Contact
  1. 5042-Een klacht, en dan?

Isala vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek en/of verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Uitleg

Door het indienen van een klacht geeft u ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt het ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en een soortgelijke klacht te voorkomen. Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dit het best eerst bespreken met de direct betrokkene(n). Meestal leidt dit tot een oplossing.
U kunt ook de leidinggevende van de afdeling benaderen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en hoort graag waar u ontevreden over bent. Het kan echter gebeuren dat dit niet lukt of dat u uw onvrede niet met de betrokkene(n) wilt bespreken dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat u uw klacht alleen wilt melden of een signaal wilt geven. In dat geval kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht om in gesprek te gaan over wat er gebeurd is.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk, mondeling als telefonisch indienen. Als u streeft naar een oplossing van uw klacht kan de klachtenfunctionaris:

  • voor u bemiddelen;
  • een gesprek tot stand brengen met de betrokkene(n);
  • u wijzen op andere mogelijkheden voor afhandelen van uw klacht.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met uw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van het ziekenhuis, dus ook de klachtenfunctionaris, zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden pas aan derden beschikbaar gesteld als u daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft. De klachten worden altijd ter verbetering van de patiëntenzorg besproken.

Het indienen van een klacht heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling.

Bereikbaarheid

U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken via het secretariaat Klachtenopvang, (038) 424 47 27, van maandag tot en met vrijdag, bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur.

Klachtenformulier: U kunt uw opmerking of klacht ook via het klachtenformulier doorgeven.

Schriftelijk reageren via het postadres:
Isala
Klachtenopvang, t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

U kunt ook binnenlopen bij het secretariaat Klachtenopvang en vragen naar de klachtenfunctionaris die op dat moment beschikbaar is.

  • locatie Isala Zwolle, hoofdgebouw V3.2.077;
  • locatie Isala Diaconessenhuis, volg Routenummer 77.

Klachtenregeling

Op de website van Isala vindt u meer informatie over de klachtenregeling bij Isala.

Externe formele instanties

Als de klachtenbehandeling voor u niet afdoende is, zijn er andere organisaties die zich met de afhandeling of beoordeling van klachten bezig houden, zoals de landelijke Geschillencommissie en het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Aansprakelijkstelling

Bent u van mening dat het ziekenhuis een fout heeft gemaakt en dat u door die fout financiële schade heeft geleden? U kunt dan contact opnemen met de schadecontactpersoon van Isala. Deze kan u informeren over de te volgen procedure. Telefonisch bereikbaar via Bureau Klachtenopvang op (038) 424 47 27.

U kunt ook een brief sturen ter attentie van de Raad van Bestuur van Isala.
Vermeld in de brief waarom u het ziekenhuis aansprakelijk stelt. U kunt een brief sturen naar:
Isala
T.a.v. Bureau Klachtenopvang
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

 

31 januari 2019 / 5042 / L

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.