Contact
  1. 6379-Longrevalidatie: Programma

Longrevalidatie zal u geen nieuwe longen of luchtwegen geven, maar betekent voor veel mensen een kans om beter met een chronische longaandoening om te gaan. Waar mogelijk helpen wij u bij het verbeteren van uw functioneren en op het vergroten van de zelfredzaamheid en het bewegen.De revalidatie bestaat uit een medische behandeling, het verbeteren van de lichamelijke conditie en spierkracht, en het leren omgaan met de aandoening.​

Symptomen

Longpatiënten hebben over het algemeen klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten en het opgeven van slijm. Hierdoor kunnen beperkingen optreden bij activiteiten zoals dagelijkse verzorging, huishouden, werken, hobby’s beoefenen en uitgaan. Door uw kortademigheid verricht u waarschijnlijk minder lichamelijke activiteiten, waardoor uw uithoudingsvermogen mogelijk verder afneemt. Ook gevoelens van angst en paniek kunnen bij kortademigheid optreden. Herkent u het bovenstaande, dan kan longrevalidatie voor u een mogelijkheid zijn. Longrevalidatie kan handvatten geven om adequaat met uw klachten om te gaan.

Revalidatieprogramma

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma, dan kunt u dat met uw huisarts of longarts bespreken. Na verwijzing voor longrevalidatie krijgt u een oproep voor een eerste kennismakingsgesprek met de longverpleegkundige. Als het volgen van het longrevalidatietraject u aanspreekt en er gericht doelen zijn, krijgt u een oproep om een aantal testen en onderzoeken te ondergaan zoals eventueel aanvullend longfunctieonderzoek en fiets- en looptesten.

Het daadwerkelijke programma bestaat uit conditietraining, sport en spel, bewegingsactiviteiten en ontspanningstechnieken. Hier is vooral aandacht voor bewegen en conditieopbouw. Daarnaast heeft u de mogelijkheid (en eventueel uw partner of familie) ook informatiebijeenkomsten bij te wonen waar uitleg en advies wordt gegeven over de aandoening COPD, voeding, roken, en gevoelens die mensen met COPD kunnen ervaren. Het kan ook zijn dat u deze informatiebijeenkomsten al eerder heeft gevolgd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 2 4  56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 6379