Contact
  1. 5266-Na gebitssanering kind

Als een kind na een gebitssanering onder narcose, bijvoorbeeld het trekken van een tand of kies, naar huis mag, is het belangrijk een aantal adviezen en instructies in acht te houden.

Pijnbestrijding

De verpleegkundige vertelt u welke medicijnen de kaakchirurg aanraadt tegen de pijn en volgens welk schema. Het is belangrijk dat u zich aan dit schema houdt tot 24 uur na de ingreep. Daarna kunt u naar eigen inzicht zonodig de afgesproken dosis geven. Eventueel kunt u de pijnlijke gezichtshelft koelen met ijs.

Verzorging

Als de mond nog wat bloedt, moet u uw kind niet laten spoelen, maar probeer uw kind een half uur op een gaasje of schone zakdoek te laten bijten.
De tanden moeten in principe gewoon gepoetst worden. De hechtingen lossen na twee tot drie weken vanzelf op.

Eten en drinken

Misschien is uw kind door de narcose nog misselijk. Een paar keer overgeven is normaal.
Het drinken kunt u in dat geval beter beperken tot water, thee, appelsap of bouillon.

Soms is het ook goed om een dag te wachten met het geven van fruit of warm eten. De dag na de operatie mag uw kind weer gewoon alles eten en drinken.

Activiteiten

In principe is het geen bezwaar dat uw kind, zodra u zelf denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat. Uw kind mag douchen en in bad en gewoon met alle activiteiten meedoen.

Controle

Als uw kind voor controle bij de specialist wordt verwacht, dan krijgt u hiervoor een afspraak mee naar huis.

Problemen?

Het kan zijn dat zich problemen voordoen. U kunt dan bellen met het secretariaat van de behandelend specialist  088 624  28 81 of met uw tandarts via de website van het Centrum Bijzonder Tandheelkunde van de Vogellanden. Buiten kantooruren kunt u bellen naar de telefooncentrale van het ziekenhuis 088 624 50 00. Vraagt u dan naar de dienstdoende kaakchirurg.

U moet in ieder geval waarschuwen bij:

  • koorts hoger dan 38ºC;
  • toenemende pijn;
  • helder bloed braken;
  • erge zwelling van de kaak.​
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5266