Contact
  1. 8173-Mediastinoscopie - longoperatie

Binnenkort krijgt u een mediastinoscopie. In deze folder kunt u meer lezen over deze ingreep.

Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte. De thoraxchirurg maakt laag in de hals een kleine snee en neemt met behulp van een soort kijkbuis een aantal stukjes weefsel weg (biopten). De stukjes weefsel gaan voor verder onderzoek naar het laboratorium.
Het is een diagnostisch onderzoek. Het levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling wij u het beste kunnen geven.

Onderzoek van weggenomen weefsel

Een patholoog (een specialist in het onderzoeken van menselijk weefsel) onderzoekt het weefsel dat bij de operatie is weggenomen. Onder de microscoop onderzoekt hij de randen van het weefsel op aanwezigheid van kankercellen. Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is.
Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een poliklinische afspraak bij de longarts mee voor het bespreken van de uitslag. Aan de hand van de uitslag bepaalt de longarts of vervolgbehandelingen nodig zijn en welke. Uiteraard bespreekt de longarts dit met u.

Voorbereiding ziekenhuisopname

Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen om geopereerd te worden, vindt er nog een aantal gesprekken plaats en eventueel aanvullende onderzoeken, namelijk:

  • een afspraak met de longarts;
  • een preoperatief gesprek bij de polikliniek;
  • de oproep voor de operatie.

Afspraak met de longarts

Vóór uw opname heeft u op de polikliniek een afspraak met uw longarts. Hij geeft u uitleg over de operatie en eventuele risico’s en complicaties. Uw longarts is overigens niet de arts die u opereert, dit doet de thoraxchirurg. 

Preoperatief gesprek bij de polikliniek

Kort voor uw opname in het ziekenhuis komt u nog langs voor een zogenaamd preoperatief bezoek op de polikliniek van de anesthesiologie. Tijdens deze afspraak informeert de anesthesioloog u over de gang van zaken rondom de operatie, de narcose en de bijwerkingen hiervan, en eventuele risico’s en complicaties. 

Oproep voor de operatie

Zodra de operatiedatum bekend is, bellen wij u om de datum aan u door te geven. Meestal is dit een week voor de operatie. U hoort dan waar en wanneer u zich in het ziekenhuis moet melden. 

De operatie

Een mediastinoscopie wordt uitgevoerd onder volledige narcose. De thoraxchirurg maakt een kleine snede vlak boven het borstbeen. De thoraxchirurg kan vervolgens via een korte open buis met daarin een camera (mediastinoscoop) achter het borstbeen kijken. De beelden ziet de thoraxchirurg op een beeldscherm. Achter het borstbeen ligt het mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten, zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten.

Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp. Deze stukjes weefsel gaan voor onderzoek naar het laboratorium. Nadat de biopten zijn genomen wordt het sneetje in de huid met hechtingen gesloten.

De ingreep duurt gemiddeld een half uur. 

Risico’s en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de mediastinoscopie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding, een wondinfectie, trombose of een longontsteking.

  • Soms ontstaat een bloeding tijdens de operatie. Deze is bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie te verhelpen. Toch is het goed te beseffen dat wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening er reden kan zijn om de borstholte te openen.
  • Na de operatie kan er rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt vanzelf.
  • Zelden ontstaat een infectie na deze operatie.
  • Incidenteel kan er een beschadiging van een stembandzenuw optreden waardoor u een veranderde stem of heesheid kunt oplopen. Meestal gaat dit voorbij, soms is het echter blijvend.

Sommige patiënten hebben een verhoogd risico. Als dit voor u geldt, bespreekt uw longarts dat met u en uw naasten. Ook de thoraxchirurg die u opereert, zal dit de dag vóór de operatie nog met u bespreken. 

Na de operatie

Na deze operatie heeft u niet veel pijn. Vooral de eerste dag kan er een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken.
U zult een nacht in het ziekenhuis verblijven en mag de dag daarna het ziekenhuis verlaten.
U mag met de wond gewoon douchen. De hechtingen hoeven niet meer verwijderd te worden, deze lossen vanzelf op. 

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Thoraxchirurgie (planning)
088 624 28 66 of 088 624 28 65 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.thoraxchirurgie@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8173