Contact
 1. 5006-Welkom kinderafdeling

De kinderafdeling in Isala is een onderdeel van het Vrouw-kindcentrum. Het is veilige omgeving waar we het verblijf voor uw kind en u zo prettig mogelijk proberen te maken. In deze folder vertellen we u graag meer over de gang van zaken op de kinderafdeling. Heeft u nog meer vragen, dan kunt u deze uiteraard altijd stellen aan één van onze medewerkers op de afdeling.

Het Vrouw-kindcentrum van Isala bestaat uit:

 • De kinderafdeling V4.3
  Hier worden kinderen van 0 tot 18 jaar opgenomen voor alle specialismen.
 • Neonatologie V4.3
  Hier worden zieke pas-en vroeggeborenen opgenomen vanaf 32 weken zwangerschap.
 • De kinderdagverpleging V4.3
  Hier worden kinderen van 0 tot 18 jaar opgenomen voor een dagbehandeling.
 • Behandelcentrum Gebouw W
  Hier is een kinderunit waar kinderen van 0 tot 18 jaar opgenomen worden voor diverse specialismen. Er is onder andere een speciaal programma voor kinderen die buisjes in hun oren krijgen en voor kinderen wiens amandelen geknipt worden.
 • Neonatale intensive care V4.4
  Dit is een afdeling met een intensive care voor pas- en vroeggeborenen.
 • Obstetrische High Care
  Deze afdeling biedt zorg aan vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap.
 • Kraam-/Verlosafdeling V4.4
  De verlosafdeling met eigen kraamsuites voor moeder, partner en pasgeborene.

Voorbereiding opname

Een opname in een ziekenhuis kan voor een kind en het hele gezin een ingrijpende gebeurtenis zijn. Er kan sprake zijn van een geplande opname, maar uw kind kan ook met spoed opgenomen zijn. Bij een spoedopname heeft u uw kind vooraf niet kunnen voorbereiden op de ziekenhuisopname. Het is dan belangrijk dat u uw kind in het ziekenhuis alsnog vertelt waarom hij of zij in het ziekenhuis is en wat er staat te gebeuren.

Hoe bereid ik mijn kind voor op een opname?

Een kind verwerkt een ziekenhuisopname beter als er vooraf aan hem of haar is verteld wat er gaat gebeuren. Ouders/verzorgers kunnen veel bijdragen aan een goede voorbereiding. Probeer uw kind op een eenvoudige en zo eerlijk mogelijke manier over de opname te vertellen. Hoe ouder het kind is, hoe dieper u kunt ingaan op de opname en hoe langer van te voren. Vanaf ongeveer zes jaar heeft een kind een goed tijdsbesef. Aan de reactie van uw kind ziet u wat er eventueel nog nodig is aan informatie.           

Tips

 • (Jonge) kinderen hebben behoefte aan herhaling. Vertel daarom het opnameverhaal meerdere malen.
 • Op www.kindenziekenhuis.nl vindt u veel informatie over hoe u uw kind kunt begeleiden voor, tijdens en na een ziekenhuisopname.
 • Vertel u kind eerlijk wat er gaat gebeuren en beloof geen zaken die u niet zeker weet.
 • Vertel uw kind dat het best verdrietig mag zijn en er best gehuild mag worden, dat niemand dat raar zal vinden.
 • Neem een knuffel, doekje, mascotte mee. Dit is vertrouwd en kan troostend werken.
 • Pak samen de spulletjes in voor de opname.
 • Een foto van gezinsleden en huisdieren kan thuis dichtbij brengen.
 • Voor jonge kinderen is het prettig een eigen fles, speen en drinkbeker van thuis bij zich te hebben.

Voor een geplande opname heeft u meer tijd om uw kind voor te bereiden op wat er komen gaat. U heeft dan bericht gekregen wanneer u met uw kind op de afdeling aanwezig moet zijn. Voorafgaand aan een operatie vindt het preoperatief onderzoek plaats. Dit betekent dat u en uw kind voor de opname een gesprek hebben met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Ook kunt u een afspraak maken met de pedagogisch medewerker van de kinderafdeling voor een rondleiding met uw kind. De pedagogisch medewerker kan u en uw kind voorbereiden op de opname en de eventuele narcose, ingreep of onderzoeken. U kunt een afspraak maken via de secretaresse van de kinderafdeling.

Opname

Op de dag van opname meldt u zich samen met uw kind bij de baliemedewerker in de Centrale hal. Vergeet niet het identiteitsbewijs van uw kind mee te nemen. Deze is verplicht voor kinderen vanaf 0 jaar.

Meenemen

Voor het verblijf op onze afdeling heeft uw kind de volgende dingen nodig:

 • een knuffeldier en wat eigen vertrouwd speelgoed;
 • een eigen drinkfles en eventueel een fopspeen, afhankelijk van de leeftijd;
 • nachtkleding en pantoffels;
 • tandenborstel en tandpasta, kam, zeep en dergelijke;
 • eigen kleding, extra ondergoed, schoenen;
 • eventuele thuismedicatie en zo mogelijk een recent medicatie-overzicht. De verpleegkundige bewaart de medicatie in een afgesloten ruimte tot de ziekenhuisapotheek de medicatie geleverd heeft. Medicatie die u in eigen beheer heeft, moet in het speciale kluisje in uw nachtkastje op de kamer opgeborgen worden;
 • eventuele dieetlijst;
 • eventueel een tablet, laptop of telefoon.

Als u weet dat uw kind voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen overgevoelig (allergisch) is, geeft u dit dan door aan de arts en de verpleegkundige. Zo kunnen wij er bij de behandeling en verpleging rekening mee houden.

 

Let op

Wij verzoeken u contact op te nemen indien uw kind voorafgaand aan een operatie, onderzoek of opname:

 • op de dag van opname ziek is of koorts (boven de 38.0 graden) heeft;
 • in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte;
 • woont op een veehouderij;
 • de laatste 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis is geweest voor een behandeling;
 • contact heeft gehad met dragers van een MRSA-bacterie.

Dit kan eventueel betekenen dat de afspraak verzet moet worden.

De afdeling

Bij aankomst op de kinderafdeling heet een verpleegkundige u en uw kind welkom op de afdeling. Bij opname krijgt u tijdens een opnamegesprek informatie over de afdeling. Ook noteert de verpleegkundige een aantal gegevens over uw kind in het elektronisch patiënten dossier. Het kan handig zijn om eventuele vragen alvast op papier te zetten, zodat u ze niet vergeet. Verder zal de verpleegkundige u en uw kind de afdeling laten zien.

Uw kind krijgt een bandje om de pols of voet met daarop naam, geboortedatum en patiëntennummer. Dit bandje is ter identificatie. Wij verzoeken u, als u ontdekt dat uw kind geen polsbandje heeft, dit aan te geven bij de verpleegkundige.

U krijgt als ouders of verzorgers een naamkaartje dat u zichtbaar moet dragen als u op de afdeling bent. Zo bent u als ouder herkenbaar voor het personeel in het ziekenhuis. Bij ontslag moet u dit naamkaartje aan de verpleegkundige of secretaresse afgeven zodat het vernietigd kan worden.

U kunt op de kinderafdeling verschillende disciplines tegenkomen:

 • kinderverpleegkundigen en (kinder)verpleegkundigen in opleiding;
 • pedagogisch medewerkers: zij hebben als taak u te helpen de opname van uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. Samen kan gezocht worden naar passende spel- en ontspanningsmogelijkheden. Dit kan zowel op de afdeling als in de speelkamer. Zij bereiden en begeleiden u en uw kind zoveel mogelijk voor op onderzoeken en/of operatie;
 • artsen en artsen in opleiding, van verschillende specialismen;
 • verpleegkundig specialist, zie ook de folder Verpleegkundig specialist;
 • service-assistent, regelt alles rondom het eten;
 • afdelingssecretaresse;
 • diëtiste;
 • kinderfysiotherapeuten;
 • logopedisten;
 • maatschappelijk werker, zie ook folder De medisch maatschappelijk werker;
 • kinderpsycholoog;
 • facilitair medewerker;
 • ziekenhuisonderwijzer, op maandag is de leerkracht aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur en eventueel op donderdag (afhankelijk van vraag);
 • lactatiekundige;
 • geestelijke verzorging, aan het ziekenhuis zijn geestelijk verzorgers verbonden, ze zijn beschikbaar voor iedereen.

Als uw kind voor de kinderarts is opgenomen:
Op de kinderafdeling werken zaalartsen. De zaalarts is een afgestudeerd arts en handelt onder supervisie van de kinderarts. De zaalarts bespreekt dagelijks, samen met de kinderarts en de verantwoordelijke verpleegkundige van uw kind tussen 9.00 en 11.00 uur alle bijzonderheden rondom uw kind om te bepalen hoe het gaat.

Wanneer uw kind langere tijd opgenomen blijft, streven wij er naar één keer per week een oudergesprek met de zaalarts/kinderarts in te plannen. Wanneer u graag zelf een gesprek met de behandelend (kinder) arts wilt hebben, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.

Behandeling

Ingrepen en onderzoeken

De meeste ingrepen worden van te voren gepland, maar bij spoedopnames loopt dit meestal anders. Soms is er weinig tijd om u en uw kind goed voor te bereiden. Hierbij gaat het nuchterbeleid volgens afspraak met de afdeling. 

Bij een geplande operatie heeft u bij het preoperatief bureau gehoord vanaf wanneer uw kind nuchter moet zijn voor de narcose. Dus vanaf welk moment uw kind niet meer mag eten en drinken.

Het is belangrijk dat uw kind geen pijn heeft, hiervoor krijgt hij pijnmedicatie. Voor de operatie krijgt uw kind pijnstilling, zodat het werkt als de ingreep klaar is. Na de ingreep spreekt de hoofdbehandelaar af hoeveel pijnstilling uw kind mag hebben. Als uw kind onder narcose gaat met een infuus, dan krijgt uw kind in overleg voor die tijd verdovende zalf op zijn handen.

Als uw kind onder narcose gaat, mag er één van de ouders of verzorgers mee tot uw kind slaapt. Een verpleegkundige of een pedagogisch medewerker gaat mee om u te begeleiden tot uw kind slaapt, zij wijzen u de plek waar u het beste kunt wachten. Als de operatie of ingreep onder narcose voorbij is, mag er wederom één ouder of verzorger op de uitslaapkamer (recovery) wachten tot de verpleegkundige uw kind komt ophalen en mee naar de kinderafdeling neemt.

Verblijf in het ziekenhuis

 • Ouders/verzorgers mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
 • Er mag één ouder/verzorger blijven slapen, dit heet inroomen. Bij rooming in slaapt u op een bedbank bij uw kind op de kamer. Voor linnengoed zorgen wij. Er is een douche- en wc-gelegenheid.
 • Als het medisch en/of verpleegkundig gezien mogelijk is, kunt u de dagelijkse zorg van uw kind gewoon zelf doen, zoals u thuis gewend bent.
 • ’s Morgens staat er van 7.30 u tot 9.00 uur een ontbijtbuffet voor u klaar in de ouderkamer. Voor de andere maaltijden moet u zelf zorgen. U kunt gebruik maken van het bezoekersrestaurant in de Centrale hal. Op werkdagen open van 8.00 uur tot 20.00 uur, in de weekenden vanaf 10.00 uur.
 • In de ouderkamer staat een koffie-en theeautomaat voor ouders en bezoek.
 • Eten en drinken van thuis kunt u in de koelkast in de ouderkamer zetten, voorzien van naam- en datumplaatsing. Ook kunt u gebruik maken van de magnetron die hier staat.
 • Tijdens het verblijf van uw kind zal de service-assistente van de afdeling het eten en drinken verzorgen voor uw kind.
 • De afdelingskeuken is om hygiënische reden alleen toegankelijk voor personeel.
 • Er is op V4.3A een Ronald McDonald huiskamer, deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 21.30 uur en in het weekend van 12.30 uur tot 21.30 uur. Hier kunt u als ouder even de ziekenhuissfeer vergeten. U kunt een kopje koffie drinken, wat lezen, etc. 
 • De kinderafdeling is een beveiligde afdeling. Dit betekent dat niet iedereen zomaar de afdeling op kan lopen. Ouders en bezoekers kunnen enkel de afdeling opkomen door op de bel te drukken bij de klapdeuren. Bij het verlaten van de afdeling is er net voor de klapdeur aan de rechterkant een knop.
 • De speelkamer vindt u op V4.3A, deze is open van 9.15 tot 11:30 uur en van 14.15 tot 16:30 uur.
 • Wanneer uw kind opgenomen wordt, kunt u gratis gebruik maken van de televisie. De afstandsbediening hangt achter het bed en een koptelefoon kunt u aan de kinderverpleegkundige vragen.
 • Tijdens uw verblijf kunt u kosteloos gebruik maken van draadloos internet. Na het activeren van het draadloos internet, kunt via de browser verbinding maken met het Isala-internet.
 • In ons ziekenhuis geldt een rookverbod. U kunt buiten roken bij de daarvoor bestemde plekken.
 • Mobiele telefoon is toegestaan op de afdeling, wel verzoeken wij u om uw telefoon op “stil” te zetten.
 • Op het parkeerterrein is het zes dagen per week betaald parkeren. Op zon- en feestdagen is het gratis. Via de receptie in de Centrale hal kunt u eventueel een weekkaart aanschaffen. Meer informatie hierover vindt u op onze contactpagina.
 • Isala is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Er is op de kamer een kluisje aanwezig waar u uw eigendommen in kunt bewaren.

Bezoek

Voor de kinderafdeling gelden de volgende bezoekregels:

 • Ouders/verzorgers zijn 24 uur per dag welkom, ’s nachts kan één ouder blijven slapen.
  van 12.00 tot 14.00 uur is het rustuur.
 • De bezoektijden zijn van 14.00 tot 19.00 uur voor kinderen tot 12 jaar; bezoek voor kinderen vanaf 12 jaar tot 20.00 uur.
 • Bezoek voor kinderen tot 16 jaar is alleen toegestaan als de ouders aanwezig zijn of nadrukkelijk toestemming hebben gegeven aan de verantwoordelijk verpleegkundige.

Hygiëne

 • In verband met de mogelijke infectieziektes en privacy, is het niet de bedoeling dat u zich op een andere patiëntenkamer begeeft.
 • Het kan zijn dat uw kind een infectieziekte heeft of juist hiertegen beschermd moet worden. In dat geval zal uw kind op de kamer moeten blijven. Dit heet isolatie. Speelgoed blijft dan op de kamer en kan in overleg geruild worden.
 • Bij elke infectieziekte horen eigen beschermende voorschriften, deze zijn zichtbaar op de deur van de kamer.
 • Als familieleden of vriendjes en vriendinnetjes ziek zijn, mogen ze niet op bezoek komen. Denkt u hierbij vooral ook aan kinderziekten.

Post

Kinderen vinden het heel fijn om post te krijgen, ook al kunnen zij die nog niet lezen. Het adres:

Isala
Kinderafdeling V4.3
t.a.v. (naam van uw kind en kamernummer)
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
Familie en vrienden kunnen ook een gratis e-card versturen.

Naar huis

Ontslag

De behandelend arts beslist wanneer uw kind naar huis mag. Zodra dit bekend is, wordt u op de hoogte gebracht. Voor ontslag heeft u met de verpleegkundige een gesprek over de eventuele bijzonderheden, wat u thuis eventueel moet doen of laten, waar u op moet letten en eventueel richtlijnen voor wondverzorging en medicatie. Als u nog vragen heeft, kunt u deze gerust stellen. Bij ontslag krijgt u een brief mee voor de huisarts en een eventuele poliklinische afspraak.

Gevonden voorwerpen

Het gebeurt regelmatig dat persoonlijke eigendommen achterblijven. Wilt u bij vertrek hier extra op letten? Misschien merkt u bij thuiskomst dat u toch iets in het ziekenhuis bent vergeten. Voor informatie over gevonden voorwerpen kunt u telefonisch contact opnemen met het Servicebureau via 088 624 65 00. U kunt uw eigendommen dan binnen een maand daar ophalen. Na een maand worden gevonden voorwerpen vernietigd. Als het om kleding gaat, dan bewaren wij dit maximaal één week bij het secretariaat van de kinderafdeling. Na deze week voeren wij gevonden kleding af in een kledingcontainer.

Weer thuis

Thuis komen is een feestelijke gebeurtenis. Uw kind zal het ziekenhuis echter niet meteen vergeten zijn. Ondanks alle voorbereiding en begeleiding blijft een opname in het ziekenhuis een enorme ervaring. Hulpmiddelen bij de verwerking zijn bijvoorbeeld boeken die over het ziekenhuis gaan.
Wanneer u toch met vragen blijft zitten over het gedrag van uw kind, kunt u onder andere terecht bij uw huisarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw woonplaats.

Rechten en plichten van minderjarige patiënten

Als uw kind in Isala wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Wij betrekken kinderen en jongeren in ons ziekenhuis zo veel mogelijk bij hun onderzoeken en behandelingen. Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren patiëntrechten, die zijn wettelijk beschreven. Meer informatie over rechten en plichten vindt u op de pagina Rechten, plichten en klachten.

Klachten of problemen

Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek die dan zo mogelijk met de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn: de verpleegkundige, de leidinggevende of de specialist. Komt u er samen niet uit, lees dan de folder Een klacht en dan?

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw kind onder behandeling is:

Zwolle

Kindergeneeskunde
088 624  50 50 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Kindergeneeskunde
088 624 32 46 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

This leaflet is also available in English: 'Welcome to the pediatric unit' (see below).

Laatst gewijzigd 23 mei 2024 / 5006 / L