Contact
 1. 5594-Sedatie

Binnenkort krijgt u een onderzoek of behandeling. U krijgt daarbij lichte sedatie. Om het onderzoek of de behandeling veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat u deze folder goed leest. U mag bijvoorbeeld niet eten of drinken voor het onderzoek of de behandeling. Ook is het soms nodig om met uw medicijnen te stoppen.

Wat is een lichte sedatie?

U krijgt tijdens uw onderzoek een lichte sedatie. Dit noemen wij ook wel 'bewuste sedatie'. Daarbij bent u wat slaperig, maar kunnen de artsen en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u praten. Door de sedatie ondergaat u het onderzoek meer ontspannen. Het is dus geen narcose. Slaperigheid door sedatie begint direct nadat u het middel heeft gekregen. Hoe slaperig u bent, kunnen wij niet voorspellen. Ook als u niet slaapt, zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan. Bij bepaalde onderzoeken krijgt u niet alleen een slaapmiddel, maar ook een pijnstiller.

Voordelen sedatie

 • In tegenstelling tot algehele verdoving (narcose), hoeft u niet te worden beademd.
 • Uw reflexen blijven intact, waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld door verslikken, kleiner is dan bij narcose.
 • Verder bent u na het onderzoek vaak vergeten wat er gebeurd is.

Nadelen sedatie

Hoewel lichte sedatie voordelen heeft, zijn er ook nadelen:

 • Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. Als uw zuurstofgehalte te ver daalt, kan het nodig zijn de werking van het slaapmiddel op te heffen door u een medicijn toe te dienen.
 • Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het medicijn. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen of alcoholische dranken kan de werking van het medicijn verminderen.
 • Verder reageren sommige mensen wat ontremd door de toediening van het medicijn.

Bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen kan de maag-, darm- en leverarts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van sedatie vanwege het risico op complicaties.

Voorbereiding

 • Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen naar huis. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand u begeleidt bij het naar huis gaan.
 • Het is beter dat u de eerste 24 uur na het onderzoek niet alleen bent. Of in ieder geval iemand kunt bellen wanneer u zich niet lekker voelt.

Niet eten en drinken

 

Let op:
Komt u voor een dikke darmonderzoek? Houdt u zich dan aan het nuchterbeleid van het voorbereidingsschema dat u van ons gekregen heeft.

Tijdens het onderzoek of behandeling mag er geen voedsel meer in uw slokdarm of maag zitten. Om ernstige complicaties zoals longontsteking te voorkomen, moet u voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niets meer mag eten en drinken. Dit houdt in:

Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een lichte maaltijd eten. U kunt kiezen uit:

 • 2 beschuiten of crackers met jam, zonder boter óf;
 • 1 snee brood met jam, zonder boter.

Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken drinken, zoals:

 • koffie (zonder melk, suiker mag wel), thee, water, heldere appelsap of limonade zonder prik;
 • u mag géén melkproducten of bouillon drinken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

 

Tijdens het onderzoek

 • Vóór de start van het onderzoek brengt de arts of verpleegkundige een infuusnaald in een bloedvat van uw arm of hand.
 • Vervolgens wordt door middel van een knijper op uw vinger gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed goed zijn.
 • Daarna wordt het slaapmiddel via het naaldje toegediend.
 • Omdat het medicijn snel werkt, kan vrijwel direct daarop het onderzoek plaatsvinden.
 • Soms duurt het onderzoek wat langer en wordt u al weer wakker, voordat het onderzoek klaar is. Belangrijk is dat u zich daar niet ongerust over maakt.

Na het onderzoek

Als u in ons ziekenhuis bent opgenomen, verblijft u na het onderzoek een korte periode op de dagverpleging. Daarna halen de verpleegkundigen van uw verpleegafdeling u weer op. Op de afdeling hoort u van uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Ook als u voor een dagopname komt, verblijft u een korte periode op de dagverpleging. Hier kunt u uitslapen van de sedatie totdat het slaapmiddel volledig is uitgewerkt en u zich weer goed voelt. Ook zullen de verpleegkundigen enkele controles uitvoeren.

 • De uitslag van het onderzoek staat vermeld op het informatieformulier dat u van ons meekrijgt. Eventueel volgt er een controleafspraak.
 • Afhankelijk van het onderzoek en van de afspraken die de maag-, darm- en leverarts heeft gemaakt, kunt u weer normaal eten en drinken.
 • U krijgt dan een broodmaaltijd aangeboden. De verpleegkundige belt in de tussentijd met uw contactpersoon om de tijd af te spreken waarop u weer opgehaald kunt worden. Deze contactpersoon kan in de wachtruimte van de afdeling Endoscopie plaatsnemen.  

Naar huis

Meestal mag u diezelfde dag weer naar huis, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Voordat u naar huis gaat, verwijdert een verpleegkundige het infuusnaaldje.

Let op
Door de lichte sedatie kunt u minder snel reageren. Daarom mag u de eerste 24 uur na het onderzoek liever:
 • geen voertuig besturen
 • geen gevaarlijke machines te bedienen
 • geen belangrijke beslissingen nemen
 • geen alcohol drinken.

Checklist voor onderzoek endoscopie

Checklist voor onderzoek endoscopie

1.

U mag 15 minuten voor het onderzoek in wachtkamer 52 plaatsnemen nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil.

2.

Graag het telefoonnummer meenemen van degene die u op komt halen.

3.

U moet na het onderzoek worden opgehaald uit de wachtkamer door degene die u weer naar huis gaat brengen. U mag niet alleen naar beneden.

4.

U mag niet alléén met openbaar vervoer reizen, wel samen met degene die u op komt halen.

5.

Indien u diabeet bent en insuline gebruikt, dan graag een glucose bepalen vóór het onderzoek. Het zou fijn zijn wanneer u uw bloedsuikermeter meeneemt op de dag van het onderzoek. Ook de insuline voor na het onderzoek graag meenemen.

6.

Het is beter dat u de eerste 24 uur na het onderzoek niet alleen bent, of in ieder geval iemand kunt bellen wanneer u zich niet lekker voelt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Endoscopie van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Endoscopie

088 624 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur)

In uw afspraakbevestiging staat op welke locatie u wordt verwacht. Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 15 maart 2024 / 5594