Contact

Longgeneeskunde

  1. Longgeneeskunde

Het specialisme Longgeneeskunde richt zich op onderzoek, behandeling en preventie van longziekten. Hiertoe behoren onder meer astma, COPD (longemfyseem en bronchitis), long- en luchtwegontstekingen, longembolie en ook sommige vormen van longkanker.

De longartsen van Isala hebben een aantal specifieke aandachtsgebieden waarop ze zich verder gespecialiseerd hebben, zoals allergologie, chronische hoest, longkanker, revalidatie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, longfibrose en pulmonale hypertensie. Lees meer over de afdeling.​ 

contact

Neem contact op met Longgeneeskunde

Voor een afspraak op de polikliniek Longgeneeskunde is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Contact en locaties

Meer longpatiënten met zorg op afstand eerder naar huis

Maar liefst vijftig procent van de zorg van de afdeling Longgeneeskunde kan digitaal en dus op afstand. Oftewel thuis. Ook voor extra zuurstof hoef je niet meer altijd in het ziekenhuis te blijven. Longarts Jan Willem van den Berg: ‘Het is veilig, het vermindert de ligduur en bovendien; patiënten waarderen het.'

Lees meer

Ziekenhuiszorg Thuis: 'Om de ziekte onder controle te houden, heb ik een app van het ziekenhuis gekregen.'

Marc heeft chronische astma. Doordat Isala ziekenhuiszorg naar huis verplaatst, hoeft hij minder vaak naar het ziekenhuis. Hij kan zelf zijn medicijnen toedienen en heeft hij op afstand contact met de verpleegkundige of arts via beeldbellen, telefoon en app. Hierdoor heeft hij zijn ziekte beter onder controle en voelt hij zich minder patiënt. Bekijk zijn filmpje.

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij een klaplong

U bent onder behandeling bij een longarts in Isala voor een klaplong. Hij heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Opgenomen

U bent opgenomen op de Eerste hartlonghulp of op de Longafdeling. Een longarts onderzoekt u en heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Bij u is een drain geplaatst, dat in verbinding staat met een afzuigpomp.

Monitoren

Aanmelden

De longarts belt met een verpleegkundige van het team Chance@home om u aan te melden voor de thuisbehandeling.

Monitoringsgegevens noteren

Een nachtje blijven

Om uw klachten in de gaten te houden, wordt u één nacht ter observatie opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA). Als het mogelijk is, gaat u de volgende dat naar huis.

In bed liggen

Thuisbehandeling starten

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home komt bij u langs op de afdeling en overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U ontvang een thuisbehandelmap, met o.a. informatie over wanneer en met welk telefoonnummer u contact op kunt nemen met de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home.

Informatie uit de map doornemen

Verzorging

Voordat u naar huis gaat, verzorgt de verpleegkundige van de afdeling de wonden en verschoont zij de slangen. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die de verpleegkundige 's avonds of 's nachts bij u thuis kan gebruiken als dat nodig is. Aan het einde van uw thuisbehandeling gaat de behandelbak weer terug naar het ziekenhuis. 

Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot

Telefonisch contact

Eenmaal thuis, neem de gespecialiseerd verpleegkundige aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Mocht het nodig, dan krijgt u nogmaals uitleg over de thopaz pomp. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u gedurende de eerste 5 dagen thuis moet blijven. Daarna mag u in overleg met de dienstdoende verpleegkundige naar buiten. 

Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door

Thuisbezoek aankondigen

Tijdens de thuisbehandeling zal de dienstdoende verpleegkundige het thuisbezoek telefonisch aankondigen. Dat kan al vanaf 8.30 uur in de ochtend. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, hangt af van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt en de plaats waar zij wonen.

Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala

Verpleegkundige herkennen

Als de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan een wit Isala uniform (jasje) en aan het pasje dat de verpleegkundige bij zich draagt. Een bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit. Zo controleert de verpleegkundige de bloeddruk, pols, het zuurstofgehalte in het bloed, de drain en de thopaz pomp. Ook verzorgt de verpleegkundige de wond. Afhankelijk van de lucht- en/of vochtlekkage beoordeelt de verpleegkundige of het doel van de thuisbehandeling wordt bereikt.

Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt

Pijn- en benauwdheidscore

De verpleegkundige vraagt ook naar uw pijnscore en benauwdheidscore. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructies die de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home heeft gegeven over de drain en thopaz pomp. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de longarts om te overleggen over uw behandeling. 

Gegevens bespreken

Vervolgafspraak

Tijdens de thuisbehandeling bezoek de verpleegkundige u dagelijks. Elke 2 weken gaat u naar het ziekenhuis voor een poliklinische afspraak bij de longarts voor een herbeoordeling. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week gedurende de thuisbehandeling. Mocht het nodig zijn, dan komt de verpleegkundige naar u toe.

Wachten tijdens monitoren

Einde thuisbehandeling

De verpleegkundige Chance@home komt elke dag bij u thuis tot u het doel van de behandeling heeft bereikt (geen lucht- of vochtlekkage meer). Elke 5e dag van de thuisbehandeling is er telefonisch contact met de longarts. Als het doel van de behandeling is bereikt, gaat u terug naar de Eerste hartlonghulp waar u gezien worden door de longarts. Er wordt mogelijk een röntgenfoto gemaakt van de longen. De longarts bepaalt of de drain eruit mag. Als dit mag, haalt de verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of de longarts-assistent de drain eruit en mag u naar huis. 

Afplakken

Lucht- of vochtlekkage

De thuisbehandeling eindigt wanneer u de volgende dag gebeld wordt door de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home. U kunt dan ook eventuele vragen stellen.

Gegevens telefonisch doorgeven
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Monitoren
Monitoringsgegevens noteren
In bed liggen
Informatie uit de map doornemen
Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot
Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door
Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt
Gegevens bespreken
Wachten tijdens monitoren
Afplakken
Gegevens telefonisch doorgeven

Meer informatie

Folders

Ervaringen

'Zoek een motivatie die klopt'

De belangrijkste motivatie voor Coen om te stoppen met roken was dat hij er bijna niet meer was geweest. Coen van de Wijngaert is inmiddels al langer gestopt dankzij de Stoppen met Roken poli van Isala. ‘Als mij het lukt, kan iedereen het. Maar zoek wel een motivatie die klopt.’

Lees meer
Coen van de Wijngaert

Onze keurmerken