Contact
 1. 5594-Sedatie

Lichte sedatie om ontspannen een onderzoek te ondergaan

Het doel van sedatie is dat u wat slaperig wordt, zodat het onderzoek minder belastend voor u is. Hier leest u over het sedatiegesprek, de voor- en nadelen van sedatie en de voorbereiding.

Sedatiegesprek

Voordat u sedatie toegediend kunt krijgen, heeft u een sedatiegesprek met een maag-, darm- en leverarts of – verpleegkundige op de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten. Tijdens dit gesprek worden de risico’s van de sedatie met u besproken en kijken wij naar uw medische voorgeschiedenis. Het gesprek heeft als doel dat het voor u veilig is om sedatie toegediend te krijgen.

Slaperigheid door sedatie treedt direct na toediening op. Hoe slaperig u bent, is niet te voorspellen. Ook als u niet slaapt, zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan. Bij bepaalde onderzoeken wordt niet alleen een slaapmiddel, maar ook een pijnstiller gegeven.

Voordelen sedatie

 • Er wordt gestreefd naar een vorm van zogenoemde 'bewuste sedatie'. Daarbij bent u wat slaperig, maar kunnen de artsen en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u communiceren. Het is dus geen narcose, maar door de sedatie ondergaat u het onderzoek meer ontspannen.
 • Een ander voordeel is dat u, in tegenstelling tot algehele verdoving (narcose), niet hoeft te worden beademd.
 • Uw reflexen blijven intact, waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld door verslikken, kleiner is dan bij narcose.
 • Verder bent u na het onderzoek vaak vergeten wat er gebeurd is.

Nadelen sedatie

Hoewel het slaapmiddel voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden.

 • Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. Als uw zuurstofgehalte te ver daalt, kan het nodig zijn de werking van het slaapmiddel op te heffen door u een medicijn toe te dienen.
 • Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het medicijn. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen of alcoholische dranken kan de werking van het medicijn verminderen.
 • Verder reageren sommige mensen wat ontremd door de toediening van het medicijn.

Bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen kan de maag-, darm- en leverarts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van sedatie vanwege het risico op complicaties.

Voorbereiding

 • Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen naar huis. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand u begeleidt bij het naar huis gaan.
 • Omdat de sedatie 24 uur doorwerkt, mag u die uren niet alleen thuis zijn. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand bij u in de buurt is in de 24 uur na het onderzoek.
 • U heeft een formulier toegestuurd gekregen waarop u uw medicijnen, het telefoonnummer van degene die u naar huis begeleidt, en andere persoonlijke gegevens moet invullen. Wilt u dit ingevulde formulier meenemen naar het ziekenhuis en voorafgaand aan het onderzoek afgeven bij het secretariaat?

Gang van zaken

 • Vóór de start van het onderzoek brengt de arts of verpleegkundige een infuusnaald in een bloedvat van uw arm of hand.
 • Vervolgens wordt door middel van een knijper op uw vinger gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed goed zijn.
 • Daarna wordt het slaapmiddel via het naaldje toegediend.
 • Omdat het medicijn snel werkt, kan vrijwel direct daarop het onderzoek plaatsvinden.
 • Soms duurt het onderzoek wat langer en wordt u al weer wakker, voordat het onderzoek klaar is. Belangrijk is dat u zich daar niet ongerust over maakt.

Na het onderzoek

Als u in ons ziekenhuis bent opgenomen, halen de verpleegkundigen van uw verpleegafdeling u weer op. Op de afdeling hoort u van uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

In geval van een dagopname, verblijft u een korte periode op de dagverpleging. Hier kunt u uitslapen van de sedatie totdat het slaapmiddel volledig is uitgewerkt en u zich weer goed voelt. Ook zullen de verpleegkundigen enkele controles uitvoeren.

 • De uitslag van het onderzoek staat vermeld op het informatieformulier dat u van ons meekrijgt. Eventueel volgt er een controleafspraak.
 • Afhankelijk van het onderzoek en van de afspraken die de maag-, darm- en leverarts heeft gemaakt, kunt u weer normaal eten en drinken.
 • U krijgt dan een broodmaaltijd aangeboden. De verpleegkundige belt in de tussentijd met uw contactpersoon om de tijd af te spreken waarop u weer opgehaald kunt worden. Deze contactpersoon kan in de wachtruimte van de afdeling Endoscopie plaatsnemen.  

Naar huis

Meestal mag u diezelfde dag weer naar huis, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Voordat u naar huis gaat, verwijdert een verpleegkundige het infuusnaaldje.

Let op
Door de slaapmedicatie (sedatie) kunt u minder snel reageren. Daarom wordt u de eerste 24 uur na het onderzoek afgeraden om:
 • actief deel te nemen aan het verkeer;
 • gevaarlijke machines te bedienen;
 • belangrijke beslissingen te nemen;
 • alcoholische dranken te gebruiken. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Endoscopie van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Endoscopie

(038) 424 33 20 (bereikbaar op werkdag tussen 8.30 tot 9.30 uur, 11.30 tot 12.30 uur en 15.00 tot 16.00 uur)

In uw afspraakbevestiging staat op welke locatie u wordt verwacht. Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

8 oktober 2019 / 5594

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.