Contact
  1. 5400-Ingegroeide teennagel
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​De behandelingsmogelijkheden bij een ingegroeide teennagel (unguis incarnatus) zijn: ophogen van de nagelrand en versmallen of verwijderen van de nagel. Hier lichten we mogelijkheden toe.

Uitleg

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en geeft irritatie, pijn of een ontsteking. De situatie kan voor iedereen weer anders zijn.

Waarom zo’n teennagel ingroeit, is niet met zekerheid bekend. Misschien ligt het aan het schoeisel (te nauw, te smal) of aan de bouw van de teen zelf (licht gekanteld, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt) of door het te kort knippen van de nagel in de hoekjes.

Onderzoek

Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig. Een enkele keer kan de arts, afhankelijk van de bevindingen, een röntgenfoto van de teen laten maken.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt. Dit is afhankelijk van de ernst van het ingroeien van de nagelrand.

Ophogen

Als de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, kan vaak worden volstaan met eenvoudige maatregelen. De nagelrand kan wat worden opgehoogd door een wattenbolletje onder de nagel te schuiven en/of de huid regelmatig naar beneden te masseren. Dit kan ook met behulp van een beugeltje die de podotherapeut aan u kan verstrekken.

Versmallen

Als de mate van ingroei erger is en aanleiding geeft tot pijn of een ontsteking veroorzaakt – met of zonder verdikking van de huid en wild vlees (hypergranulatie) – dan is een versmalling van de nagel nodig. Een versmalling van de nagel kan op twee manieren plaatsvinden.

  • De versmalling kan geschieden door de nagelrand weg te knippen. Later groeit de nagel dan weer terug. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan geprobeerd worden met bovengenoemde eenvoudige maatregelen een hernieuwde ingroei te voorkomen.
  • Ook kan de nagel blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel kan dan worden weggesneden, weggekrabd of weggebrand. Ook kan het door middel van een etsende vloeistof (fenol) worden vernietigd.

Verwijderen

Afhankelijk van de bevindingen van de arts, kan het soms nodig zijn de nagel geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Verdoving

De ingrepen aan de teennagel worden poliklinisch uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U krijgt hiervoor twee verdovingsprikken aan de teenbasis.

Complicaties

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Toch komen bij deze operatie nabloedingen weinig voor en treden infecties zelden op. Er kan een recidief optreden: de nagel groeit dan weer in ondanks de poging de wortel van de nagel te versmallen. In dat geval zal een nieuwe ingreep nodig zijn.

Na de ingreep

Het kan zijn dat u na de ingreep napijn hebt. Afhankelijk van de aard van de ingreep zal deze pijn licht of matig zijn.

  • Met milde pijnstillers is dit ongemak meestal goed te bestrijden; het is raadzaam om deze pijnstillers al vóór de ingreep in huis te halen.
  • Ook kan het hooghouden van de teen de pijn verlichten.

Na de ingreep mag u eerst niet op uw been lopen. Houdt u uw been dan ook goed omhoog. Het is verstandig dat u na de ingreep met een rolstoel uit de Centrale hal wordt opgehaald.

Normaal lopen zal, afhankelijk van de pijn, meestal al weer na twee tot vijf dagen mogelijk zijn.

Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met uw huisarts of het ziekenhuis.

Contact

Deze informatie is een aanvulling op het gesprek met de chirurg. Heeft u nog vragen, dan staat de chirurg u tijdens het spreekuur graag te woord. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u bellen met de polikliniek Vaatchirurgie (038) 424 62 80.

Zie voor meer informatie ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: www.heelkunde.nl (onder Patiënteninformatie, Voorlichtingsfolders).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Verantwoording

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

31 januari 2020 / 5400