Contact
  1. 6455-Behandeling schisis

​De behandeling van schisis begint meestal vlak na de geboorte. Omdat een kind in de ontwikkeling van baby tot volwassene een enorme groei doormaakt, vindt die behandeling plaats in een aantal fasen. Hier vertellen wij u er meer over.

Behandelschema

De behandelschema’s kunnen per schisisteam verschillen. Dit leidt soms tot verwarring bij de ouders. Ieder team heeft zijn eigen redenen om een bepaald protocol te hanteren. Uiteindelijk zijn de verschillen in volgorde en tijdstip van behandeling minder groot dan ze lijken. Wel is het zo dat pas na vele jaren – als het kind volledig is uitgegroeid – precies is vast te stellen wat het resultaat van ieder protocol is. In het behandelschema en zorgpad beschrijven we wat u wanneer kunt verwachten.

Kort na geboorte

Thuis bevallen

Als u thuis bevalt, stelt de huisarts of verloskundige de schisis vast. Vrij snel daarna kan uw kind in het ziekenhuis worden gezien door de plastisch chirurg. De artsen bespreken de resultaten van dit onderzoek met u. Ook vertellen zij u meer over de vervolgstappen. In deze periode neemt de schisisconsulent contact met u op om te informeren hoe het gaat met u en uw baby. Indien nodig vraagt zij de logopedist in consult voor het geven van voedingsadviezen.

Bevallen in het ziekenhuis

Bij een bevalling in het ziekenhuis onderzoekt de kinderarts uw kind en komt de plastisch chirurg langs om de diagnose te bespreken. Ook ziet u de logopediste. Zij geeft in dit consult voedingsadviezen.

Zowel in het geval van een thuis- als een ziekenhuisbevalling, wordt er na deze eerste consulten een vervolgafspraak bij de plastisch chirurg gemaakt. U kunt dan vertellen hoe u zorg voor uw baby de eerste periode heeft ervaren. Ook beantwoordt de arts vragen die in deze beginfase misschien nog bij u zijn opgekomen. Meestal plannen wij dan ook de eerste operatie.

Vóór de operatie ziet u het schisisteam voor het eerst. Tijdens dit consult maken wij een afdruk van de mond van uw kind. Ook maakt de medisch fotograaf een foto.

Vanaf drie maanden

Omdat een kind in de ontwikkeling van baby tot volwassene een enorme groei doormaakt, vindt de behandeling van schisis plaats in een aantal fasen:

  • Vanaf drie tot zes maanden; om problemen met de groei en ontwikkeling van de bovenkaak te voorkomen, is het raadzaam om de spleet in het harde gehemelte niet op jonge leeftijd te sluiten. Alleen de lipspleet en het zachte gehemelte worden daarom gesloten. Eventueel voeren wij een beperkte operatieve correctie van de neus uit. Voor de operatie wordt uw kind onder narcose gebracht. Het gebruikt van een loep of microscoop tijdens de operatie is heel gebruikelijk. Het is niet iets nieuws zoals soms wordt beweerd.
  • Vanaf drie jaar oud; afhankelijk van de ontwikkeling van de spraak wordt, wanneer uw kind tussen de drie en negen jaar oud is, een eventueel aanwezige restspleet in het harde gehemelte gesloten.
  • Tussen drie en zes jaar oud; soms is de spraakontwikkeling onvoldoende. Een operatie waardoor de spraak verbetert, kan vanaf deze leeftijd worden uitgevoerd. Deze operatie heet een pharyngoplastiek.
  • Rond het negende levensjaar; als er een spleet van de kaak aanwezig is, plaatst de kaakchirurg rond deze leeftijd een stukje bot in de kaakspleet. Daardoor kan het blijvende gebit zich beter ontwikkelen.
  • Tussen de tien en vijftien jaar oud; in deze fase is de aandacht gericht op de ontwikkeling van het gebit. Om dit proces goed te laten verlopen, staat uw kind in dit stadium onder behandeling van de orthodontist.
  • Volwassen en uitgegroeid; rond het achttiende levensjaar is uw kind volwassen en uitgegroeid. Nu kunnen definitieve correcties van neus en lip plaatsvinden. Ook worden littekens van vorige operaties gecorrigeerd.

Bijzonderheden

  • Sluiten van de gehemeltespleet; wij nemen uw baby vier tot vijf dagen op in het ziekenhuis. Op de dag van de operatie mag uw kind proberen te drinken. Lukt dit nog niet, dan krijgt uw kind een infuus, zodat het voldoende vocht binnenkrijgt. Tijdens de operatie geven wij meestal extra voeding door een dunne maagsonde. Uw kind gaat naar huis als het voldoende drinkt en geen koorts heeft.
  • Sluiten van de lipspleet; wij nemen uw kind één dag en eventueel één nacht op. Uw kind mag, zodra het dat wil, op de normale wijze worden gevoed.
  • Pharyngoplastiek; de duur van de opname is vijf tot zeven dagen. Deze operatie is belastend; uw kind zal na de ingreep een zere keel en nek hebben. Pas de derde dag na de operatie zal slikken minder pijnlijk zijn.

Ziekenhuisopname

Kinderen die een operatie ondergaan, worden opgenomen op de kinderafdeling van Isala Vrouw-kindcentrum. Een goede voorbereiding is belangrijk. Daarom vindt u op de website van Isala allerlei praktische informatie over de opname van uw kind, zoals de folder Welkom op de kinderafdeling. Op verzoek kunnen wij dit voorlichtingsmateriaal voor u printen. Daarnaast geeft het fotoboek onderaan deze pagina u een beeld van het eerste bezoek aan het schisisteam. Alvast goed om te weten: tot aan het begin van de narcose kunt u bij uw kind blijven.

Is uw kind ouder dan twee jaar? Dan ontvangt u vóór de opname een uitnodiging van de kinderafdeling om mét uw kind deel te nemen aan een voorlichtingsmiddag.

Kinderverpleegkundige

Bij de opname maakt u op de afdeling kennis met de kinderverpleegkundige voor een opnamegesprek. Daarin komen alle zaken aan de orde die van belang zijn voor een optimale verzorging en verpleging van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn er mogelijkheden om bij uw kind te blijven slapen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de kinderafdeling onderaan deze pagina.

De kinderverpleegkundige is tijdens de opname de spil in de zorg voor uw kind. Ook na de operatie neemt de kinderverpleegkundige de zorg op zich. Indien nodig dient hij of zij in overleg met de artsen pijnmedicatie toe.

Zelf een deel van de zorg op u nemen is natuurlijk mogelijk. Als u borstvoeding geeft, kunt u daar gewoon mee doorgaan. Handkolven zijn op de afdeling aanwezig, evenals speciale spenen voor de flesjes. Wij informeren u hier graag over.

Naar huis

Bij het ontslag uit het ziekenhuis geeft de kinderverpleegkundige u adviezen over voeding, pijnbehandeling en wondverzorging.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Schisisteam

088 624 26 28 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
schisis@isala.nl

Laatst gewijzigd 5 juli 2023 / 6455

Op bezoek bij het Schisisteam

Hoe gaat het bezoek aan het Schisisteam in zijn werk? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van het bezoek aan het ziekenhuis.

Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek

Hoofdgebouw

Vandaag gaat Rutger samen met zijn moeder voor een afspraak naar het schisisteam. Een bezoek aan het schisisspreekuur begint in het hoofdgebouw van Isala Zwolle.

Jongen en moeder lopen binnen bij de ingang van het ziekenhuis

Aanmeldzuil

Bij binnenkomst meldt Rutger zich aan met zijn identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal.

Aanmeldzuil

Afdeling Kindergeneeskunde

Vervolgens gaat hij naar afdeling Kindergeneeskunde in bouwdeel V4.3. Hij meldt zich bij de secretaresse van het schisisteam.

 

Aanmelden bij de balie

Medisch fotograaf

Voor het medisch dossier van Rutger worden foto’s van zijn gezicht gemaakt. De secretaresse brengt Rutger naar de medisch fotograaf.

Medisch fotograaf maakt een foto van de patiënt

Wachtruimte

 

Na het maken van de foto, neemt Rutger met zijn ouders plaats in de wachtruimte.

 

Wachtruimte

Logopedisch onderzoek

Rutger wordt opgehaald door de logopediste als logopedisch onderzoek vooraf gewenst is. Niet iedere patiënt hoeft naar de logopediste.

Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek

Beoordelen spraak

De logopediste beoordeelt hoe het gaat met zijn spraak.

Logopediste doet een oefening bij de patiënt

Schisisteam

 

Daarna gaat Rutger naar het schisisteam. In dit team werken onder andere een plastisch chirurg, mond,- kaak- aangezichtschirurg, logopedist, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en een schisisconsulente samen aan de behandeling van schisis.

 

Kennismaken met het schisisteam

De plastisch chirurg

De plastisch chirurg vraagt hoe het gaat en beschrijft wat Rutger kan verwachten tijdens het spreekuur. Vervolgens vraagt de logopedist hoe het gaat met zijn spraak en of hij wat dingen kan nazeggen zoals: ‘Jos heeft feest’.

Gesprek met de plastisch chirurg

De KNO-arts

De KNO-arts vraagt hoe het met Rutger zijn gehoor is. Hij kijkt of het trommelvlies van Rutger rustig is en of er geen vocht achter zit.

De KNO-arts kijkt in de oren van de patiënt

Lip en gehemelte

De plastisch chirurg kijkt naar Rutger zijn lip en gehemelte.

Plastisch chirurg bekijkt de lip en het gehemelte

De kaakchirurg

De kaakchirurg kijkt naar Rutger zijn gehemelte en kaak.

De kaakchirurg bekijkt de kaak van de patiënt

De orthodontist

Ook de orthodontist kijkt mee. Hij kijkt naar Rutger zijn kaak en de stand van zijn tanden en kiezen.

De orthodontist kijkt in de mond van de patiënt

Overleg specialisten

Voor de ouders: De specialisten gaan met elkaar in overleg. Tijdens dit overleg kunnen zij allerlei vragen stellen of opnieuw naar uw kind kijken. Dit kan verwarrend overkomen.

Patiënt speelt terwijl dokters overleggen met moeder

Toelichten behandelplan

Voor de ouders: Na het overleg wordt met u besproken welke stappen in het behandelplan van uw kind genomen moeten worden.

Overleg schisisteam

Cadeautje uitzoeken

Als alles klaar is mag Rutger een cadeautje uitzoeken uit de koffer.

Cadeautje uitzoeken

Schisisconsulente

Voor de ouders: In de dagen na de afspraak belt de schisisconsulente u op om na te praten. Zo vraagt zij of u alles heeft begrepen en hoe uw ervaring was.

Schisisconsulente
Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek
Jongen en moeder lopen binnen bij de ingang van het ziekenhuis
Aanmeldzuil
Aanmelden bij de balie
Medisch fotograaf maakt een foto van de patiënt
Wachtruimte
Jongen loopt kamer binnen voor logopedisch onderzoek
Logopediste doet een oefening bij de patiënt
Kennismaken met het schisisteam
Gesprek met de plastisch chirurg
De KNO-arts kijkt in de oren van de patiënt
Plastisch chirurg bekijkt de lip en het gehemelte
De kaakchirurg bekijkt de kaak van de patiënt
De orthodontist kijkt in de mond van de patiënt
Patiënt speelt terwijl dokters overleggen met moeder
Overleg schisisteam
Cadeautje uitzoeken
Schisisconsulente