Contact
  1. 5393-Uroflowmetrie

Een onderzoek naar het plaspatroon wordt uroflowmetrie genoemd. U heeft een afspraak voor dit onderzoek. Hier leggen wij de gang van zaken uit.

Voorbereiding

Het is de bedoeling dat u met een goed gevulde blaas naar de polikliniek Urologie komt, zodat u een behoorlijke plas kunt doen. Dit houdt echter niet in dat u met zo’n volle blaas komt dat u het gevoel heeft op springen te staan. Daarom vragen wij u om de dagen voorafgaand aan het onderzoek erop te letten om de hoeveel tijd u moet plassen; deze tijd kunt u dan ongeveer aanhouden als laatste plastijd voordat u zich bij de polikliniek voor uw afspraak meldt.

Probeer vóór het onderzoek ook extra te drinken. Heeft u een katheter via de plasbuis, dan hoeft u niet per se met een volle blaas te komen. Via de katheter kan uw blaas (verder) gevuld worden met water tot u aandrang heeft om te plassen. Zodra dit het geval is, haalt de verpleegkundige de katheter eruit en mag u in een apparaat met een trechter plassen.

Als u zichzelf katheteriseert geldt het volgende: als u helemaal niet meer zelf plast, hoeft u niet met een volle blaas te komen. Als u nog wel zelf plast maar daarnaast ook uzelf katheteriseert, dient u wel met een volle blaas te komen.  

Onderzoek

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op de polikliniek Urologie verwachten. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

Als u op de polikliniek bent aangekomen, kunt u aangeven dat u een plastest moet doen en graag direct wilt plassen. De polikliniekverpleegkundige neemt u vervolgens mee naar een behandelkamer. Daar wordt u verzocht in een speciaal apparaat met een trechter een plas te doen. Dit apparaat registreert de hoeveelheid die u plast, de kracht van de straal en de snelheid waarmee u plast. Na afloop wordt bepaald of u alles heeft uitgeplast. Dit gebeurt door middel van een echo van de blaas en vindt plaats in dezelfde ruimte. 

Na het onderzoek

Na afloop kunt u weer in de wachtkamer plaatsnemen. Aansluitend wordt u bij de uroloog verwacht, die de uitslag van het onderzoek met u bespreekt.

Contact

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op uw gesprek met uw behandelend uroloog. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de polikliniek Urologie 088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5393 / 328056
Specialisme en centra