Contact
 1. 5501-Geboorteaangifte
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Geboorteloket op de Verlos- en Kraamafdeling

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter! Het is wettelijk verplicht om de geboorte van een kind binnen drie dagen aan te geven bij de burgerlijke stand van de gemeente. In uw geval is dat in Zwolle, omdat dit de gemeente is waar uw kind geboren is/zal worden. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen mee voor deze periode van drie dagen. Valt de derde dag echter op één van deze dagen, dan mag u de eerstvolgende werkdag nog aangifte doen.

Geboorteloket

Om deze aangifte voor u te vergemakkelijken, heeft de gemeente Zwolle in samenwerking met Isala een loket van de burgerlijke stand (geboorteloket) in het ziekenhuis gevestigd. De verpleegkundige die bij de geboorte van uw kind aanwezig was, kan voor u een afspraak maken bij het geboorteloket. Bij het geboorteloket op de Verlos-/Kraamafdeling kunt u terecht voor de volgende akten:

 • aangifte van geboorte;
 • opmaken akte van naamskeuze;
 • opmaken akte van erkenning.

Openingstijden

De openingstijden van het geboorteloket in Isala zijn op maandag van 8.30 uur tot 16.15 uur en van dinsdag t/m vrijdag 8.30 tot 12.00 uur.

Let op
U kunt alleen op afspraak terecht bij het geboorteloket!

Afspraak

U heeft een afspraak bij het geboorteloket op de Verlos-/Kraamafdeling, V4.4.

Naam:


Datum:


Tijd:


Gang van zaken bij de aangifte

Bij de aangifte heeft u nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument), bij voorkeur van beide ouders;
 • als u getrouwd bent: ook het trouwboekje;
 • als u niet getrouwd bent en er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap: eventueel de erkenningsakte;
 • eventueel: de akte van naamskeuze;
 • het roze of blauwe Isala-geboortekaartje.

Voor de geboorteaangifte moet u (ouders) het vanzelfsprekend eens zijn over de voornamen en de achternaam van uw kind. Als u getrouwd bent en u kiest voor de achternaam van de moeder, moet u dit - voordat het kind geboren is - regelen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente waar u woont. Soms is een keuze voor de naam van de moeder namelijk niet (meer) mogelijk.

Erkenning

Als u en uw partner niet getrouwd zijn en er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap, dan kunt u uw kind al vóór de geboorte erkennen. Dit kan eventueel ook bij de aangifte en zelfs nog achteraf. U wordt echter geadviseerd om de erkenning vóór de geboorte te regelen. Bij de erkenning moet u in veel gevallen de achternaam kiezen voor uw kind.

Geboorteakte

Nadat u alle gegevens heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor de aangifte, maakt de ambtenaar de geboorteakte op. Hierin staan:

 • de namen van uw kind;
 • de geboortedatum;
 • de gemeente;
 • het tijdstip van geboorte;
 • wie de ouders zijn;
 • wie aangifte deed.

Na de aangifte

Na de aangifte krijgt u automatisch een persoonslijst toegezonden. U kunt daarop zien welke gegevens over uw kind in de gemeentelijke administratie zijn opgenomen.

Afschrift van de aangifte

Sommige instanties kunnen u in de toekomst vragen om een afschrift van de geboorteakte. Dit afschrift kunt u tegelijk met de aangifte aanvragen.

Kosten

Aan de geboorteaangifte zelf zijn geen kosten verbonden. Voor de kosten van het afschrift en het toesturen ervan ontvangt u een rekening.

Let op
Vergeet u niet uw pasgeboren kindje aan te melden bij uw zorgverzekeraar? Dit moet binnen vier maanden na de geboorte gebeuren. Daarmee voorkomt u dat u zelf moet betalen voor medische kosten.

Contact

Voor meer informatie over de geboorteaangifte kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle via telefoonnummer 14 038 (let op: vijf cijfers, zonder netnummer) of ga naar www.zwolle.nl/geboorte.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Zwolle

Verlos-/Kraamafdeling
(038) 424 14 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

23 november 2018 / 5501