Contact
  1. 5304-OGTT-test: een onderzoek naar groeihormoon

​Uw arts heeft een orale glucose tolerantie test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of u te veel groeihormoon aanmaakt.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA) van de laboratoriumgeneeskunde. Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat u een glucose (=suiker) drank opgedronken hebt. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht.
Uit de resultaten hiervan kan de laboratoriumarts of PA afleiden of u teveel groeihormoon aanmaakt. Zij zullen deze resultaten delen met uw arts.

Let op
Gebruikt u geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
Na afloop van de test krijgt u iets te eten en drinken aangeboden. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling patiëntenregistratie via telefoonnummer 088 624 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of PA heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuus zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het infuus wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna krijgt u een glucosedrank, wat u helemaal op moet drinken.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen 30, 60, 90 en 120 minuten na het nuttigen van het drankje.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen, etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de secretaresse van de laboratoriumgeneeskunde op telefoonnummer 088 624 83 97 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.30 uur) of stuurt u een mail naar laboratoriumgeneeskundesecretariaat@isala.nl met uw gegevens, er wordt dan contact met u opgenomen.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u de tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten via bovenstaand nummer of e-mailadres, dan maken wij een nieuwe afspraak voor u.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5304