Contact
  1. 6285-Onderzoeken bij longkanker

Longkanker is een veelvoorkomende soort kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij longkanker zit er een kwaadaardig gezwel in één of beide longen. Uit onderzoek is gebleken dat longkanker gedurende een langere periode ontstaat. Grofweg maken we onderscheid tussen twee vormen: kleincellig en niet-kleincellig. Het verloop van beide vormen en de behandeling zijn verschillend.

De klachten die u bij longkanker heeft, kunnen erg wisselend zijn. Deze klachten hangen af van de plek waar de kanker zit en de grootte van de tumor. Soms heeft u zelfs helemaal geen klachten, maar wordt de afwijking bij toeval ontdekt.

Onderzoeken

Als uw huisarts denkt dat u longkanker zou kunnen hebben, verwijst hij u naar de longarts. Om een diagnose te stellen en te bepalen van welke vorm van longkanker sprake is, kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

PET-CT-scan

Het PET-CT-onderzoek is een combinatie van twee onderzoeken; PET-scan en CT-scan, die vlak na elkaar plaatsvinden. Beide onderzoeken gebeuren met hetzelfde apparaat en in dezelfde ruimte. De onderzoeken zijn eenvoudig en pijnloos. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u contrastvloeistof ingespoten via een infuusnaald. U ligt hierbij in een aparte kamer, zodat de vloeistof goed door uw lichaam opgenomen wordt. De vloeistof kan een vreemde smaak in uw keel en een warm gevoel in uw buik geven. Na het onderzoek is er nog maar weinig radioactiviteit in uw lichaam aanwezig. Er bestaat geen gevaar voor u of uw omgeving. Meer informatie ontvangt u op de onderzoeksdag van de PET-CT-scan medewerker. Als u nu al meer informatie wilt, kunt u dit lezen in het voorlichtingsmateriaal over PET-CT-onderzoek.

Bronchoscopie

Met een flexibele slang met aan het uiteinde een heel kleine camera kijkt een arts naar de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen. Ook kunnen stukjes slijmvlies weggenomen worden voor onderzoek.

EUS

Via een echoapparaatje aan het uiteinde van een flexibele slang worden beeldopnamen gemaakt van uw organen en klieren in de bovenbuik en tussen de longen. De flexibele slang gaat via uw mond en slokdarm naar uw maag. In de folder  'Endo-echografie via de slokdarm' leest u meer over dit onderzoek.

EBUS

Via uw mond wordt een buigzame slang (bronchoscoop) de luchtpijp ingebracht. Op het uiteinde van deze endoscoop zit een klein echoapparaatje, dat onhoorbare geluidsgolven uitzendt (echografie). Hiermee worden lymfeklieren in het gebied rond de grote luchtwegen zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. In de folder 'Endo-echografie via de luchtwegen' leest u  meer over dit onderzoek.

MRI-scan

Met een sterke magneet en radiogolven worden er in het te onderzoeken lichaamsdeel radiogolven opgewekt. Een antenne vangt de signalen op en de computer zet deze om in beelden. Zo kunnen er doorsneden van het lichaam worden weergegeven (eventueel aanvullende onderzoek).

Longfunctietest

Tijdens dit onderzoek wordt de capaciteit en kwaliteit van uw longen en luchtwegen beoordeeld. U ademt via een mondstuk dat is bevestigd aan het longfunctieapparaat. Hierbij wordt uw neus met een klemmetje dichtgehouden om te zorgen dat alle in- en uitgeademde lucht via de mond wordt gemeten. Dit onderzoek duurt ongeveer een half uur (eventueel aanvullend onderzoek). In enkele gevallen kan het aanleiding zijn om nog een fietstest te doen. Het doel van de fietstest is om te kijken wat de maximale inspanning is die u kunt leveren. 

Sneldiagnostiek afwijkende longfoto

(Eventueel aanvullend onderzoek)

Wij beseffen ons heel goed hoe groot de onzekerheid voor u is. Door onze werkwijze 'Sneldiagnostiek afwijkende longfoto' proberen wij u daarom zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat u mankeert en welke behandelopties er zijn. Het traject bestaat uit twee dagen. Meer over deze sneldiagnostiek leest u in de folder Sneldiagnostiek afwijkende longfoto.

Behandeling

Als u de diagnose longkanker daadwerkelijk krijgt, wordt uw situatie besproken in een multidisciplinair overleg waaraan longartsen, radiotherapeuten, thoraxchirurgen en verpleegkundig specialist deelnemen. Samen stellen zij een behandelvoorstel op. Dit voorstel wordt vervolgens met u besproken. Mogelijke behandelingen zijn: operatie, radiotherapie (bestraling), chemotherapie en/of doelgerichte therapie. Ook een combinatie van behandelingen kan voor u de beste aanpak zijn.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 13 november 2023 / 6285