Contact
 1. 5816-Sneldiagnostiek afwijkende longfoto

Op de longfoto of CT-scan, die kortgeleden bij u is gemaakt, is een afwijking ('vlek') in uw long(en) gezien. Om te onderzoeken wat er precies aan de hand is, bent u doorverwezen door uw huisarts of specialist naar de polikliniek Longgeneeskunde. Met sneldiagnostiek proberen wij u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en wat de vervolgstappen zijn.

Het Sneldiagnostiek-programma bestaat uit verschillende afspraken en onderzoeken. In deze folder vindt u informatie over deze afspraken en onderzoeken. Het is belangrijk dat u deze folder van tevoren goed leest.

Voorbereiding 

Neem een familielid of bekende mee

Het sneldiagnostiek-programma kan vermoeiend en intensief zijn, omdat u meerdere onderzoeken en veel informatie krijgt. Wij raden u daarom dringend aan om een familielid of vriend(in) mee te nemen naar de geplande afspraken. Houdt u er ook rekening mee dat u niet zelf naar huis kunt rijden?

Medicijnen

U mag uw medicijnen (ook uw eventuele pufjes) gewoon gebruiken op de onderzoeksdag(en), behalve:

Bloedverdunners

 • U hoort van de longarts/ verpleegkundige of secretaresse of en wanneer u moet stoppen met de bloedverdunners.
 • Als u acenocoumarol/ marcoumar gebruikt via de trombosedienst, neemt u contact op met de trombosedienst. Vertel hen dat u deze onderzoeken krijgt en overleg met hen over het opnieuw starten van de bloedverdunners na de onderzoeksdag(en).

Diabetesmedicatie

 • Metformine: hier moet u 48 uur voor de PET-CT scan mee stoppen. Na de PET-CT scan mag u weer starten met de Metformine.
 • Andere diabetes-tabletten: u mag op de dag van de PET-CT scan deze diabetes-tabletten niet gebruiken.
 • Insuline-injecties: op de dag van de PET-CT scan mag u geen insuline gebruiken. Wij raden aan om uw bloedglucosemeter en insuline mee te nemen naar het ziekenhuis op de onderzoeksdag.

Eten/ drinken

 • Op de dag van de PET-CT scan is het belangrijk dat u vanaf zes uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eet en drinkt; alleen water drinken is toegestaan.
 • In de twee uur voor het PET-CT onderzoek drinkt u één liter water.
 • U hoort van de longarts of verpleegkundige wanneer u weer mag eten en drinken. U blijft dus nuchter totdat u de longarts/ verpleegkundige hebt gesproken.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Ingevulde vragenlijst contrastmiddel: deze vragenlijst vindt u in het midden van de folder ‘PET-CT-onderzoek met een contrastmiddel’.
 • Een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).
 • Een lijst van de medicijnen die u gebruikt. Uw apotheek kan deze lijst voor u uitdraaien.
 • Eventueel muziek om tijdens het PET-CT onderzoek te beluisteren.

De onderzoeksdag

De (eerste) onderzoeksdag staat voor u gepland op _______________________________________

 

Tijd Locatie  
  Thuis U mag vanaf dit moment (6 uur voor de PET-CT scan) niets meer eten en alleen nog water drinken.
  Thuis/ ziekenhuis Vanaf dit moment (2 uur voor de PET-CT scan) moet u 1 liter water drinken.
  Hoofdingang Isala Zwolle U meldt zich bij de balie van de hoofdingang. Een gastvrouw/-heer wordt gebeld die u naar de verschillende afdelingen begeleidt.
  V4.0 Bloedafname U meldt zich bij de balie van het laboratorium. Er worden twee buisjes bloed bij u afgenomen.
  V3.1 Nucleaire geneeskunde U meldt zich bij de balie van Nucleaire geneeskunde. Er wordt een PET-CT scan gemaakt. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder die u heeft gekregen.
Direct na de PET-CT scan V2.2. polikliniek Longgeneeskunde U meldt zich bij de balie van de polikliniek Longgeneeskunde. U heeft hier een afspraak met de longarts en regieverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u de (voorlopige) uitslag van de scan en of en welke vervolgonderzoeken nodig zijn. De regieverpleegkundige maakt een verslag van dit gesprek. Het verslag krijgt u mee.
's Middags of op een andere dag   Eventuele vervolgonderzoeken.

Vervolgonderzoek(en)

De longarts bespreekt met u de uitslag van de PET-CT scan en of en welke vervolgonderzoeken nodig zijn. Deze vervolgonderzoeken kunnen, afhankelijk van het soort onderzoek, diezelfde middag of op een andere dag ingepland worden. Dit kunnen wij u pas vertellen als u bij de longarts bent geweest na de PET-CT scan.

Mogelijke vervolgonderzoeken zijn:

Longfunctieonderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt gemeten hoeveel lucht u in- en uitademt. Daardoor weten wij hoe goed uw longen functioneren. U ademt tijdens dit onderzoek door een mondstuk dat bevestigd is aan het longfunctieapparaat. U krijgt een klemmetje op uw neus om te zorgen dat alle lucht via de mond kan worden gemeten. Dit onderzoek duurt ongeveer een half uur. 

Bioptie/ punctie

Om zekerheid te krijgen over de diagnose, kan het nodig zijn dat er een biopt (hapje weefsel) wordt genomen wat vervolgens wordt onderzocht door de patholoog. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit biopt te nemen. Soms kan dit van buitenaf (echogeleide punctie), soms is hiervoor een endoscopie nodig. Bij een endoscopie gaan we via de slokdarm of de luchtpijp naar binnen om een biopt te kunnen nemen. U krijgt van de longarts, regieverpleegkundige of secretaresse meer uitleg over het onderzoek wat bij u gedaan zal worden.

Melden ziekenhuis voor onderzoek

Afbeelding 1: Melden bij de balie in de Centrale hal

Afbeelding PET-CT scan

Afbeelding 2: PET-CT scan

Uitslaggesprek

Als u de vervolgonderzoek(en) heeft gehad, krijgt u de uitslag van de onderzoek(en) ongeveer een week later tijdens het uitslaggesprek. Tijdens dit gesprek zal ook het (eventuele) behandelplan besproken worden. U hoort tijdens de onderzoeksdag wanneer dit uitslaggesprek is.

Afbeelding gesprek uitslag onderzoeken

Afbeelding 3: Gesprek met longarts over de uitslagen van de onderzoeken 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 13 november 2023 / 5816