Contact

Keurmerken

  1. Keurmerken

Bekijk hier de keurmerken van Isala.

Keurmerk Certificering handtherapie

Certificering handtherapie

​De handtherapeuten zijn gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten met een specifieke opleiding tot handtherapeut. Zij zijn kwaliteits-geregistreerd in de respectievelijke registers voor fysiotherapeut of ergotherapeut. Binnen Isala zijn alle handtherapeuten ingeschreven bij het Nederlandse register voor handtherapeuten en zijn CHT-NL gecertificeerd. Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en handtherapeut, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek, verzekeraars en werkgevers.

GMP erkenning

Klinische farmacie heeft met de IGJ inspectie van 18 en 19 November 2020 de GMP erkenning en fabrikantenvergunning behaald. Er wordt binnen Isala gebruik gemaakt van RTA (Ready To Administer) spuiten. De fabrikantenvergunning stelt Klinische farmacie in staat om de RTA spuiten, op aanvraag, ook in het buitenland te kunnen inzetten.

Keurmerk Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie behartigt voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.
Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

Kwaliteitsregister paramedici

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Bij wie kunt u het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, zoals ergotherapeuten en diëtisten.

In het kwaliteitsregister staat geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.

Keurmerk ISO 15189

ISO 15189

ISO 15189 is een wereldwijd erkend document waarin ziekenhuislaboratoria en aanvragers van laboratoriumonderzoek (artsen) samen hebben vastgelegd aan welke eisen een laboratorium moet voldoen om goede en betrouwbare onderzoeksresultaten te kunnen leveren. De ISO 15189 accreditatie heeft betrekking op de opleiding van personeel, controle van gebruikte apparatuur en software en controle op de kwaliteit van testmethoden. Met het behalen van dit keurmerk heeft de afdeling Klinische farmacie, KCL, LMMI en Pathologie van Isala bewezen te voldoen aan alle eisen die in deze internationaal erkende norm worden gesteld aan de kwaliteit van medische laboratoria. Meer informatie over de accreditatie.

Keurmerk SBB certificaat erkend leerbedrijf

SBB certificaat erkend leerbedrijf

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Isala Klinisch Chemisch Lab en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen:

  1. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
  2. Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
    SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.
Keurmerk ParkinsonNet

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt.

NOV erkend

Keurmerk Klompvoetcentrum

​Door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is Isala erkend als Klompvoetcentrum. Het predicaat Klompvoetcentrum wordt verleend op basis van de aanwezige expertise (van de orthopedisch chirurgen en de gipsverbandmeesters met een specifiek scholing), de ervaring met klompvoetbehandelingen, de gehanteerd protocollen en behandelwijze en het voorlichtings- en instructiemateriaal.

Freya pluim 2023-2024

Freya Pluim

​Het Fertiliteitscentrum heeft van patiëntenvereniging Freya een pluim ontvangen. Freya kent een pluim toe aan fertiliteitsklinieken die voldoen aan de door de patiëntenvereniging opgestelde kwaliteitscriteria. Het Isala Fertiliteitscentrum voldoet aan al deze criteria.

Keurmerk JACIE

JACIE

Patiënten met bloed- en lymfklierkanker en bepaalde bloedziekten kunnen in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie. Door een stamceltransplantatie worden de stamcellen die zijn vernietigd door chemo- of radiotherapie, vervangen door goed functionerende stamcellen die het beenmerg herstellen. De afdeling Hematologie en het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Zwolle werken nauw samen op dit gebied. ​​

Eens in de vier jaar bezoeken inspecteurs stamceltransplantatiecentra in Europa om de kwaliteit van deze specifieke zorg te beoordelen. Na een positieve eindbeoordeling verleende JACIE een heraccreditatie en ontving Isala Zwolle van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe vergunning. Meer informatie vindt u op: www.jacie.org.

ISO 9001

De Isala Apotheek is gecertificeerd middels het HKZ-certificaat. Hiermee is geborgd dat de apotheek voldoet aan de kwaliteitseisen die door de overheid worden gesteld aan farmaceutisch zorg- en dienstverleners

Keurmerk European Hand Trauma Center

European Hand Trauma Center

Het Isala Hand-polscentrum is officieel erkend als European Hand Trauma Center. Dit betekent dat Isala 24 uur per dag paraat staat om hand en polstrauma’s te behandelen. Bovendien voldoet onze zorg aan strenge criteria: van de diagnostiek en behandeling tot en met de multidisciplinaire samenwerking en het patiëntenvolume.

Keurmerk ESMO-accreditatie oncologische palliatieve zorg

ESMO-accreditatie oncologische palliatieve zorg

Isala Oncologisch centrum in Zwolle heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ ontvangen. Dit is een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau. ESMO is de grootste vereniging in medische oncologie binnen Europa en heeft een programma waarbij ziekenhuizen geaccrediteerd kunnen worden voor het aanbod van palliatieve zorg aan oncologiepatiënten. De accreditatie wordt verleend op basis van strikte criteria, die zijn gebaseerd op de aanbevelingen in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het aanbieden van palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Meer informatie is te vinden op www.esmo.org.

Keurmerk Erkende pijnkliniek

Erkende pijnkliniek

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft het Isala Pijncentrum aangewezen als erkende pijnkliniek. Beoordeling vindt plaats op grond van de criteria die zijn beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde. Deze notitie en het register van erkende pijnklinieken zijn te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. De oude typering van klinieken in A, B en C is vervallen.

Keurmerk European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT)

European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT)

De EFSHT is een non-profit organisatie en vertegenwoordigt 1800 handtherapeuten uit Europa. Een van de uitgangspunten van de EFSHT is het in Europees verband ontwikkelen van gemeenschappelijke behandeltrajecten voor handtherapie.

Keurmerk Keurmerk JCI-accreditatie

Keurmerk JCI-accreditatie

Isala heeft het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor dit keurmerk is er gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt.

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation). Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. Bekijk de geaccrediteerde zorginstellingen in Nederland.

Keurmerk TMS Topsport Medisch Samenwerkingsverband

TMS Topsport Medisch Samenwerkingsverband

Afdeling Sportgeneeskunde van Isala heeft het Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) gekregen. Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Federatie van Sportmedische Instellingen. Alle topsporters met A- en B- status moeten door een NOC/NSF erkende TMS-organisatie worden behandeld. Een TMS is een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Bovendien maakt een TMS afspraken met andere specialismen over het leveren van snelle en goede zorg, zoals snelle doorverwijzing naar een radioloog, orthopeed of een voedingsdeskundige. Oftewel: complete zorg van de beste specialisten.

Keurmerk SMI Federatie

SMI Federatie

De afdeling Sportgeneeskunde is erkend als officiële gecertificeerde sportmedische instelling (SMI) Bij een SMI kunt u terecht voor een snelle diagnose en een deskundige behandeling van sportblessures. Nederland telt meer dan veertig erkende SMI’s.

Keurmerk SCAS gecertificeerd

SCAS gecertificeerd

De afdeling Sportgeneeskunde is in het bezit van het SCAS-certificaat. Dit certificaat laat zien dat onze sportartsen voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen in de sportgezondheidszorg. De SCAS, Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, stelt onpartijdig de vakbekwaamheid vast van organisaties en personen die zich richten op sportbegeleiding en blessurebehandeling. Zij reikt haar certificaat uit als een sportmedische organisatie werkt volgens haar criteria. Zo moet een organisatie een kwaliteitshandboek hebben en de controles van de SCAS succesvol doorstaan. ​

Keurmerk NTFU

NTFU

Afdeling Sportgeneeskunde is een Sport Medisch Adviescentra (SMA) waar je een sportmedisch onderzoek of keuring kunt laten doen die speciaal gericht is op de fietser. De sportartsen van Isala spelen een actieve rol in het blessurevrij houden van de fietser door sportmedische onderzoeken te doen, voorlichting te geven en fietsers te begeleiden.  De NTFU vindt het belangrijk dat haar leden blessurevrij de fietssport kunnen beoefenen. Daarvoor heeft zij een samenwerking met sportartsen die zich richten op de fietser.

De NTFU

De NTFU is een vereniging voor mensen die zijn geïnteresseerd in alles wat met fietsmaterialen, tochten, voeding en trainingsmethoden te maken heeft. Op het gebied van racefietsen en/of mountainbiken. De NTFU biedt goed georganiseerde tochten en informatie die je helpt om je sport nóg beter uit te oefenen. 

De NTFU publiceert op haar website de SMA’s die een sportmedisch onderzoek (GSMO of USMO) verrichten met extra aandacht voor fietsers. Afdeling Sportgeneeskunde voldoet hieraan en staat genoemd op de website www.ntfu.nl/onderhoudjelijf. Om gepubliceerd te worden, dient de SMA te voldoen aan de volgende criteria:

  • Affiniteit hebben met wielrennen en verstand hebben van fietstechniek (om mensen een juiste houding te kunnen aanmeten).
  • De inspanningstest kunnen uitvoeren op de (race)fiets van de klant.
  • Beschikken over spiro-ergometrie en/of lactaatmetingen kunnen uitvoeren.

Meer informatie vindt u op de website van de NTFU

Keurmerk Vlinderkeurmerk MS Fonds

Vlinderkeurmerk MS Fonds

Het Isala MS-centrum heeft op 9 mei 2019 het Vlinderkeurmerk ontvangen van het Nationaal MS Fonds. Dit keurmerk ontvangen ziekenhuizen die excellente zorg bieden aan mensen met MS. Isala ontving dit keurmerk vanwege haar expertise op het gebied van MS. Gecertificeerde ziekenhuizen houden bovendien elkaar op de hoogte, zodat de zorg continu aansluit bij alle ontwikkelingen en behoeften op het gebied van MS.