Contact
  1. 5401-Thoracale sympathectomie

Uitleg operatie sympathische zenuw

Een thoracale sympathectomie is een operatie waarbij de sympathische zenuw in de borstkas wordt doorgenomen. Hier leest u wat deze operatie inhoudt en wat u daarbij kunt verwachten.

Behalve willekeurige zenuwen die de spieren aansturen en de pijn- en tastsignalen doorgeven naar de hersenen, bestaan er nog andere onwillekeurige zenuwsystemen. Deze sympathische zenuwen reageren zonder dat wij er invloed op hebben en zorgen onder andere voor de regulatie van transpiratie en huidtemperatuur (doorbloeding van de huid).

Warmte en kou

Als we in een warme omgeving zijn, geven de sympathische vezels prikkels om de bloedvaten in de huid open te zetten. Ook de zweetproductie wordt door de sympathische zenuw geactiveerd. Dit heeft tot doel dat het lichaam kan afkoelen. Bij kou worden de huidvaatjes dichtgeknepen en neemt de zweetproductie af.

Emotionele situaties

Emotionele situaties kunnen prikkels via de sympathische zenuwen naar de huid sturen. Iedereen kent de ervaring of de verschijnselen van het 'klamme' zweet dat uitbreekt of het blozen in het gezicht bij spannende situaties. Ook kan roken een negatieve invloed hebben op de huid: bloedvaatjes worden dichtgeknepen, en zweetproductie kan worden aangezet.

Redenen voor operatie

Overactieve sympathische zenuw

Bij een aantal mensen werkt de sympathische zenuw te krachtig. Hierdoor kunnen zelfs in normale situaties zodanige zweethanden ontstaan dat het vocht van de hand druppelt.
In zeer uitzonderlijke gevallen speelt een te grote activiteit van de sympathische zenuwvezels een rol bij chronische pijnsyndromen.

'Dode' vingers

Bij sommige mensen stroomt er door aandoeningen van de kleine slagaderen in de hand te weinig bloed naar de vingers. Als de sympathische zenuw dan zijn 'normale' werk doet en reageert als de omgevingstemperatuur te laag wordt, worden de nog resterende huidvaatjes dichtgeknepen. Er kunnen pijnlijke, 'dode' vingers ontstaan. Bij enkele patiënten bestaat deze situatie zo lang dat er wonden aan de vingers ontstaan die niet of zeer slecht genezen.

De operatie

Thoracoscopische sympaticotomie

Al meer dan een eeuw geleden hebben chirurgen ontdekt dat een verbeterde huiddoorbloeding kan worden verkregen door een deel van de sympathische zenuw weg te nemen (thoracale sympathectomie). Tegenwoordig wordt deze zenuw niet meer weggenomen, maar op enkele plaatsen doorgesneden, met hetzelfde effect. Dit wordt door een zogenaamde kijkoperatie verricht en heet thoracoscopische thoracale sympaticotomie.
Verfijning van de technieken maakt het mogelijk om door een dun buisje zowel lucht tussen de longbladen te brengen als in de borstholte te kijken en de sympathische zenuw elektrisch door te snijden. Als de zenuw is uitgeschakeld, wordt de lucht weer tussen de longbladen uitgezogen en hoeft er geen drain (plastic slangetje) te worden achtergelaten.

Open chirurgische ingreep

Vroeger werd een snee in de oksel gemaakt om de ribben te kunnen spreiden en de sympathische zenuw te verwijderen. Als er al eerder in de borstholte is geopereerd, of er is een ontsteking van de longbladen geweest, kan er geen kijkoperatie meer worden gedaan, en moet de operatie toch weer op de oude 'open' manier worden verricht.

Na de operatie

  • Het effect van de operatie is direct na de ingreep voelbaar: droge warme handen en oksels
  • Bij een probleemloze operatie kunt u de dag erna naar huis.
  • U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle.
  • Meestal kunt u na enkele dagen de normale werkzaamheden hervatten.
  • De huidhechting die gebruikt is om de wondjes te sluiten, lost vanzelf op.

Complicaties

Complicaties treden bij deze operatie weinig op. Zoals bij elke operatie bestaat de kans dat er bloedingen en infecties ontstaan. Door de korte duur van de ingreep komen infecties zeer zelden voor. Een bloeding kan optreden tijdens de operatie, maar vanwege het feit dat het om een kijkoperatie gaat, wordt deze altijd door de chirurg gezien en kunnen de bloedvaatjes worden dichtgeschroeid. Lukt dit niet via de kijkoperatie, dan kan altijd de 'open techniek' worden toegepast.

Op de uitslaapkamer wordt altijd een longfoto gemaakt. In uitzonderlijke situaties (één procent) zal uit de longfoto blijken dat er nog te veel lucht tussen de longbladen is achtergebleven. In dat geval zal een slangetje tussen de longbladen worden gebracht, waardoor de lucht er alsnog kan worden uitgezogen. Soms kan een kneuzing optreden van een van de gevoelszenuwen die tussen de ribben lopen. De bandvormige gevoeligheid of gevoelloosheid zal in de loop van enkele weken of maanden verdwijnen.

Bijwerkingen

Bij twee op de honderd patiënten zal ondanks het doorsnijden van de sympathische zenuw het effect niet of niet krachtig genoeg zijn. Ook zijn er patiënten bij wie na enkele jaren de sympathische zenuw vermoedelijk via omwegen zijn functie weer overneemt. Als de ingreep voor zweethanden, overmatig blozen of afgesloten bloedvaatjes in de vingers wordt verricht, is ook het effect op lange termijn gunstig.

  • Een probleem dat kan ontstaan bij het uitschakelen van de sympathische zenuw, is het zogenoemde syndroom van Horner. Kenmerkend hierbij is dat het bovenooglid wat lager hangt. Dit effect treedt op als de eerste sympathische zenuwknoop wordt uitgeschakeld. Bij de moderne operatietechniek wordt echter de tweede en de derde sympathische zenuwknoop doorgesneden. De zeldzame tot nu bekende Horner-syndromen die optreden bij doorsnijding van de tweede en derde sympathische knoop, zijn van tijdelijke aard gebleken.
  • Een verschijnsel waarmee vaker rekening moet worden gehouden, is het compensatoir zweten. Omdat het menselijk lichaam het zweet toch ergens kwijt moet, kan het gebeuren dat op de romp meer zweet wordt geproduceerd. Dit gebeurt bij een dubbelzijdige thoracale sympathectomie bij twee van de tien patiënten.
  • Omdat de sympatische zenuw ook invloed heeft op de hartslag, kan er na de ingreep een relatief lage hartslag ontstaan. Dit herstelt zich weer binnen enkele maanden. De lage hartslag kan een negatief effect hebben op de conditie, waardoor intensieve sport tijdelijk minder goed mogelijk is.  

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Vaatchirurgie
088 624 62 80 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5401