Contact
  1. 6478-Verblijf-Acute-opname-afdeling-AOA

U bent opgenomen op de Acute opname afdeling (AOA). De AOA bevindt zich op de afdelingen V3.2 en V3.3. Hier leest u meer over de gang van zaken op de AOA. Ook vindt u hier praktische informatie.

Redenen voor opname

Kortdurende observatie, het stellen van de diagnose en het maken, maar ook uitvoeren van een behandelplan zijn redenen voor een opname op de AOA. Voor patiënten bij wie een diagnose moet worden gesteld, zijn onderzoeken nodig. Deze doen we zoveel mogelijk op de AOA. Zodra de diagnose bekend is, stelt de arts uw (eerste) behandeling en/of zorg vast. Tijdens de visite bespreekt de arts dit met u.

Uw verblijf

Screenshot video Welkom op de AOA

De AOA is een dynamische afdeling waar 24 uur per dag patiënten met diverse klachten worden opgenomen en ontslagen. Het verloop van patiënten op de afdeling is groot. Dit kan overlast geven. Heeft u hier hinder van? Geef het dan aan bij uw verpleegkundige. Uw verpleegkundige is, behalve zorgverlener, ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen. U verblijft maximaal 48 uur op de AOA. Als u langer opgenomen moet blijven, wordt u overgeplaatst naar desbetreffende verpleegafdeling. Dit beoordelen wij elke dag opnieuw.

Dossier

Uw hulpverleners werken met een digitaal dossier. In overleg met de behandelend arts kunt u dit samen met de verpleegkundige inzien.

Artsenvisite

De artsen lopen ‘s ochtends visite tussen 8.00 en 12.00 uur. Het is verstandig om uw vragen alvast op te schrijven. Eventueel kan de verpleegkundige hierbij helpen. De arts kan dan tijdens het visite lopen al uw vragen beantwoorden. Zo informeren wij u optimaal mogelijk over de diagnose, eventuele onderzoeken en de voorgestelde behandeling. Als u een persoonlijk gesprek wilt met uw arts samen met bijvoorbeeld uw naaste(n), dan kunt u dit regelen via de verpleegkundige.

Isala is een opleidingsziekenhuis. Daarom zijn op de afdeling ook co-assistenten en arts-assistenten betrokken bij uw onderzoek en/of de behandeling. Arts-assistenten zijn bevoegde artsen die in opleiding kunnen zijn voor specialist. Zij nemen een deel van het onderzoek en de behandeling voor hun rekening. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van en in nauw overleg met de specialist.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met de verpleegkundige of deze nog meegebracht moeten worden naar het ziekenhuis. Medicijnen mag u, na overleg met uw behandelend arts, in eigen beheer houden. Berg dan wel uw medicijnen op in uw kluisje, zodat veiligheid van andere patiënten ook is gewaarborgd. Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw arts of verpleegkundige.

Contactpersonen

Bij opname noteren wij één of twee personen uit uw familie of vriendenkring als contactpersoon. Wij kunnen dan altijd iemand bellen als dat nodig is. Omgekeerd kan uw contactpersoon ook bellen naar onze afdeling voor informatie. Dit kan dagelijks vóór 7.00 uur en na 10.30 uur via 088 624 13 25. Uiteraard geven wij alleen informatie aan diegenen die u als contactpersoon heeft opgegeven.

Geboortedatum

Tijdens uw opname vragen wij u regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we onder andere om verwisseling van patiënten te voorkomen en te controleren dat u de juiste medicijnen krijgt. Als u wordt opgenomen, is het daarom ook verplicht dat u een polsbandje draagt met uw gegevens. Als u (nog) geen polsbandje heeft, informeer dan zo spoedig mogelijk uw verpleegkundige.

Ontslag

De arts bespreekt met u wanneer u met ontslag mag; naar huis of naar een instelling. Als u thuiszorg, revalidatie of tijdelijke verzorging in een instelling nodig heeft, schakelt de verpleegkundige een transferverpleegkundige in om u hierbij te helpen.

Bij ontslag krijgt u van uw arts en/of verpleegkundige alle informatie die u nodig heeft. Denk aan de ontslagbrief, recepten voor medicijnen, leefregels en controleafspraken.

Praktische informatie

Bezoek

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Vrijwilligers

Elke werkdag is ‘s ochtends een vrijwilliger beschikbaar om een praatje te maken met patiënten die dat willen. Wilt u dat ook? Geef het dan gerust aan bij de verpleegkundige.

Belsysteem

Naast uw bed bevindt zich een alarmeringsbel. U kunt op de ronde rode knop drukken als u de verpleegkundige nodig heeft. Onder de rode knop zit een gele knop voor de verlichting boven uw bed.

Telefoon en televisie

Isala heeft ervoor gekozen geen telefoon meer aan te bieden, omdat bijna iedereen een mobiele telefoon heeft. Wilt u wel het geluid van uw mobiele telefoon na 22.00 uur uit doen en niet meer bellen op de kamer? U kunt vanuit uw bed gratis tv kijken en/of naar de radio luisteren. De afstandsbediening en koptelefoon vindt u in het rekje bij uw bed.

Maaltijden

U krijgt ontbijt vanaf 7.30 uur. De middagmaaltijd, een broodmaaltijd of een warme maaltijd naar keuze, serveren wij vanaf 12.00 uur. De avondmaaltijd, ook naar keuze, serveren wij vanaf 17.00 uur. Volgt u een dieet? Geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Koffie en thee

Buiten de afdeling, net na de klapdeuren, aan de linkerkant vindt u de koffiecorner. Hier kunt u gratis koffie en thee halen voor uzelf en uw bezoek. Let op: als u nuchter moet blijven voor een behandeling of onderzoek mag u geen koffie of thee drinken.

Parkeren (weekkaart)

U kunt een parkeerabonnement kopen voor € 12,50 bij de Centrale balie in het hoofdgebouw (V). Deze kaart is zeven dagen geldig. Op vertoon van een gehandicaptenkaart krijgt u bij de Centrale balie een persoonlijke uitrijkaart.

Persoonlijke eigendommen

Isala is niet aansprakelijk voor het zoekraken of diefstal van uw eigendommen. Neem daarom geen kostbaarheden of sieraden mee. Heeft u deze wel bij u? Geef deze zoveel mogelijk met uw bezoek mee naar huis. Of berg ze op in het kluisje in de kledingkast op uw kamer.

Roken

Isala is een rookvrij ziekenhuis. Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor e-sigaretten (elektronisch).

(Medische) apparatuur

U mag geen apparatuur zoals een infuuspaal mee naar buiten nemen.

Klachten

Een klacht kunt u bespreken met de direct betrokkene(n). Als u er samen niet uit komt, neem dan contact op met het afdelingshoofd van de AOA. U kunt eventueel ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Zij is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur via 088 624 47 27. Meer informatie vindt u in de Isala-folder ‘Een klacht, en dan?’ op www.isala.nl.

Meer informatie

Voor informatie over uw ziekte, behandeling of onderzoeken, kunt u de verpleegkundige ook vragen om voorlichtingsmateriaal van de website van Isala. Wij printen deze informatie graag voor u uit.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Acute opname afdeling
088 624 13 25 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur)

This leaflet is also available in English: 'Stay in the Acute Admissions Unit'.

Laatst gewijzigd 19 september 2022 / 6478