Contact
 1. 7617-Bronchoscopie met diepe sedatie

Met een bronchoscopie wordt de conditie van uw luchtwegen (bronchiën) onderzocht. In deze folder leest u wat u van het onderzoek kan verwachten. En wat u moet doen om u voor te bereiden.

Wat is een bronchoscopie?

Bij een bronchoscopie krijgt u via de mond of neus een dunne flexibele slang in uw luchtpijp. Aan deze slang zit een kleine camera. Zo kan de longarts zien hoe uw slijmvlies in de longen er uit ziet. Maar ook of er kleine ontstekingen of andere afwijkingen zijn. Met een bronchoscopie kan de longarts ook een een longspoeling doen. Of kleine stukjes weefsel wegnemen voor onderzoek in het laboratorium.

Voorbereiding

Preoperatief onderzoek

Voor het onderzoek heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens het onderzoek gebruikt wordt. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Thuis

 • Gebruikt u insuline? Overleg met uw diabetesconsulent of diabetesverpleegkundige hoeveel insuline u op de avond voor en op de dag van het onderzoek moet spuiten. Neem ook uw glucosemeter mee naar het ziekenhuis.
 • Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met uw behandelend arts. Mogelijk moet u de medicijnen op de dag van het onderzoek overslaan.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw behandelend arts. Mogelijk moet u deze enkele dagen vóór het onderzoek stoppen.
 • Neem ook uw medicatieoverzicht mee.
 • Draag tijdens het onderzoek geen knellende kleding.
 • Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen naar huis. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand u begeleidt bij het naar huis gaan.
 • Omdat de sedatie 24 uur doorwerkt, mag u die uren niet alleen thuis zijn. Regelt u daarom vóór het onderzoek dat iemand bij u in de buurt is in de 24 uur na het onderzoek.

Niet eten en drinken

Uw maag moet leeg zijn voor het onderzoek. Als u toch eet, wordt er maagzuur aangemaakt. Het maagzuur kan in de longen komen. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niets mag eten en drinken.

Let op!
Als u toch eet of drinkt, kan het onderzoek niet doorgaan.

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn, dit betekent:  

 • Tot 6 uur voor het onderzoek, mag u alleen een lichte maaltijd eten.
  U kunt kiezen uit:
  - 2 beschuiten/crackers met jam, zonder boter of;
  - 1 snee brood met jam, zonder boter
 • Tot 3 uur voor het onderzoek mag u alleen drinken:
  - koffie zwart (zonder melk), thee, water.

In het schema hieronder kunt u opzoeken hoe laat uw onderzoek begint en vanaf welke tijd u niet mag eten of drinken. 

Schema nuchter zijn

Tijdstip onderzoek:

U mag niets eten vanaf:

U mag niets drinken vanaf:

08.00 uur

02.00 uur

05.00 uur

09.00 uur

03.00 uur

06.00 uur

10.00 uur

04.00 uur

07.00 uur

11.00 uur

05.00 uur

08.00 uur

12.00 uur

06.00 uur

09.00 uur

13.00 uur

07.00 uur

10.00 uur

14.00 uur

08.00 uur

11.00 uur

15.00 uur

09.00 uur

12.00 uur

Waar moet u zijn?

Locatie Zwolle. U meldt zich bij de meldzuil bij de hoofdingang, daarna meldt u zich bij de meldzuil op de afdeling Longgeneeskunde V2.2.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de onderzoekskamer van de polikliniek Longgeneeskunde. Voordat het onderzoek begint, legt een verpleegkundige u uit wat er precies gaat gebeuren. U krijgt een infuusnaald in uw arm. Het kan voorkomen dat het onderzoek door een andere longarts dan uw eigen longarts wordt uitgevoerd.

Verdoving

U krijgt een knijpertje (saturatiemeter) aan een vingertop. Het knijpertje meet uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Draagt u een gebitsprothese? Dan vraagt de endoscopiemedewerker deze uit te doen. Daarna worden uw keel en stembanden verdoofd met een spray en een vloeistof. Dit smaakt bitter en geeft u een gevoelloze keel. 

Inbrengen scoop

U ligt tijdens het onderzoek. U krijgt een bijtring tussen uw kaken om de bronchoscoop te beschermen. Denkt u dat dit uw gebit kan beschadigen? Bijvoorbeeld omdat u hard bijt op de bijtring? Bespreek dit dan voor het onderzoek met de arts die voor u het onderzoek heeft doorverwezen. Daarna wordt de diepe sedatie via het infuusnaaldje toegediend. Wanneer het onderzoek begint brengt de longarts de bronchoscoop in via uw mond. Er blijft genoeg ruimte over in de mond, zodat u rustig kunt doorademen. Tijdens het onderzoek worden uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd.

Longarts brengt bronchoscopie in

Foto: De longarts brengt de bronchoscoop in via uw mond.

U kunt ook de animatievideo 'Bronchoscopie' bekijken.

De video is ook in andere talen beschikbaar:

Weghalen weefsel

Het kan zijn dat de longarts tijdens het onderzoek wat weefsel wegneemt. Hier voelt u niets van. Het weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium. Hier wordt het onderzocht.

Spoelen van de long

Soms is het nodig de long te spoelen. Dat gebeurt met fysiologisch zout. De arts schuift de bronchoscoop diep in de luchtweg en spuit het zout in de long. Het vocht wordt direct weer opgezogen en opgevangen. Dit kan een benauwd gevoel en een hoestprikkel geven.
Alle vloeistof gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Het vocht kan veel informatie geven over de cellen in uw longen.

Duur van het onderzoek

De voorbereidingen en het onderzoek duren ongeveer één uur. Na het onderzoek blijft u nog een uur op de uitslaapkamer

Na het onderzoek

Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuusnaaldje verwijderd. Daarna kunt u naar huis. Houdt u er rekening mee dat u niet zelf naar huis mag rijden. Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen wordt u weer naar de afdeling teruggebracht.

Door de verdoving mag u twee uur na het onderzoek niet eten en drinken. Als u te vroeg eet of drinkt, kunt u zich verslikken.

De eerste 24 uur na het onderzoek wordt u afgeraden om:

 • alcoholische dranken te drinken;
 • belangrijke beslissingen te nemen;
 • actief deel te nemen aan het verkeer;
 • gevaarlijke machines te bedienen;
 • te sporten.

Waar moet u op letten na een uitgebreide longspoeling? 

 • Verhoging van de lichaamstemperatuur: uw temperatuur kan in de loop van de dag oplopen tot 39°C. Hiervoor is geen behandeling nodig. Meestal is de temperatuur de volgende ochtend weer normaal. Als u koorts blijft houden op de tweede dag na het onderzoek, moet u contact opnemen met uw behandelend (long)arts.
 • Kortademigheid en hoestklachten. Deze verdwijnen na een paar uur.
 • Is er bij u weefsel afgenomen? Dan kan u ook wat bloederig slijm ophoesten.

Mogelijke complicaties

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek. Complicaties zijn zeldzaam. Complicaties bij dit onderzoek zijn:

 • klaplong;
 • bloeding.

Uitslag

Uw behandelend arts krijgt de uitslag meestal binnen vijf werkdagen na het onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen, Heerde of Meppel

Longgeneeskunde
088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Het kan voorkomen dat wij u op de dag van het onderzoek bellen om eerder te komen dan op het afgesproken tijdstip.
Zorg dat u op de dag zelf telefonisch bereikbaar bent.

Laatst gewijzigd 24 juli 2023 / 7617