Contact

Longgeneeskunde

  1. Longgeneeskunde
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala. Punt Coronavirus Informatie voor patiënten met COPD.

Het specialisme Longgeneeskunde richt zich op onderzoek, behandeling en preventie van longziekten. Hiertoe behoren onder meer astma, COPD (longemfyseem en bronchitis), long- en luchtwegontstekingen, longembolie en ook sommige vormen van longkanker.

De longartsen van Isala hebben een aantal specifieke aandachtsgebieden waarop ze zich verder gespecialiseerd hebben, zoals allergologie, chronische hoest, longkanker, revalidatie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, longfibrose en pulmonale hypertensie. Lees meer over de afdeling.​ 

contact

Neem contact op met Longgeneeskunde

Voor een afspraak op de polikliniek Longgeneeskunde is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Contact en locaties

'Sommige mensen zijn maanden later nog steeds niet de oude'

De afdeling Longgeneeskunde heeft sinds juli 2020 een spreekuur voor patiënten die COVID-19 hebben gehad. Twee middagen in de week ziet, spreekt en onderzoekt arts-assistent Eline Steenhuis mensen, die maanden na hun infectie nog altijd klachten ervaren.

Lees meer

Ziekenhuiszorg Thuis: 'Om de ziekte onder controle te houden, heb ik een app van het ziekenhuis gekregen.'

Marc heeft chronische astma. Doordat Isala ziekenhuiszorg naar huis verplaatst, hoeft hij minder vaak naar het ziekenhuis. Hij kan zelf zijn medicijnen toedienen en heeft hij op afstand contact met de verpleegkundige of arts via beeldbellen, telefoon en app. Hierdoor heeft hij zijn ziekte beter onder controle en voelt hij zich minder patiënt. Bekijk zijn filmpje.

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij een klaplong

U bent onder behandeling bij een longarts in Isala voor een klaplong. Hij heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Opgenomen

U bent opgenomen op de Eerste hartlonghulp of de Longafdeling. Een longarts onderzoekt u en heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Bij u is een drain geplaatst, dat in verbinding staat met een afzuigpomp.

Monitoren

Aanmelden

De longarts belt met een verpleegkundige van het team Chance@home om u aan te melden voor de thuisbehandeling.

Monitoringsgegevens noteren

Een nachtje blijven

Om uw klachten in de gaten te houden, wordt u één nacht ter observatie opgenomen op de longafdeling. De verpleegkundige Chance@home bezoekt u daar de volgende dag. Als het mogelijk is, mag u dan naar huis.

In bed liggen

Thuisbehandeling starten

De verpleegkundige overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt om de thuisbehandeling te starten. U ontvang een thuisbehandelmap, met o.a. informatie over wanneer en op welk telefoonnummer u contact op kunt nemen met de Chance@home verpleegkundige.

Informatie uit de map doornemen

Verzorging

Voordat u naar huis gaat, verzorgt de verpleegkundige de wonden en verschoont zij de slangen. U krijgt een behandelbak met materiaal mee. Deze is verzegeld en opent de verpleegkundige Chance@home alleen als dat ’s avonds of ’s nachts nodig is.

Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot

Telefonisch contact

Eenmaal thuis, belt de verpleegkundige u aan het eind van die dag om te vragen hoe het met u gaat. U krijgt nogmaals uitleg over de thopaz pomp. De zorg thuis is ziekenhuis verplaatste zorg, dat houdt in dat u thuis moet blijven tijdens de behandeling.

Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door

Thuisbezoek aankondigen

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala

Eerste thuisbezoek

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het eerste thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige Chance@home voert een aantal controles uit. Zo controleert zij de drain, thopaz pomp en verzorgt ze de wond. Afhankelijk van de lucht- en/of vochtlekkage beoordeelt de verpleegkundige of het doel van de thuisbehandeling wordt bereikt.

Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt

Pijn- en benauwdheidscore

De verpleegkundige vraagt ook naar uw pijn- en benauwdheidscore. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructie die de verpleegkundige Chance@home heeft gegeven over de drain en thopaz pomp.

Gegevens bespreken

Vervolgafspraak

Daarna maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de verpleegkundige Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Informatie uit de voorlichtingsmap doornemen

Einde thuisbehandeling

De thuisbehandeling eindigt wanneer u de volgende dag gebeld wordt door de dienstdoende verpleegkundige Chance@home. Zij belt u na uw bezoek aan de longarts om te vragen hoe het met u gaat. U kunt dan ook nog eventuele vragen stellen.

Gegevens telefonisch doorgeven

Lucht- of vochtlekkage

De verpleegkundige komt elke dag bij u thuis, tot er geen lucht- of vochtlekkage meer is. U gaat dan terug naar de Eerste hartlonghulp waar u wordt gezien door de longarts. Er wordt mogelijk een röntgenfoto gemaakt van de longen.

Afplakken

Verwijderen drain

De longarts bepaalt of de drain eruit mag. Als dit mag, haalt de verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of longarts-assistent de drain eruit en mag u naar huis.

Wachten tijdens monitoren
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Monitoren
Monitoringsgegevens noteren
In bed liggen
Informatie uit de map doornemen
Verpleegkundige zit aan het bed van de patiënt met een witte bak op schoot
Patiënt geeft haar gegevens telefonisch door
Thuisbezoek door een verpleegkundige van Isala
Verpleegkundige schudt de hand van een patiënt tijdens het eerste thuisbezoek
Gegevens monitoren via een apparaat op de vinger van de patiënt
Gegevens bespreken
Informatie uit de voorlichtingsmap doornemen
Gegevens telefonisch doorgeven
Afplakken
Wachten tijdens monitoren

Meer informatie

Folders

Ervaringen

'Zoek een motivatie die klopt'

De belangrijkste motivatie voor Coen om te stoppen met roken was dat hij er bijna niet meer was geweest. Coen van de Wijngaert is inmiddels al langer gestopt dankzij de Stoppen met Roken poli van Isala. ‘Als mij het lukt, kan iedereen het. Maar zoek wel een motivatie die klopt.’

Lees meer
Coen van de Wijngaert

Onze keurmerken