Contact
 1. 6478-Verblijf-Acute-opname-afdeling-AOA

Op de Acute opname afdeling (AOA) worden patiënten behandeld die met spoed zijn opgenomen. De AOA bevindt zich op de afdelingen V3.2 en V3.3 in Isala Zwolle. U verblijft maximaal 48 uur op de AOA. Als u langer opgenomen moet blijven, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling van uw opnamespecialist.

Hier leest u meer over de gang van zaken op de AOA. Ook vindt u hier praktische informatie.

Reden voor opname

Het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan zijn redenen voor een opname op de AOA. Voor patiënten bij wie een diagnose moet worden gesteld, zijn onderzoeken nodig. Deze doen we zoveel mogelijk op de AOA. Zodra de diagnose bekend is, stelt de arts de (eerste) behandeling en/of zorg vast. Tijdens de visite bespreekt de arts dit met u.

Andere redenen voor opname op de AOA kunnen bijvoorbeeld een kortdurende observatie of het voorbereiden op een operatie zijn.

Uw verblijf

Screenshot video Welkom op de AOA

 

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Laat deze dan zo snel mogelijk meebrengen naar het ziekenhuis. Medicatie mag u, na overleg met uw behandelend arts, in eigen beheer houden. Wij willen u vragen uw medicatie dan op te bergen in uw kluisje. Dit om de veiligheid van andere patiënten te kunnen waarborgen.
Bent u allergisch voor bepaalde medicatie? Geef dit dan zo spoedig door aan de arts of verpleegkundige.

Visite van artsen

De artsen lopen verschillende keren per dag visite. Dit gebeurt ’s ochtends tussen 8.00 en 12.00 uur. Het is verstandig om de vragen die u wilt stellen alvast op te schrijven. Eventueel kan de verpleegkundige u hierbij helpen. De arts kan dan tijdens het visite lopen uw vragen beantwoorden. Op deze manier wordt u zo optimaal mogelijk geïnformeerd over de diagnose, eventuele onderzoeken en de voorgestelde behandeling.

Wanneer u contact wenst met de arts voor een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld met uw naaste(n) erbij, dan kunt u dit regelen via de verpleegkundige. Dit gesprek zal dan in overleg met u gepland worden.

Arts-assistenten

Isala is een opleidingsziekenhuis. Daarom zijn op de afdeling ook arts-assistenten betrokken bij het onderzoek en/of de behandeling. Arts-assistenten zijn bevoegde artsen die in opleiding kunnen zijn voor specialist. Zij nemen een deel van het onderzoek en de behandeling voor hun rekening. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van, en in nauw overleg met de specialist.

Dynamische afdeling

De AOA is een dynamische afdeling waar 24 uur per dag mensen met diverse klachten worden opgenomen en ontslagen. U zult merken dat het verloop van patiënten op de afdeling groot is. Dit kan mogelijk overlast voor u veroorzaken. Ondervindt u hier hinder van? Vertel het uw verpleegkundige. Hij of zij kan dan kijken naar een oplossing. Uw verpleegkundige is, behalve zorgverlener, ook uw eerste aanspreekpunt voor uw vragen. Voor informatie over uw ziekte, behandeling of onderzoeken, kunt u ook vragen om voorlichtingsmateriaal van de website van Isala. Wij printen deze informatie graag voor u uit.

Opnamegesprek

Aan het begin van uw opname voert de verpleegkundige met u een opnamegesprek. Hierin komen zaken aan de orde als:

 • Wie is uw contactpersoon?
 • Digitale vragenlijst over uw gezondheid.
 • Heeft u allergieën?
 • Welke medicatie gebruikt u?
 • Wat is uw voorgeschiedenis?
 • Heeft u andere zorg nodig als u ontslagen bent uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Polsbandje

Tijdens uw opname wordt u regelmatig gevraagd naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we onder andere om verwisseling van patiënten te voorkomen en te controleren dat u de juiste medicatie krijgt. Wanneer u wordt opgenomen is het daarom verplicht dat u een polsbandje draagt met uw gegevens. Wanneer u geen polsbandje heeft, laat het de verpleegkundige dan zo spoedig mogelijk weten.

Maaltijden

 • Het ontbijt wordt vanaf 7.30 uur geserveerd.
 • De middagmaaltijd, naar keuze een broodmaaltijd of een warme maaltijd, wordt vanaf 12.00 uur geserveerd.
 • De avondmaaltijd, ook naar keuze een broodmaaltijd of een warme maaltijd, wordt vanaf 17.00 uur geserveerd.
 • Heeft u een bepaald dieet, geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Bezoektijden

Patiënten komen over de hele dag verspreid binnen op de afdeling. Omdat alle opnames op de AOA ongeplande opnames zijn, hebben wij ruime bezoektijden.
Bij opname mogen twee van uw naasten u begeleiden naar de afdeling. Daarna zijn de bezoektijden ’s morgens van 11.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Afwijkende bezoektijden zijn alleen mogelijk in overleg met uw verpleegkundige. Er mogen niet meer dan twee personen tegelijkertijd bij u op bezoek komen. Dit is om u en uw eventuele zaalgenoten te behoeden voor te veel drukte. Als u wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling gelden daar andere bezoektijden.

Persoonlijke eigendommen

Het zoekraken of diefstal van persoonlijke eigendommen is in het ziekenhuis helaas mogelijk. Breng daarom geen kostbaarheden of sieraden mee. Heeft u deze wel bij u? Geef ze zoveel mogelijk met het bezoek mee naar huis. U heeft wel een kluisje tot uw beschikking op de kamer. Isala is niet aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van uw eigendommen.

Roken

Isala is een rookvrij ziekenhuis. Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor e-sigaretten (elektronisch).

Bel

Naast uw bed bevindt zich een alarmeringsbel. U kunt op de ronde rode knop drukken als u de verpleegkundige nodig hebt. Naast de rode knop zit een gele knop voor de verlichting boven uw bed.

Televisie en radio

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunt u op bed gratis gebruik maken van televisie en radio. De afstandsbediening vindt u in het rekje bij uw bed. U ontvangt tevens een hoofdtelefoon. U kunt bij uw verpleegkundige terecht voor meer informatie.

Verpleegdossier

Uw hulpverleners werken met een digitaal dossier. In overleg is dit voor u samen met de verpleegkundige in te zien.

Koffiecorner

Buiten de afdeling, net na de klapdeuren, aan de linkerzijde bevindt zich een koffiecorner waar gratis koffie en thee gehaald kan worden voor u en uw bezoek. Als u nuchter moet blijven voor behandeling of onderzoek mag u geen koffie of thee drinken.

Vrijwilligster

Elke werkdag is er een dagdeel een vrijwilligster beschikbaar om een praatje te maken met patiënten die hier behoefte aan hebben. Heeft u hier behoefte aan, geeft u dit dan gerust aan bij de verpleegkundige. Zij vertelt dit aan de vrijwilligster.

Contactpersonen

Bij binnenkomst noteren wij twee personen uit uw familie of vriendenkring als contactpersonen. De afdeling kan dan altijd iemand bellen als dat nodig is. Omgekeerd kunnen uw contactpersonen bellen naar onze afdeling voor informatie. Dit kan dagelijks na 10.00 uur via (038) 424 13 25.
Wij verstrekken alleen informatie aan degenen die u als contactpersonen heeft doorgegeven.

Naar huis

Uw verblijf op de AOA duurt niet langer dan 48 uur. In deze periode bespreekt de arts de verschillende mogelijkheden met u:

 • U mag naar huis. Dan moet er in de meeste gevallen een afspraak voor controle op de polikliniek gemaakt worden. Dit wordt voor u geregeld door de secretaresse van de AOA.
 • U wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling in ons ziekenhuis.
 • U gaat naar een andere instelling.

Van uw arts of verpleegkundige krijgt u alle informatie die u nodig heeft voordat u met ontslag gaat. Voor vragen hierover of over de nazorg kunt u bij hen terecht.

Rechten en plichten

Als u patiënt bent bij Isala of Isala bezoekt, gelden er regels voor u en voor zorgverleners binnen Isala: de rechten en plichten. Die regels zorgen ervoor dat we u goed kunnen informeren en veilig behandelen. Rechten en plichten zijn vaak gebaseerd op wettelijke richtlijnen. Wij hebben de regels voor u beschreven in de folder 'Patiëntrechten en verantwoordelijkheden' op de website van Isala.

Tijdens uw opname willen wij een zo goed mogelijk antwoord vinden op uw gezondheidsprobleem. Uw medewerking is daarbij van groot belang. Wilt u bepaalde patiënten informatie uitgeprint hebben, vraag het uw verpleegkundige.

Klachten

Heeft u een klacht? Bespreek dit met de direct betrokkene. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met het afdelingshoofd. Zo nodig kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Telefonisch is zij te bereiken van 09.00 - 15.00 uur via telefoonnummer (038) 424 47 27. Meer informatie vindt u in de folder 'Een klacht, en dan?'

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Acute opname afdeling
(038) 424 13 25 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur)

This leaflet is also available in English: 'Stay in the Acute Admissions Unit'.

25 november 2018 / 6478

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.