Contact
 1. 5816-Sneldiagnostiek afwijkende longfoto
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Op de longfoto of CT-scan, die kortgeleden bij u is gemaakt, is een afwijking gezien. Er is nader onderzoek nodig om precies te bepalen wat er aan de hand is. Door sneldiagnostiek streven wij ernaar dat u zo spoedig mogelijk weet wat er speelt en welke behandelopties er zijn. Het traject bestaat uit twee dagen.

 • Dag 1: Onderzoeksdag; meer informatie hierover treft u onderstaand.
 • Dag 2: Uitslaggesprek; een week na de onderzoeksdag krijgt u van de longarts de uitslagen van de onderzoeken. Daarnaast bespreekt hij het behandelplan met u.

De onderzoeksdag

De onderzoeksdag is een vermoeiende dag, met veel onderzoeken en informatie. Hoe u zich het best kunt voorbereiden op de onderzoeksdag en welke (vervolg) onderzoeken er mogelijk plaatsvinden, leest u hier.

Neem een familielid of bekende mee

Twee horen meer dan één. Wij adviseren u daarom dringend om een familielid of goede bekende mee te nemen, vooral bij het gesprek met de arts is dit belangrijk. Bij dit gesprek is ook een verpleegkundig specialist aanwezig, zodat u aan haar achteraf eventueel nog vragen kunt stellen.

Voorbereiding

Nuchter

 • Vanaf zes uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niets meer eten en drinken; water drinken is wel toegestaan.
 • Voorafgaand aan het PET-CT-onderzoek drinkt u twee uur voor het onderzoek één liter water (zie ook de informatie in het voorlichtingsmateriaal over het PET-CT-onderzoek). Op uw afspraakbevestiging staat hoe laat u start met water drinken. Soms begint u hier thuis al mee. 

Na het PET-CT-onderzoek mag u thee of water nuttigen. Hierna mag u niets meer eten en drinken totdat u instructies heeft gekregen van de longarts of de verpleegkundige.

Gebruik van medicijnen

Al uw (inhalatie)medicijnen mag u gewoon doorgebruiken, met uitzondering van zogenaamde bloedverdunners, insuline en tabletten tegen diabetes. 

 Bloedverdunners

Gebruik acenocoumarol/marcoumar (trombosedienst):

 • U neemt zelf contact op met  uw trombosedienst om hen op de hoogte te stellen van deze onderzoeksdag.
 • U spreekt, in overleg met de trombosedienst en de longarts, af wanneer u stopt met het gebruik van acenocoumarol/marcoumar. U ontvangt van de trombosedienst instructies over het hervatten van de bloedverdunners na de onderzoeksdag.
 • Overige bloedverdunners: de longarts spreekt met u af of en zo ja wanneer u moet stoppen met het gebruik van deze  medicijnen.

Diabetes

 • Gebruikt u Metformine? Dan moet u 48 uur voor de PET-CT-scan hiermee stoppen.
 • Bij gebruik van andere diabetestabletten: op de onderzoeksdag geen diabetesmedicatie innemen.
 • Bij gebruik insuline-injecties: op de onderzoeksdag geen insuline gebruiken. We adviseren u uw bloedglucosemeter en insuline mee te nemen naar het ziekenhuis op de onderzoeksdag. 

Meenemen tijdens de onderzoeksdag

 •    ingevuld vragenformulier Contrastformulier CT (kunt u vinden in de folder PET-CT);
 •    formulier van de maatschap voor Laboratoriumgeneeskunde
     (die u per post heeft ontvangen);
 •    afspraakbevestiging (die u per post ontvangen);
 •    een identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 •    eventueel muziek om tijdens het PET-CT-onderzoek te beluisteren;
 •    lijst van medicijnen die u gebruikt;
 •    gemakkelijke kleding. Wij raden u aan uw sieraden zo veel mogelijk thuis te laten.

Waar vinden de onderzoeken plaats?

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de balie in de Centrale hal van Isala in Zwolle.

Melden ziekenhuis voor onderzoek
Afbeelding 1: Melden bij de balie in de Centrale hal


U wordt vervolgens door een gastheer/-vrouw begeleid naar de plaatsen waar uw onderzoeken plaatsvinden (deze staan ook vermeld op uw afspraakbevestiging). 

De onderzoeken

De volgorde van onderzoeken kan afwijken, maar in grote lijnen ziet de dag er als volgt uit:

Ochtend

 • bloedprikken (bij bloedafnamelaboratorium);
 • PET-CT-onderzoek (afdeling Nucleaire geneeskunde);
 • gesprek met de longarts (poli Longgeneeskunde) over: resultaten van de onderzoeken die u in ochtend heeft gehad, uitleg over eventuele vervolgonderzoeken en lichamelijk onderzoek (indien nodig).

Middag

Onderzoeken die eventueel in de middag, op de poli Longgeneeskunde, plaatsvinden zijn:

 • gesprek verpleegkundig specialist/verpleegkundige;
 • longfunctieonderzoek;
 • endoscopie (behandelkamer).

Uitleg over de onderzoeken (ochtend)

Bloedprikken

 • U levert het formulier van de maatschap voor Laboratoriumgeneeskunde in.
 • De laboratoriummedewerker neemt twee buisjes bloed bij u af.  

PET-CT-onderzoek

Het PET-CT-onderzoek is een combinatie van twee onderzoeken; PET-scan en CT-scan, die vlak na elkaar plaatsvinden. Beide onderzoeken gebeuren met hetzelfde apparaat en in dezelfde ruimte.

Afbeelding PET-CT scan
Afbeelding 2: PET-CT scan


De onderzoeken zijn eenvoudig en pijnloos. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u contrastvloeistof ingespoten via een infuusnaald. U ligt hierbij in een aparte kamer, zodat de vloeistof goed door uw lichaam opgenomen wordt. De vloeistof kan een vreemde smaak in uw keel en een warm gevoel in uw buik geven. Na het onderzoek is er nog maar weinig radioactiviteit in uw lichaam aanwezig. Er bestaat geen gevaar voor u of uw omgeving. Meer informatie ontvangt u op de onderzoeksdag van de PET-CT-scan medewerker. Als u nu al meer informatie wilt, kunt u dit lezen in het voorlichtingsmateriaal over PET-CT-onderzoek.

Gesprek met de longarts

De longarts bespreekt met u de bevindingen van de onderzoeken die in de ochtend hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt besproken of er vervolgonderzoek noodzakelijk is, zoals een longfunctieonderzoek of bronchoscopie-endoscopie. Deze onderzoeken vinden in de middag plaats. 

Uitleg over de onderzoeken (middag)

Tijdens het gesprek met de longarts is besproken dat vervolgonderzoek nodig is. Hieronder leest u hoe de middag er ongeveer voor u uit ziet.

Gesprek verpleegkundig specialist/verpleegkundige

Na het gesprek bij de longarts heeft u een kort gesprek met de verpleegkundig specialist/verpleegkundige. Zij geeft u, indien u dit wenst, een (korte) samenvatting van het gesprek met de longarts aan u mee. Zij bespreekt met u welk(e) onderzoek(en) er gepland is (zijn) in de middag en het tijdstip wanneer dit of deze ongeveer zullen plaatsvinden. Zij zal u de informatiefolder van het onderzoek uitreiken.  

Longfunctieonderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt de capaciteit en kwaliteit van uw longen en luchtwegen beoordeeld. U ademt via een mondstuk dat is bevestigd aan het longfunctieapparaat. Hierbij wordt uw neus met een klemmetje dichtgehouden om te zorgen dat alle in- en uitgeademde lucht via de mond wordt gemeten. Dit onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Endoscopie

Een endoscopie is een inwendig onderzoek waarbij de luchtwegen en organen kunnen worden onderzocht. Tijdens het gesprek met de longarts is met u besproken welk endoscopisch onderzoek nodig is en nadien heeft u van de verpleegkundig specialist de informatiefolder gekregen. Voor en na het endoscopie-onderzoek wordt u begeleid door de scopieverpleegkundige. Zij informeert u over het onderzoek en bespreekt met u wanneer u naar huis mag.

Het is belangrijk om te weten, dat u na sommige onderzoeken die in de middag plaatsvinden geen auto mag besturen.

Uitslaggesprek een week na de onderzoeksdag

Als er in de middag vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden, krijgt u de uitslag van dit onderzoek een week later tijdens het uitslaggesprek. Tijdens dit gesprek zal ook het (eventuele) behandelplan besproken worden. Een bevestiging van deze afspraak heeft u tijdens de onderzoeksdag meegekregen. Patiënten die verwezen zijn vanuit Isala locatie Meppel, ontvangen de uitslag van de eigen longarts in Meppel. De bevestiging van deze afspraak heeft u thuisgestuurd gekregen. Tijdens de onderzoeksdag wordt dit met u besproken. 
Afbeelding gesprek uitslag onderzoekenAfbeelding 3: Gesprek met longarts over de uitslagen van de onderzoeken

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Longgeneeskunde
(0522) 23 38 60 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 29 april 2019 / 5816