Contact

Over de afdeling

 1. Over de afdeling

Het schisisteam in Zwolle is een van de meest ervaren teams in Nederland. Het team bestaat uit een vaste groep specialisten en deskundigen die nauw met elkaar samenwerken. Zij staan u met raad en daad bij in de zorg, de behandeling en de begeleiding van uw kind. Ze kennen elkaars behandelingen en stemmen die op elkaar af om als één team een kind met schisis te behandelen.

Foto schisisteam Schisisteam van Isala

Wat is schisis?

Van elke duizend kinderen worden er ongeveer twee geboren met een schisis. Een kind met schisis heeft een opening in de lip, kaak of in het gehemelte. Soms bevindt de spleet zich alleen in het gehemelte, maar het komt ook voor dat een schisis optreedt in zowel de lip, de kaak, als het gehemelte. Er bestaan enkelzijdige spleten, waarbij de hazenlip links of rechts van het midden zit, en dubbelzijdige spleten.
Lees meer over schisis.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Voor u en uw kind is het belangrijk om te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren. In het behandelschema en zorgpad ziet u in één overzicht de mogelijke behandeling(en) per leeftijd.

Spreekuur

In het eerste jaar wordt uw kind veel begeleid en behandeld op het spreekuur van de plastisch chirurg. Daarna bezoekt u met uw kind het schisisspreekuur dat bij Isala één keer per maand is. Bijna alle deskundigen zijn op het spreekuur aanwezig, behalve de tandarts, de maatschappelijk werker, de psycholoog en de klinisch geneticus. Deze deskundigen zijn wel aan het schisisteam verbonden, maar u en uw kind worden alleen als dat nodig is naar hen verwezen.

Deze deskundigen zijn bij het schisisspreekuur aanwezig:

 • Plastisch chirurg dr. M.A. Tellier of T.R. de Jong
 • Keel-, neus- en oorarts J.P. te Rijdt
 • ​Kinderarts ​H.J. van Unen
 • ​Mond-, kaak- en aangezichtschirurg ​E.M. Baas of F. Bierenbroodspot
 • ​Logopedist ​​P. Kok-Roosjen of I. Ronner
 • ​Orthodontist ​M.L.M. Mobers
 • ​Schisisconsulent ​M. te Rijdt       ​

​Deze deskundigen zijn aan het schisisteam verbonden, maar u en uw kind worden alleen als dat nodig is naar hen verwezen:

 • ​Gynaecoloog B. Nij Bijvank, M. Knol of W. Manten
 • ​Klinisch geneticus J.S. Klein Wassink-Ruiter
 • ​Psycholoog C. Blaauw
 • ​Tandarts B. Spaan
 • ​Medisch maatschappelijk werker A. Marsman.

Plastische chirurgie

In Isala is de plastisch chirurg de spil van het schisisteam. Hij is de contactpersoon van de ouders. De plastisch chirurg wordt als eerste om advies gevraagd bij de geboorte van een baby met schisis. Hij geeft voorlichting over de afwijking en bespreekt het plan voor de behandeling. Meestal is hij de coördinator van de chirurgische behandelingen. De plastisch chirurg sluit de lip en het gehemelte. Ook voert hij eventuele correcties uit op latere leeftijd.

Keel-, neus- en oorheelkunde

Veel kinderen met schisis hebben vaak oorontsteking of last van een verminderd gehoor. Dit komt omdat de buis van Eustachius niet goed functioneert. De keel-, neus- en oorarts controleert uw kind daarom regelmatig. In veel gevallen blijft het nodig om op een zeker moment trommelvliesbuisjes te plaatsen of de neusamandel te knippen. In een latere fase kan hij betrokken zijn bij een eventuele correctie van de neus.

Kindergeneeskunde

De hulp van de kinderarts wordt ingeschakeld wanneer één van de leden van het schisisteam dat nodig vindt, op uw verzoek of op verzoek van uw kind. Zodra uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie, dan onderzoekt de kinderarts uw kind en geeft hij of zij adviezen over behandeling en verzorging. Ook wordt hij ingeschakeld als er problemen met groei en ontwikkeling of als er andere gezondheidsproblemen zijn. De kinderarts kan vragen beantwoorden over algemeen medische zaken, mogelijk andere afwijkingen van het lichaam en over de groei en ontwikkeling van uw kind.

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

De kaakchirurg voert operaties aan de (boven)kaak uit. Hij plaatst eventueel een stukje bot in de kaak om de spleet op te vullen. Samen met de orthodontist houdt hij de groei van de kaak in de gaten. Daarom worden regelmatig röntgenfoto’s gemaakt.

Schisisconsulent

De schisisconsulente is het vaste aanspreekpunt van het schisisteam. Bij deze ervaringsdeskundige kunt u terecht met al uw vragen. Zij zal u adviseren en waar nodig in contact brengen met een van de deskundigen uit het schisisteam.

Kinder- en jeugdpsychologie

De meeste kinderen met schisis ontwikkelen zich net zo goed en snel als kinderen zonder schisis. Toch kan er een situatie ontstaan waarin extra aandacht voor de psychische ontwikkeling nodig is. Eventueel kan psychologisch onderzoek worden uitgevoerd en kunnen problemen worden behandeld.

Klinische genetica

Ieder kind met schisis wordt verwezen naar de klinisch geneticus, als u daarmee instemt. Deze erfelijkheidsdeskundige kan u informeren over de kans op herhaling van de schisis bij een eventueel volgend kind. Hij verricht bloedonderzoek naar chromosoomafwijkingen. Ook kijkt hij of de schisis een onderdeel is van een syndroom. Dat is een ziektebeeld met andere, bij elkaar passende afwijkingen.

Mocht u genetisch onderzoek willen laten doen, dan wordt u na aanmelding bij de klinisch geneticus verzocht een aantal formulieren in te vullen. Hierop worden onder andere vragen gesteld over afwijkingen en ziekten in de familie. Dit kan best belastend zijn. Aan de andere kant kan goede informatie hierover ook houvast bieden. Het staat u uiteraard vrij om af te zien van genetisch onderzoek.

Tandheelkunde

De tandarts controleert het gebit en geeft adviezen over verzorging van tanden en kiezen, ook al in het stadium van het melkgebit. Bij oudere kinderen is hij betrokken bij het tot stand komen van een goed, blijvend gebit.

Orthodontie

Bij een kaak-gehemelte-spleet speelt de orthodontist al kort na de geboorte een belangrijke rol. Tijdens de vorming van het blijvend gebit controleert hij de ontwikkeling van het kaak- en tandstelsel. De groei van tanden en kiezen wordt beïnvloed door bijvoorbeeld een beugel aan te leggen. Hij is ook degene die de vorm en de mate van een schisis vastlegt.

Logopedie

De logopediste concentreert zich op voedingsproblemen, mondgewoonten en de spraak- en taalontwikkeling. De logopediste geeft u direct na de geboorte voedingsadviezen. De potentiële aanwezigheid van ‘open-neus-spraak’ en de gevolgen hiervan voor de verstaanbaarheid zijn voor de logopediste na het eerste levensjaar een belangrijk aandachtspunt.

Voor het spreekuur vindt een kort onderzoekje plaats. Voor een uitgebreider onderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt. Zo mogelijk vinden de logopedische behandelingen plaats in uw eigen woonplaats.

Medisch maatschappelijk werk

De begeleiding van een kind schisis en zijn ouders omvat veel meer dan alleen de ‘technische’ behandeling. Daarom is de maatschappelijk werker onderdeel van ons schisisteam. Zij kan u adviseren over de praktische zaken rondom de behandeling en ziekenhuisopname. U kunt ook met haar uw gevoelens bespreken. Mocht u hieraan behoefte hebben, kunt u contact met haar opnemen.

Perinatologie

Een groot aantal gevallen van een schisis wordt voor het eerst gezien bij het 'structureel echografisch onderzoek' (SEO, of '20-weken echo'). Als dat het geval is, wordt u doorgestuurd voor een 'geavanceerd ultrageluids onderzoek' (GUO). Dit is een uitgebreid echografisch onderzoek met zeer geavanceerde echo-apparatuur, dat wordt uitgevoerd door een perinatoloog (een gynaecoloog, gespecialiseerd in verloskunde en prenatale diagnostiek).

De perinatoloog bekijkt hoe uitgebreid de schisis is en of er andere afwijkingen aanwezig zijn. Dit wordt direct met u besproken. Ook komt dan aan de orde of aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een vlokkentest of vruchtwaterpunctie) zinvol is. Bovendien legt de perinatoloog direct contact met het schisisteam en zorgt dat de beelden besproken worden in de periodieke bespreking van het Prenataal diagnostisch centrum. Dit team bestaat uit perinatologen, klinisch genetici, kinderartsen en andere betrokkenen.

Ervaringen