Contact
 1. 5594-Sedatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het doel van lichte sedatie (slaapmedicatie) is dat u wat slaperig wordt, zodat u het onderzoek meer ontspannen ondergaat. Hier leest u over het intakegesprek, de voor- en nadelen van sedatie en de voorbereiding.

Gesprek

Voordat u lichte sedatie toegediend kunt krijgen, krijgt u een intakegesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij u om de folder van het onderzoek dat u ondergaat door te nemen en digitaal (via www.mijnisala.nl) een vragenlijst in te vullen. Tijdens het gesprek met de maag-, darm- en leverarts of -verpleegkundige worden vervolgens de risico’s van de sedatie met u besproken en kijken wij naar uw medische voorgeschiedenis naar aanleiding van uw antwoorden. Het gesprek heeft als doel dat het voor u veilig is om sedatie toegediend te krijgen.

Slaperigheid door sedatie treedt direct na toediening op. Hoe slaperig u bent, is niet te voorspellen. Ook als u niet slaapt, zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan. Bij bepaalde onderzoeken wordt niet alleen een slaapmiddel, maar ook een pijnstiller gegeven.

Voordelen sedatie

 • Er wordt gestreefd naar een vorm van zogenoemde 'bewuste sedatie'. Daarbij bent u wat slaperig, maar kunnen de artsen en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u communiceren. Het is dus geen narcose, maar door de sedatie ondergaat u het onderzoek meer ontspannen.
 • Een ander voordeel is dat u, in tegenstelling tot algehele verdoving (narcose), niet hoeft te worden beademd.
 • Uw reflexen blijven intact, waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld door verslikken, kleiner is dan bij narcose.
 • Verder bent u na het onderzoek vaak vergeten wat er gebeurd is.

Nadelen sedatie

Hoewel lichte sedatie voordelen heeft, zijn er ook nadelen:

 • Door de sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is zuurstof toe te dienen. Als uw zuurstofgehalte te ver daalt, kan het nodig zijn de werking van het slaapmiddel op te heffen door u een medicijn toe te dienen.
 • Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het medicijn. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen of alcoholische dranken kan de werking van het medicijn verminderen.
 • Verder reageren sommige mensen wat ontremd door de toediening van het medicijn.

Bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen kan de maag-, darm- en leverarts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van sedatie vanwege het risico op complicaties.

Voorbereiding

 • Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen naar huis. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand u begeleidt bij het naar huis gaan.
 • Omdat de sedatie 24 uur doorwerkt, mag u die uren niet alleen thuis zijn. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand bij u in de buurt is in de 24 uur na het onderzoek.

Niet eten en drinken

Tijdens het onderzoek of behandeling mag er geen voedsel meer in uw slokdarm of maag zitten. Om ernstige complicaties zoals longontsteking te voorkomen, moet u voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niets meer mag eten en drinken. Dit houdt in:

Tot 6 uur vóór de opnametijd, mag u alleen een lichte maaltijd eten. U kunt kiezen uit:

 • 2 beschuiten of crackers met jam, zonder boter óf;
 • 1 snee brood met jam, zonder boter.

Tot 2 uur vóór de opnametijd mag u alleen heldere dranken drinken, zoals:

 • koffie (zonder melk, suiker mag wel), thee, water, heldere appelsap of limonade zonder prik;
 • u mag géén melkproducten of bouillon drinken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Tijdens het onderzoek

 • Vóór de start van het onderzoek brengt de arts of verpleegkundige een infuusnaald in een bloedvat van uw arm of hand.
 • Vervolgens wordt door middel van een knijper op uw vinger gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed goed zijn.
 • Daarna wordt het slaapmiddel via het naaldje toegediend.
 • Omdat het medicijn snel werkt, kan vrijwel direct daarop het onderzoek plaatsvinden.
 • Soms duurt het onderzoek wat langer en wordt u al weer wakker, voordat het onderzoek klaar is. Belangrijk is dat u zich daar niet ongerust over maakt.

Na het onderzoek

Als u in ons ziekenhuis bent opgenomen, verblijft u na het onderzoek een korte periode op de dagverpleging. Daarna halen de verpleegkundigen van uw verpleegafdeling u weer op. Op de afdeling hoort u van uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Ook als u voor een dagopname komt, verblijft u een korte periode op de dagverpleging. Hier kunt u uitslapen van de sedatie totdat het slaapmiddel volledig is uitgewerkt en u zich weer goed voelt. Ook zullen de verpleegkundigen enkele controles uitvoeren.

 • De uitslag van het onderzoek staat vermeld op het informatieformulier dat u van ons meekrijgt. Eventueel volgt er een controleafspraak.
 • Afhankelijk van het onderzoek en van de afspraken die de maag-, darm- en leverarts heeft gemaakt, kunt u weer normaal eten en drinken.
 • U krijgt dan een broodmaaltijd aangeboden. De verpleegkundige belt in de tussentijd met uw contactpersoon om de tijd af te spreken waarop u weer opgehaald kunt worden. Deze contactpersoon kan in de wachtruimte van de afdeling Endoscopie plaatsnemen.  

Naar huis

Meestal mag u diezelfde dag weer naar huis, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Voordat u naar huis gaat, verwijdert een verpleegkundige het infuusnaaldje.

Let op
Door de lichte sedatie kunt u minder snel reageren. Daarom wordt u de eerste 24 uur na het onderzoek afgeraden om:
 • actief deel te nemen aan het verkeer;
 • gevaarlijke machines te bedienen;
 • belangrijke beslissingen te nemen;

Checklist voor onderzoek endoscopie

Checklist voor onderzoek endoscopie

1.

U mag 15 minuten voor het onderzoek in wachtkamer 52 plaatsnemen nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil.

2.

Graag het telefoonnummer meenemen van degene die u op komt halen.

3.

U moet na het onderzoek worden opgehaald uit de wachtkamer door degene die u weer naar huis gaat brengen. U mag niet alleen naar beneden.

4.

U mag niet alléén met openbaar vervoer reizen, wel samen met degene die u op komt halen.

5.

Indien u diabeet bent en insuline gebruikt, dan graag een glucose bepalen vóór het onderzoek. Het zou fijn zijn wanneer u uw bloedsuikermeter meeneemt op de dag van het onderzoek. Ook de insuline voor na het onderzoek graag meenemen.

6.

Het is beter dat u de eerste 24 uur na het onderzoek niet alleen bent, of in ieder geval iemand kunt bellen wanneer u zich niet lekker voelt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Endoscopie van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Endoscopie

088 624 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur)

In uw afspraakbevestiging staat op welke locatie u wordt verwacht. Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 4 januari 2022 / 5594