Contact
Kopbeeld

Schisis

  1. Schisis

De geboorte van een kind met een aangeboren afwijking zoals een schisis, ook wel lipspleet, open gehemelte, of hazenlip genoemd, is voor de ouders en de omgeving een gebeurtenis die dubbele gevoelens kan oproepen. Schisis is vaak goed te behandelen en hoeft geen beperking te zijn voor een volwaardig leven.

Het schisisteam in Zwolle is een van de meest ervaren teams in Nederland. Zij staan u met raad en daad bij in de zorg, de behandeling en de begeleiding van uw kind. Lees meer over de afdeling.

contact
Neem contact op met de schisisconsulente

Marieke te Rijdt is schisisconsulente en het vaste aanspreekpunt van het schisisteam. Bij haar kunt u terecht met al uw vragen. Zij zal u adviseren en waar nodig in contact brengen met een van de deskundigen uit het schisisteam.

Contact en locaties

Wat is schisis?

Bij een persoon met een schisis, ook wel hazenlip genoemd, is een spleet aanwezig die zich beperkt tot de lip, of doorloopt tot in de bovenkaak. Bij uw kind is de diagnose schisis gesteld. Wat houdt dit precies in? In de folder 'Diagnose schisis' leest u er alles over.

Lees verder
Gehemeltespleet bij schisis

Zorgpad

Voor u en uw kind is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren. Het schisisteam zal u hierbij begeleiden en zo goed mogelijk al uw vragen beantwoorden. In het zorgpad leest u in grote lijnen welke behandeling wanneer plaatsvindt.

Naar het zorgpad
Op bezoek bij het Schisisteam

Hoe gaat het bezoek aan het Schisisteam in zijn werk? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van het bezoek aan het ziekenhuis.

Logopedisch onderzoek
Hoofdgebouw

Vandaag gaat Rutger samen met zijn moeder voor een afspraak naar het schisisteam. Een bezoek aan het schisisspreekuur begint in het hoofdgebouw van Isala Zwolle.

Ingang ziekenhuis
Aanmeldzuil

Bij binnenkomst meldt Rutger zich aan met zijn identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal.

Aanmelzuil
Afdeling Kindergeneeskunde

Vervolgens gaat hij naar afdeling Kindergeneeskunde in bouwdeel V4.3. Hij meldt zich bij de secretaresse van het schisisteam.

 

Aanmelden
Medisch fotograaf

Voor het medisch dossier van Rutger worden foto’s van zijn gezicht gemaakt. De secretaresse brengt Rutger naar de medisch fotograaf.

Medisch fotograaf
Wachtruimte

 

Na het maken van de foto, neemt Rutger met zijn ouders plaats in de wachtruimte.

 

Wachtruimte
Logopedisch onderzoek

Rutger wordt opgehaald door de logopediste als logopedisch onderzoek vooraf gewenst is. Niet iedere patiënt hoeft naar de logopediste.

Logopedisch onderzoek
Beoordelen spraak

De logopediste beoordeelt hoe het gaat met zijn spraak.

Logopediste
Schisisteam

 

Daarna gaat Rutger naar het schisisteam. In dit team werken onder andere een plastisch chirurg, mond,- kaak- aangezichtschirurg, logopedist, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en een schisisconsulente samen aan de behandeling van schisis.

 

De plastisch chirurg

De plastisch chirurg vraagt hoe het gaat en beschrijft wat Rutger kan verwachten tijdens het spreekuur. Vervolgens vraagt de logopedist hoe het gaat met zijn spraak en of hij wat dingen kan nazeggen zoals: ‘Jos heeft feest’.

Gesprek met de plastisch chirurg
De KNO-arts

De KNO-arts vraagt hoe het met Rutger zijn gehoor is. Hij kijkt of het trommelvlies van Rutger rustig is en of er geen vocht achter zit.

De KNO-arts
Lip en gehemelte

De plastisch chirurg kijkt naar Rutger zijn lip en gehemelte.

Plastisch chirurg bekijkt de lip en het gehemelte
De kaakchirurg

De kaakchirurg kijkt naar Rutger zijn gehemelte en kaak.

De kaakchirurg
De orthodontist

Ook de orthodontist kijkt mee. Hij kijkt naar Rutger zijn kaak en de stand van zijn tanden en kiezen.

De orthodontist
Overleg specialisten

Voor de ouders: De specialisten gaan met elkaar in overleg. Tijdens dit overleg kunnen zij allerlei vragen stellen of opnieuw naar uw kind kijken. Dit kan verwarrend overkomen.

Even spelen
Toelichten behandelplan

Voor de ouders: Na het overleg wordt met u besproken welke stappen in het behandelplan van uw kind genomen moeten worden.

Overleg schisisteam
Cadeautje uitzoeken

Als alles klaar is mag Rutger een cadeautje uitzoeken uit de koffer.

Cadeautje uitzoeken
Schisisconsulente

Voor de ouders: In de dagen na de afspraak belt de schisisconsulente u op om na te praten. Zo vraagt zij of u alles heeft begrepen en hoe uw ervaring was.

Schisisconsulente
Logopedisch onderzoek
Ingang ziekenhuis
Aanmelzuil
Aanmelden
Medisch fotograaf
Wachtruimte
Logopedisch onderzoek
Logopediste
Gesprek met de plastisch chirurg
De KNO-arts
Plastisch chirurg bekijkt de lip en het gehemelte
De kaakchirurg
De orthodontist
Even spelen
Overleg schisisteam
Cadeautje uitzoeken
Schisisconsulente

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.