en het notanummer aan u door te geven met de vraag of u zo spoedig mogelijk wilt betalen. Wij verzoeken u het bedrag op de factuur vóór de ingreep op onze rekening te storten. Lukt dit niet, dan kan de operatie helaas niet plaatsvinden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent: 

Zwolle

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Harderwijk

Plastische chirurgie
(0341) 46 37 77 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 5172