Contact

Schisis

  1. Schisis

Spleet in lip, kaak, gehemelte

Een kind met schisis heeft een spleet die zich beperkt tot de lip, of doorloopt tot in de bovenkaak. De letterlijke betekenis van schisis is ‘spleet.’ Soms bevindt de spleet zich alleen in het gehemelte, maar het komt ook voor dat een schisis optreedt in zowel de lip, de kaak, als het gehemelte. Er bestaan enkelzijdige spleten, waarbij de schisis links of rechts van het midden zit, en dubbelzijdige spleten.

Kans op schisis

Van elke duizend kinderen worden er ongeveer twee geboren met een schisis. Hoe een schisis ontstaat is niet precies bekend. Meestal ontstaat deze aandoening door een combinatie van genetische factoren en stoornissen van buitenaf in de 'gevoelige periode' van de ontwikkeling van de embryo. Een schisis wordt niet veroorzaakt door infecties of medicijngebruik tijdens de zwangerschap; er heeft dus niemand ‘schuld’ aan deze afwijking.

Schisisteam

Het schisisteam in Zwolle is een van de meest ervaren teams in Nederland. Het team bestaat uit een vaste groep specialisten en deskundigen die nauw met elkaar samenwerken. Zij staan u met raad en daad bij in de zorg, de behandeling en de begeleiding van uw kind. Ze kennen elkaars behandelingen en stemmen die op elkaar af om als één team een kind met een schisis te behandelen.

Op bezoek bij het Schisisteam

Hoe gaat het bezoek aan het Schisisteam in zijn werk? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van het bezoek aan het ziekenhuis.

Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek

Hoofdgebouw

Vandaag gaat Rutger samen met zijn moeder voor een afspraak naar het schisisteam. Een bezoek aan het schisisspreekuur begint in het hoofdgebouw van Isala Zwolle.

Jongen en moeder lopen binnen bij de ingang van het ziekenhuis

Aanmeldzuil

Bij binnenkomst meldt Rutger zich aan met zijn identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal.

Aanmeldzuil

Afdeling Kindergeneeskunde

Vervolgens gaat hij naar afdeling Kindergeneeskunde in bouwdeel V4.3. Hij meldt zich bij de secretaresse van het schisisteam.

 

Aanmelden bij de balie

Medisch fotograaf

Voor het medisch dossier van Rutger worden foto’s van zijn gezicht gemaakt. De secretaresse brengt Rutger naar de medisch fotograaf.

Medisch fotograaf maakt een foto van de patiënt

Wachtruimte

 

Na het maken van de foto, neemt Rutger met zijn ouders plaats in de wachtruimte.

 

Wachtruimte

Logopedisch onderzoek

Rutger wordt opgehaald door de logopediste als logopedisch onderzoek vooraf gewenst is. Niet iedere patiënt hoeft naar de logopediste.

Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek

Beoordelen spraak

De logopediste beoordeelt hoe het gaat met zijn spraak.

Logopediste doet een oefening bij de patiënt

Schisisteam

 

Daarna gaat Rutger naar het schisisteam. In dit team werken onder andere een plastisch chirurg, mond,- kaak- aangezichtschirurg, logopedist, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en een schisisconsulente samen aan de behandeling van schisis.

 

Kennismaken met het schisisteam

De plastisch chirurg

De plastisch chirurg vraagt hoe het gaat en beschrijft wat Rutger kan verwachten tijdens het spreekuur. Vervolgens vraagt de logopedist hoe het gaat met zijn spraak en of hij wat dingen kan nazeggen zoals: ‘Jos heeft feest’.

Gesprek met de plastisch chirurg

De KNO-arts

De KNO-arts vraagt hoe het met Rutger zijn gehoor is. Hij kijkt of het trommelvlies van Rutger rustig is en of er geen vocht achter zit.

De KNO-arts kijkt in de oren van de patiënt

Lip en gehemelte

De plastisch chirurg kijkt naar Rutger zijn lip en gehemelte.

Plastisch chirurg bekijkt de lip en het gehemelte

De kaakchirurg

De kaakchirurg kijkt naar Rutger zijn gehemelte en kaak.

De kaakchirurg bekijkt de kaak van de patiënt

De orthodontist

Ook de orthodontist kijkt mee. Hij kijkt naar Rutger zijn kaak en de stand van zijn tanden en kiezen.

De orthodontist kijkt in de mond van de patiënt

Overleg specialisten

Voor de ouders: De specialisten gaan met elkaar in overleg. Tijdens dit overleg kunnen zij allerlei vragen stellen of opnieuw naar uw kind kijken. Dit kan verwarrend overkomen.

Patiënt speelt terwijl dokters overleggen met moeder

Toelichten behandelplan

Voor de ouders: Na het overleg wordt met u besproken welke stappen in het behandelplan van uw kind genomen moeten worden.

Overleg schisisteam

Cadeautje uitzoeken

Als alles klaar is mag Rutger een cadeautje uitzoeken uit de koffer.

Cadeautje uitzoeken

Schisisconsulente

Voor de ouders: In de dagen na de afspraak belt de schisisconsulente u op om na te praten. Zo vraagt zij of u alles heeft begrepen en hoe uw ervaring was.

Schisisconsulente
Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek
Jongen en moeder lopen binnen bij de ingang van het ziekenhuis
Aanmeldzuil
Aanmelden bij de balie
Medisch fotograaf maakt een foto van de patiënt
Wachtruimte
Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek
Logopediste doet een oefening bij de patiënt
Kennismaken met het schisisteam
Gesprek met de plastisch chirurg
De KNO-arts kijkt in de oren van de patiënt
Plastisch chirurg bekijkt de lip en het gehemelte
De kaakchirurg bekijkt de kaak van de patiënt
De orthodontist kijkt in de mond van de patiënt
Patiënt speelt terwijl dokters overleggen met moeder
Overleg schisisteam
Cadeautje uitzoeken
Schisisconsulente