Contact
 1. 5613-Wat kan longverpleegkundige betekenen?

Longziekten kunnen veel vragen oproepen en de behandeling is meer dan medische zorg alleen. Als u een longziekte heeft en hiervoor wordt behandeld in Isala dan helpt de longverpleegkundige u graag.

Een longziekte kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. U kunt zich hierover angstig en onzeker voelen. De ervaring is dat thuis vaak allerlei vragen en soms ook problemen ontstaan die te maken hebben met uw longziekte. Hier vindt u informatie over hoe de longverpleegkundige u daarbij kan helpen.

Wat is een longverpleegkundige?

Een longverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in longziekten en de begeleiding van patiënten en zijn directe naasten. Een longverpleegkundige werkt nauw samen met de longartsen en verpleegkundig specialisten.

Wat kan de longverpleegkundige u bieden?

Het spreekuur met de longverpleegkundige vindt plaats op de polikliniek Longgeneeskunde. U kunt op het spreekuur terecht met al uw vragen en problemen die te maken hebben met uw longziekte, mits u onder behandeling bent bij een longarts in Isala Zwolle of Isala Meppel. Aangezien de behandeling en/of leefregels bij astma en COPD soms ingrijpend kunnen zijn, kan steun voor u belangrijk zijn.

De longverpleegkundige kan u deze steun geven in de vorm van informatie, begeleiding, advies, instructie van inhalatiemedicatie en praktische tips. Zij gaat in op de problemen die u kunt ervaren in het omgaan met astma en COPD in het dagelijks leven.

Zo nodig kan de longverpleegkundige overleggen met andere deskundigen, zoals de longarts, Verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog. Zij kan u ook doorverwijzen naar een van deze deskundigen, bijvoorbeeld naar een diëtist als u problemen met uw voedingspatroon of gewicht heeft. De longverpleegkundige informeert uw huisarts over uw bezoek aan het spreekuur.

Welke onderwerpen worden zoal besproken?

Tijdens uw gesprek met de longverpleegkundige kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: De longverpleegkundige kan u helpen bij het nemen van beslissingen op alle gebieden van het dagelijks leven.

 • uitleg over uw aandoening en de behandelingsmogelijkheden;
 • informatie over begeleidingsmogelijkheden als u wilt stoppen met roken;
 • informatie over het longrevalidatietraject en eventuele aanmelding;
 • het leren herkennen van klachten en het hoe en wanneer hier juist op te handelen;
 • begeleiding geven bij het omgaan met uw aandoening zodat u beter deze kunt inpassen in uw dagelijks leven;
 • het geven van adviezen, hoe u uw energie het beste kunt verdelen;
 • informatie en uitleg over het gebruik van inhalatiemedicijnen;
 • instructie over vernevelapparatuur;
 • informatie geven over huissanering bij astma met allergie;
 • geven van folders en brochures over astma en COPD en informatie over lotgenotencontact;
 • daarnaast is de longverpleegkundige bevoegd inhalatiemedicijnen te wijzigen en voor te schrijven.

Kortom, u kunt bij de longverpleegkundige terecht met de meest uiteenlopende vragen over alles wat met astma of COPD te maken heeft.

Hoe verloopt uw bezoek aan de longverpleegkundige?

Als u voor het eerst komt, inventariseert de longverpleegkundige samen met u welke vragen u heeft. Uw partner of een familielid/vriend/vriendin/mantelzorger is van harte welkom bij dit bezoek.

De longverpleegkundige geeft, afhankelijk van de geïnventariseerde vragen, praktische adviezen hoe u de leefregels in de thuissituatie kunt toepassen. Eventueel komt u terug voor een vervolgafspraak. De longverpleegkundige kan u ook advies geven welke hulpverlener of welk revalidatieprogramma u de beste hulp biedt bij uw situatie.

Let op
Wilt u bij het bezoek aan de longverpleegkundige altijd uw inhalatiemedicijnen meebrengen, inclusief alle bijbehorende hulpmiddelen zoals een voorzetkamer? 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 5613