Contact
 1. 5042-Een klacht, en dan?

Isala vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk behandelen en verzorgen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt een klacht melden. In deze folder leest u hoe u dat kunt doen.

Waarom een klacht melden?

Als u een klacht heeft, willen wij graag met u naar een oplossing zoeken. Door het melden van een klacht, kunnen we dat samen doen. Van uw ervaringen kunnen we leren en verbeteren. Zo kunnen we voorkomen dat een zelfde situatie opnieuw gebeurt.

Wanneer een klacht melden?

Als u een klacht heeft, dan kunt u die het beste meteen bespreken met de medewerker van Isala. De medewerker kan dan eerst een oplossing zoeken. Misschien hebt u elkaar niet goed begrepen. Dat kunt u eerst met elkaar uitpraten. In de meeste gevallen leidt dit tot een oplossing.

U kunt ook naar de manager van de afdeling vragen. Deze kan ook met u in gesprek gaan.

Wanneer u met de medewerker niet tot een oplossing komt, kunt u de klachtenfunctionaris om hulp vragen. Dat kan ook als u liever niet direct met de medewerker in gesprek gaat.

Wat doet de klachtenfunctionaris?

De klachtenfunctionaris is de medewerker van Isala die u helpt bij de behandeling van een klacht. Deze medewerker kan u op de volgende manieren helpen:

 • De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met u.
 • De klachtenfunctionaris treedt op als tussenpersoon tussen u en medewerker(s) van Isala.
 • De klachtenfunctionaris regelt en begeleidt een gesprek tussen u en medewerker(s) van Isala.
 • De klachtenfunctionaris geeft u informatie over andere organisaties voor de afhandeling van klachten.

De klachtenfunctionaris houdt daarbij rekening met het volgende:

 • De klachtenfunctionaris stelt zich neutraal op.
 • De klachtenfunctionaris deelt de klacht met de medewerker(s) alleen met uw toestemming.
 • Alle klachten worden besproken om de zorg voor patiënten te verbeteren.
 • Alle medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht tot geheimhouding. Zonder uw toestemming delen zij geen informatie uit uw medisch patiëntendossier met anderen. Dat geldt ook voor de klachtenfunctionaris.
 • Uw gegevens worden pas met andere organisaties gedeeld als u daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoe kunt u een klacht melden?

U kunt uw klacht op verschillende manieren melden bij de afdeling Klachtenopvang:

 • U belt met de klachtenfunctionaris via 088 624 47 27.
 • U gebruikt het digitale formulier voor klachten.
 • U schrijft een brief en stuurt deze naar:
  Isala
  Klachtenopvang, t.a.v. klachtenfunctionaris
  Postbus 10400
  8000 GK Zwolle
 • U loopt binnen bij de afdeling Klachtenopvang in Isala Zwolle of in Isala Meppel. Vraag naar de klachtenfunctionaris die op dat moment aanwezig is.

U wilt het ziekenhuis verantwoordelijk stellen voor schade?

Vindt u dat het ziekenhuis een fout heeft gemaakt en u daar schade van heeft? En vindt u dat het ziekenhuis volgens de wet die schade moet betalen? Neem dan contact op met de medewerker van Isala die u hierbij kan begeleiden. Dit is de Schadecontactpersoon, telefonisch bereikbaar via de afdeling Klachtenopvang.

U kunt ook een brief sturen naar de Raad van Bestuur van Isala. Beschrijf in de brief waarom u het ziekenhuis verantwoordelijk stelt volgens de wet voor het betalen van de schade.

U kunt de brief sturen naar:
Isala
Klachtenopvang t.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Andere organisaties

Als de klachtenafhandeling bij Isala volgens u niet tot een goede oplossing heeft geleid, dan zijn er andere organisaties die u kunnen helpen. Dit zijn bijvoorbeeld de landelijke Geschillencommissie en het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de klachtenfunctionaris.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Klachtenopvang:
​088 624 47 27 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, klachtenfunctionaris van 9.00 tot 15.00 uur)

Bezoekadres Isala Zwolle

Hoofdgebouw V3.2.077
Dr. Van Heesweg 2 Zwolle

Bezoekadres ​​Isala Meppel

Ruimtenummer H12
Reggersweg 2 Meppel

Postadres Klachtenopvang

Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Op de website van Isala vindt u ook het officiële document Klachtenregeling.

This leaflet is also available in English: 'Submitting a complaint' (see below)

Laatst gewijzigd 17 mei 2022 / 5042 / L