Contact
  1. 5379-Obstetrie-dagboek

Bijlage Patiënten Informatie Dossier

​Patiënten die opgenomen worden omdat er zich problemen voordoen in de zwangerschap, krijgen veel informatie te verwerken. Om helderheid aan te brengen in deze emotionele tijd, biedt de afdeling Obstetrie hun een dagboekje aan.

Waarom dit dagboekje?

U bent opgenomen op de afdeling Obstetrie (Verloskunde), omdat er zich problemen voordoen in uw zwangerschap. Uit ervaring is gebleken dat patiënten tijdens hun ziekenhuisopname erg veel informatie te verwerken krijgen. Daarom bieden wij u dit dagboekje aan zodat u de gelegenheid heeft om in deze emotionele tijd enige helderheid aan te brengen.

Uit gesprekken met ex-patiënten is ons gebleken dat zij zich niet altijd goed herinneren wat er rondom de opname is gebeurd. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis is de patiënt zich hiervan meestal niet bewust, maar dit openbaart zich pas na enige tijd, soms zelfs na enkele maanden.

Omdat uw opname alles te maken heeft met een van de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven en in dat van uw partner, is het van belang dat u zich deze periode later kunt herinneren. Dit dagboekje kan u daarbij helpen. Op de afdeling hebben we een tijdje proefgedraaid met dit dagboek en daaruit is gebleken dat de meeste patiënten zeer positieve ervaringen hebben met het gebruik ervan. Om die reden hebben wij besloten dit dagboekje aan te bieden aan iedereen die op onze afdeling (unit) wordt opgenomen; u kunt zelf het beste beoordelen of u ervan gebruik wilt maken.

U treft tips aan voor het gebruik van dit dagboekje en informatie die voor u van belang kan zijn.

Tips voor het gebruik

Het is van groot belang dat u de gebeurtenissen van elke dag opschrijft. Dit kunt u het beste zelf doen, maar uw partner en/of familie en vrienden kunnen u daarbij helpen. Het beschrijven hoeft niet uitgebreid te gebeuren; het is wel van belang dat u zowel de positieve als de negatieve gevoelens van de dag beschrijft.

Verder kunt u denken aan:

  • hoe u zich voelt;
  • artsenvisite/gekregen informatie; 
  • verpleegkundige zorg; 
  • bezoek; 
  • het weer.

In dit dagboekje is ook ruimte voor andere herinneringen, zoals CTG-uitdraai en foto’s. Denk verder aan: 

  • een foto van uzelf op dit moment; 
  • een foto van het uitzicht;
  • een foto van de kamer.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Obstetrie via 088 624 71 29.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

Laatst gewijzigd 9 januari 2024 / 5379 / L