Contact
  1. 6508-Abramspunctie

Biopsie van het borstvlies

Bij een abramspunctie haalt de longarts met een punctienaald een klein stukje van het pleura parietalis (borstvlies) af. De arts bepaalt met behulp van echografie de punctieplaats. Hier leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Voorbereiding

  • Gebruikt u medicijnen? Breng dan uw medicatieoverzicht mee.
  • Het gebruik van bloedverdunners wordt eventueel in overleg met uw arts vóór het onderzoek tijdelijk gestopt. De arts adviseert u wanneer u het gebruik van bloedverdunners weer kunt herstarten.

Onderzoek

Voordat het onderzoek begint, legt een verpleegkundige u uit wat er precies gaat gebeuren. Het kan voorkomen dat het onderzoek door een andere longarts dan uw eigen behandelend longarts wordt uitgevoerd.

Bij een abramspunctie worden de huid en het borstvlies plaatselijk verdoofd. Tijdens het onderzoek zit u op een onderzoekstafel met het bovenlichaam ontbloot. De longarts bepaalt met het echoapparaat de juiste plaats waar de biopsie (stukje weefsel) genomen moet worden. Na desinfectie worden de huid en de diepere lagen tot en met het borstvlies verdoofd. Hierna wordt een kleine incisie (snede) gemaakt.
De abrams biopsienaald wordt in de borstholte gebracht. De longarts kijkt met een spuit of er vocht verkregen wordt. Hierna neemt de arts het biopt. Na het onderzoek wordt de incisie gehecht en de huid afgeplakt.

U krijgt een gaasje op de plaats waar de biopsie heeft plaatsgevonden. U hoort van de verpleegkundige wanneer de hechting verwijderd kan worden. Het materiaal dat bij dit onderzoek is verkregen, wordt in het laboratorium onderzocht. Dit duurt minimaal vijf werkdagen.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Thoraxdrainage

Het kan voorkomen dat de longarts met u heeft afgesproken na het uitvoeren van een abramspunctie ook een thoraxdrain te plaatsen. Dit gebeurt wanneer er teveel vocht zit tussen de longvliezen van long en borstwand.
Hierover leest u meer in de folder Thoraxdrainage.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u nog even op de dagverpleging van de bronchoscopiekamer op de polikliniek Longgeneeskunde. De verpleegkundige controleert uw hartslag, ademhaling, bloeddruk en nabloeding/wondcontrole. Als het vermoeden bestaat dat zich een klaplong heeft ontwikkeld, wordt er een röntgenfoto van de longen gemaakt. Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen wordt u weer naar de afdeling teruggebracht.

Naar huis*

Probeer na het onderzoek nog een dag rustig aan te doen, zodat het wondje goed kan genezen.

Uitslag

Uw behandelend arts krijgt de uitslag meestal vijf werkdagen na het onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak.

Mogelijke complicaties

  • Het is mogelijk dat u een blauwe plek krijgt waar de huid is aangeprikt. Dit ontstaat doordat er enkele kleine bloedvaatjes (haarvaatjes) geraakt zijn die nog kunnen nabloeden. Dit verdwijnt vanzelf.
  • U kunt ook last hebben van de plek waar de biopsie is uitgevoerd, vergelijkbaar met spierpijn of het gevoel van een blauwe plek. Dit gevoel zal met een paar dagen afnemen en verdwijnen.
  • Nabloeding. Na het onderzoek wordt u regelmatig hierop gecontroleerd. Mocht er een nabloeding thuis optreden, neemt u dan tijdens de poliuren contact op met de longarts en buiten de poliuren met de huisarts.
  • Mocht u thuis toch nog klachten krijgen van kortademigheid/ benauwdheid kunt u contact opnemen met de longarts. In de avonduren neemt u hierover contact op met uw huisarts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Longgeneeskunde
088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Het kan voorkomen dat wij u op de dag van het onderzoek bellen om eerder te komen dan op het afgesproken tijdstip. 
Zorg dat u op de dag zelf telefonisch bereikbaar bent. 

*Geldt alleen voor een poliklinische afspraak.

Laatst gewijzigd 14 november 2022 / 6508

Gerelateerde folders