Contact
  1. 5273-Na navelbreukoperatie

De chirurg heeft tijdens een operatie een navelbreuk opgeheven. Nu uw kind weer naar huis mag, geldt een aantal adviezen en instructies. U leest ze hier.

Verzorging

Op het wondje zit een pleister of zitten speciale plakkertjes, die als het ware extra steun geven aan de wond. De wond is meestal met oplosbare hechtingen gehecht. Die hechtingen verdwijnen op den duur vanzelf. Soms moeten de knoopjes na één week bij de huisarts afgeknipt worden. Is dat bij uw kind het geval, dan krijgt u daarvoor een speciaal advies mee. De pleister of de plakkertjes kunt u na twee dagen verwijderen. Er hoeft daarna geen nieuwe pleister op, tenzij uw kind dit prettig vindt.

Eten en drinken

Het is mogelijk dat uw kind door de narcose nog misselijk is. Een paar keer overgeven is normaal. Het drinken kunt u in dat geval beter beperken tot water, thee, appelsap of bouillon. Soms is het ook goed om een dag te wachten met het geven van fruit of warm eten. De dag na de operatie mag uw kind weer gewoon alles eten en drinken.

Activiteiten

Uw kind mag zich gewoon wassen en douchen, maar de eerste vijf dagen na de operatie mag hij of zij niet in bad. In principe is het geen bezwaar dat uw kind, zodra u zelf denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat. Het is verstandig om uw kind gedurende een dag of tien niet te laten sporten of deelnemen aan de gymnastieklessen.

Problemen?

Het kan zijn dat zich problemen voordoen. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat van de behandelend chirurg. Het telefoonnummer vindt u op de afspraakbevestiging van controleafspraak. Buiten kantooruren belt u met de telefooncentrale van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoend chirurg. Het nummer is: 088 624 50 00.

U waarschuwt in ieder geval bij:

  • langdurig braken;
  • koorts hoger dan 38 °C;
  • toenemende pijn;
  • bloedende wond;
  • als de wond dik en rood is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met: 

  • Kindergeneeskunde 088 624 14 35;
  • Abdominale chirurgie 088 624 62 95.
Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5273