Contact
 1. 5515-Opname in Isala

Handige informatie voor uw opname

Binnenkort wordt u opgenomen in Isala voor één of meerdere dagen. Wij vertellen u graag meer over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Soms verwijzen we u voor extra informatie naar onze website www.isala.nl. Op deze manier kunt u zich goed voorbereiden op uw opname. Neem deze folder mee als u wordt opgenomen in het ziekenhuis. U heeft de informatie dan meteen bij de hand.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de locatie waar u onder behandeling bent.

Wij wensen u een prettig verblijf en een spoedig herstel toe.

Medewerkers Isala

Over uw opname

U heeft met uw arts gesproken over een operatie of behandeling in Isala. Dat betekent dat u één of meerdere dagen wordt opgenomen in ons ziekenhuis. Alle medische informatie die u nodig heeft over de behandeling of operatie, ontvangt u van uw arts of een medewerker van de afdeling waar u onder behandeling bent. In deze folder vindt u vooral tips en handige informatie over de opname in ons ziekenhuis.

Datum opname

Zodra bekend is op welke dag u wordt opgenomen in Isala, hoort u dit van ons. Dit gebeurt schriftelijk, telefonisch of via de mail.

Wij doen ons uiterste best om u op de afgesproken datum te behandelen. Er kunnen echter onverwachte situaties ontstaan, waardoor dit niet lukt. In overleg met u proberen we dan zo snel mogelijk een nieuwe datum te prikken.
Hoe vervelend ook; voor eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt, is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Niet fit, verkouden of griep?

Bent u verkouden, heeft u griep of koorts? Of vermoedt u dat u besmet bent met een resistente bacterie of een andere infectieziekte zoals, corona (COVID-19), diarree, bof of TBC? Meld u dit dan alstublieft aan ons binnen een week vóór uw opname.

U kunt dit telefonisch doorgeven aan de afdeling van wie u de oproep voor uw opname heeft ontvangen. Vaak kan uw onderzoek of behandeling gewoon doorgaan. Tijdens de zorg voor u worden dan speciale regels gevolgd om te voorkomen dat andere patiënten of medewerkers besmet raken.

Patiënte heeft keelpijn en zit op bed

Preoperatief onderzoek

Als u een operatie of behandeling ondergaat met narcose of een ander soort verdoving, heeft u eerst een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Om u goed voor te bereiden heeft u een afspraak met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. De afspraken vinden (op verschillende momenten) telefonisch plaats.

Verpleegkundige en patiënt

Thuis voorbereiden

Nadat u de opnamedatum heeft ontvangen, kunt u zich thuis voorbereiden op uw opname in het ziekenhuis. Wij hebben voor u enkele zaken op een rij gezet:

Contactpersoon

Het is verstandig om binnen uw familie of kennissenkring twee contactpersonen aan te wijzen. Wij weten dan aan wie wij informatie mogen geven over uw situatie en met wie eventueel contact kan worden opgenomen. De namen en telefoonnummers van deze contactpersonen geeft u op de eerste dag van uw opname door aan de verpleegkundige op de afdeling. Neem deze gegevens dus mee naar het ziekenhuis.

Vervoer naar huis

In de meeste gevallen mag u na uw opname of dagbehandeling niet zelf naar huis rijden. Dit kan gevaarlijk zijn voor u en andere deelnemers aan het verkeer. Ook loopt u bij een ongeval het risico dat u verantwoordelijk wordt gesteld. Als u dus niet zelf naar huis mag rijden, regel dan alvast hoe u na uw ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis gaat. U bent samen met uw naasten zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij ontslag.

Blijf zo fit mogelijk

Gebruik de tijd thuis voor uw opname om zoveel mogelijk in conditie te blijven. Vooral als u een operatie moet ondergaan, is een goede conditie belangrijk voor een goed herstel. Probeer dus zoveel mogelijk te blijven bewegen, gezond te eten en drinken, en te stoppen met roken.

Oudere vrouw loopt met haar hond door het park

Thuiszorg

Heeft u na uw operatie of opname thuiszorg nodig als u weer naar huis gaat? Neem dan vooraf contact op met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Tijdens het preoperatief onderzoek bespreekt de verpleegkundige dit met u. Zo is nazorg al vóór uw operatie of opname geregeld. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Zorg na ziekenhuisopname’ op onze website.

Hulpmiddelen

Soms heeft u thuis hulpmiddelen nodig. Denk aan krukken, rollator, looprek, douchestoel, wc-verhoger of een bed. Deze kunt u huren of kopen via een thuiszorgwinkel of uw apotheek. De thuiszorgorganisatie kan u helpen bij het aanvragen van deze hulpmiddelen.

Hulp bij het huishouden

Heeft u thuis hulp nodig bij het huishouden, zoals schoonmaken en koken? Dan moet u dit zelf regelen. Informeer bij het WMO-loket van uw gemeente naar de werkwijze. U kunt uw zorgverzekeraar vragen om u hierbij te helpen.

Tip
Denk ook alvast na over wie u thuis kan helpen. Zoals met boodschappen doen en koken. Maar ook wie u kan helpen met het gebruik van medicijnen.

Uw eerste nacht thuis

Mag u op dezelfde dag van uw operatie of opname weer naar huis? Vraag dan bijvoorbeeld een familielid om bij u te overnachten.

Wat neemt u mee?

Er is weinig opbergruimte. Neem daarom zo min mogelijk mee. En neem uw spullen mee in een boodschappentas (big shopper):

Denk verder aan:

 • Geldig identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
 • Medicijnen: Als u thuis medicijnen gebruikt, neem deze dan mee in de oorspronkelijke verpakking. U kunt bij uw apotheek een actuele lijst opvragen van uw medicijnen. Het is handig om deze lijst ook mee te nemen naar het ziekenhuis. Voeg aan de lijst eventuele zelfzorg­medicijnen toe die u gebruikt, zoals paracetamol of ibuprofen.
 • Makkelijk zittende kleding, zowel voor overdag als ’s nachts. Denk ook aan een badjas, pantoffels/slippers, gewone kleding en stevige schoenen. En neem eventueel een tasje mee voor vuile kleding. Het is niet nodig om de hele dag in pyjama te lopen.
 • Toiletspullen zoals shampoo, (elektrische) tandenborstel en tandpasta, scheerapparaat, trimmer, maandverband, brillenkoker, lenzendoosje, lenzenvloeistof en bakje voor uw gebit.
 • Oplader van uw mobiele telefoon of tablet.
 • Eigen medische hulpmiddelen als glucosemeter / CPAP / INR-meter.
 • Hulpmiddelen die u thuis gebruikt zoals krukken of een rollator. Het is vaak vertrouwder om uw eigen hulpmiddelen ook in het ziekenhuis te gebruiken.
Let op
Komt u voor een dagbehandeling? Dan gaat u vaak dezelfde dag naar huis en is het niet nodig om alle toiletspullen, badjas en extra kleding voor ’s nachts mee te nemen.

U mag de eerste nacht na de operatie niet alleen slapen. Het is goed om vóór uw opname iemand in uw omgeving te vragen om bij u te blijven.

Wat neemt u niet mee?

 • Handdoeken. Deze zijn aanwezig op de verpleegafdeling.
 • Waardevolle bezittingen zoals portemonnee, horloge, trouwring of andere sieraden kunt u beter thuis laten. Voor verlies of diefstal van uw eigendommen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht u toch iets kwijtraken, dan kunt u dit melden bij de verpleegkundige op uw afdeling.
 • Als u toch waardevolle bezittingen bij u heeft, kunt u deze opbergen in een kluisje op uw verpleegkamer. Elke patiënt heeft een eigen kluisje. 
 • Het is niet toegestaan om eigen huishoudelijke apparatuur mee te nemen zoals elektrische deken, haardroger, krultang, stijltang, voetenzak en radio. Dit is niet toegestaan vanwege regels rondom brandveiligheid.

In het ziekenhuis

Tijdens uw opname in ons ziekenhuis proberen wij het zo prettig mogelijk voor u te maken. Op welke locatie u voor een operatie of behandeling wordt opgenomen, wij staan graag voor u klaar. Met onderstaande informatie krijgt u een beeld van de gang van zaken op onze locaties.

Aanmelden in Zwolle

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de Centrale balie. De medewerker van de Centrale balie controleert uw persoonsgegevens, legt uit op welke verpleegafdeling u wordt opgenomen en hoe u deze kunt vinden. Vervolgens wordt u opgevangen op de verpleegafdeling. Als u in verband met uw opname nog bepaalde onderzoeken moet ondergaan, worden deze eerst uitgevoerd.

Aanmelden in Meppel

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil print uw afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze gastvrouwen of gastheren. Zij helpen u graag.

Patiënte gaat zich aanmelden met rijbewijs

Polsbandje

Op de afdeling heeft u een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige en kunt u zich installeren. U ontvangt van de verpleegkundige een polsbandje om verwisselingen met andere patiënten te voorkomen. U bent verplicht dit polsbandje tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te dragen.

Verpleegkamer

U ligt op een één-, twee-, drie- of vierpersoonsverpleegkamer. Op de kamers worden zowel mannen als vrouwen verpleegd. Isala wil de beschikbare bedden in het ziekenhuis namelijk zo goed mogelijk gebruiken.

Elke verpleegkamer is voorzien van een eigen toilet en badkamer. Elke patiënt heeft een eigen nachtkastje, een kledingkast en een bel bij het bed om de verpleegkundige op te roepen.

Verpleegkamer

Medicijnen

U geeft de eventueel door u meegebrachte medicijnen van thuis of de medicijnlijst van uw apotheek aan de verpleegkundige op de afdeling. Mocht u medicijnen anders gebruiken dan aangegeven staat op de lijst, vertel dit er dan bij. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch), geef dit dan door aan de verpleegkundige. Gebruik tijdens het verblijf in Isala nooit meegebrachte medicijnen zonder overleg met uw arts. Deze kunnen uw behandeling beïnvloeden.

Het kan voorkomen dat de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt er anders uitzien dan u gewend bent. Dit komt omdat onze eigen ziekenhuisapotheek dan een ander merk verstrekt. Gebruikt u een medicijn dat niet in het assortiment van de ziekenhuisapotheek voorkomt, dan vervangt de ziekenhuisapotheek het door een gelijkwaardig medicijn. De werking van deze medicijnen is vergelijkbaar.

Medische zorg

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis komt u artsen-in-opleiding, verpleegkundigen-in-opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn, tegen. Zij zijn betrokken bij uw behandeling, maar de medisch specialist is als behandelend arts altijd verantwoordelijk voor uw behandeling. Als u vóór uw opname al op de polikliniek bent geweest, heeft u de medisch specialist waarschijnlijk al ontmoet.

De medisch specialist werkt samen met de arts-assistent. Dit is een afgestudeerde arts die tot medisch specialist wordt opgeleid. De arts-assistent kan u ook behandelen of opereren, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Ook werken er coassistenten in ons ziekenhuis. Dit zijn artsen-in-opleiding die onder leiding van de medisch specialisten en arts-assistenten werken.

De medisch specialisten en arts-assistenten houden u op de hoogte over uw medische behandeling. Bijvoorbeeld tijdens de visiteronde op de verpleegafdeling of op een ander moment. Zij vertellen u over de onderzoeken, de behandeling, de medicijnen, de operatie, de uitslag van de operatie en leefregels voor thuis.

Is de uitleg van een zorgverlener niet duidelijk of worden er woorden gebruikt die u niet kent, vraag dan om uitleg. Informeer ook gerust naar de gevolgen van een behandeling zoals pijn, ongemak en eventuele andere gevolgen. U heeft recht op deze informatie. Ook als u het met een behandeling niet eens bent, bespreek dit dan met uw zorgverlener.

Pijnbestrijding

Op de verpleegafdelingen wordt pijn geregistreerd. Dit doen wij om te kunnen bepalen hoeveel pijnstilling u nodig heeft. Goede pijnbestrijding is nodig, omdat:

 • dit bijdraagt aan een vlotter herstel;
 • onvoldoende pijnstilling kan effectief hoesten belemmeren, uw slaap verstoren en zo uw herstel vertragen;
 • te veel pijnmedicatie geeft kans op bijwerkingen. Het is dus belangrijk dat u precies genoeg pijnstilling krijgt.

Meer informatie hierover vindt u op onze website in de folder ‘Pijnbestrijding en pijnregistratie’.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Soms neemt een zorgverlener bij u wat lichaamsmateriaal af. Het ziekenhuis kan dit lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kunnen we medisch onderzoek en behandelingen verbeteren.

Als dit het geval is, vragen wij u om mondelinge toestemming. Als u toestemming geeft, hoeft u niets te doen. Als u geen toestemming geeft, moet u een formulier invullen. Meer informatie hierover vindt u op onze website in de folder ‘Gebruik resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek’.

Geestelijke verzorging

Ziek zijn brengt vragen en onzekerheden met zich mee. Daarom werken er in Isala geestelijk verzorgers. Zij kunnen u en uw naasten bijstaan bij vragen over ethische kwesties. De verpleegkundige kan voor u een geestelijk verzorger oproepen, als u dat wenst.

Eten en drinken

Op de verpleegafdeling werken serviceassistenten. Deze medewerkers zorgen elke dag voor het eten en drinken. Er is een ruime keuze waaruit u kunt kiezen, ook voor patiënten met een dieet. Wij houden bij het samenstellen van de menu’s zoveel mogelijk rekening met verschillende levensovertuigingen.

Voor een voorspoedig herstel is het belangrijk dat u goed eet en drinkt. Afvallen tijdens ziekte komt voor, maar is niet gewenst. Als dat wel het geval is, krijgt u extra eten aangeboden door de serviceassistent. Dit gebeurt in overleg met de diëtist.

In ons ziekenhuis gelden strenge eisen en regels voor het bereiden, serveren en bewaren van eten. Isala volgt hierin de wettelijke Hygiënecode. Deze regels gelden ook voor eten dat door bezoek wordt meegenomen. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Voedselveiligheid’ op onze website.

Bezoek bij meerdaagse opname

Patiënten die in het ziekenhuis liggen, waarderen het bezoek van een dierbare of kennis erg. Isala doet er alles aan om een gastvrij ziekenhuis te zijn, ook voor bezoekers. Op www.isala.nl/bezoektijden vindt u onze actuele bezoektijden en een aantal tips en aandachtspunten. Of vraag naar de bezoektijden bij de afdeling waar u bent opgenomen.

Weekkaart parkeren

Als u voor langere tijd wordt opgenomen, wijzen we u graag op de mogelijkheid dat uw bezoek een weekkaart kan kopen voor het parkeerterrein. Deze is te koop bij de Centrale balie.

Vrouw met bloemen

Praktische zaken

Tijdens uw opname op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van enkele voorzieningen. Ook gelden er enkele huisregels. De belangrijkste zijn:

 • Bellen
  In Isala is bellen met een mobiele telefoon toegestaan.
 • Internet
  In Isala kunt u gebruikmaken van gratis draadloos internet (Wifi).
 • TV en radio
  Op uw verpleegkamer kunt u gratis TV kijken en radio beluisteren vanuit uw bed. In Meppel kunt u dat doen via een tablet. U kunt bij uw verpleegkundige terecht voor meer informatie.
 • Post en gratis e-cards
  Natuurlijk is het leuk om tijdens uw opname post te ontvangen. Dat kan op doordeweekse dagen. Isala heeft ook een gratis e-cardservice. Meer informatie over het sturen van post of e-cards vindt u op www.isala.nl/post.
 • Bloemen
  Van een mooie bos bloemen fleurt iedereen op. Bloemen zijn dan ook op alle verpleegafdelingen welkom. Alleen op de Intensive care (IC), afdeling Hematologie (V2.3) en Neonatale intensive care (NICU) zijn bloemen en potplanten niet toegestaan.
 • Rookvrij ziekenhuis
  Isala is een rookvrij ziekenhuis. Ook op de buitenterreinen en in de binnentuinen mag niet gerookt worden. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 • Foto’s, filmpjes of geluidsopnames
  Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van Isala vindt. Graag zelfs! Maar u mag niet zomaar foto’s, filmpjes of geluidsopnames die u in Isala heeft gemaakt op social media zetten. Om iemand te mogen filmen, fotograferen of opnemen moet u van tevoren toestemming vragen. U vindt de spelregels op www.isala.nl/socialmedia.
 • Respect voor elkaar
  Net als ieder ander verwachten wij ook als ziekenhuis, dat u respectvol omgaat met zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw en onze eigendommen. Agressie en geweld zijn niet toelaatbaar.

In beweging blijven

Als u zich fit genoeg voelt en niet in bed hoeft te blijven, mag u in overleg met de verpleegkundige de afdeling verlaten. U kunt bijvoorbeeld een wandeling maken naar de Centrale hal of een kopje koffie drinken in het bezoekersrestaurant.

Wilt u wel melden bij de verpleging dat u de afdeling verlaat, om te voorkomen dat u de visiteronde van de arts mist.

Naar huis

Uw arts bespreekt met u wanneer uw medische behandeling is afgerond en u het ziekenhuis kunt verlaten. Om ook uw thuiskomst goed voor te bereiden, hebben we enkele zaken voor u op een rij gezet:

Ontslag

Bij een meerdaagse opname hoort u één of twee dagen voor uw ontslag dat u naar huis mag. Voordat u met ontslag gaat, heeft u een gesprek. Tijdens dit gesprek komen zaken aan de orde als medicijnen, leefregels, andere voeding, controleafspraken of doorverwijzingen voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut of maatschappelijk werker. U krijgt regels en uitleg op papier mee voor thuis.

Medicijnen

Misschien schrijft de arts u nieuwe of andere medicijnen voor in verband met uw herstel thuis. Hoe en waar u de medicijnen kan ophalen, hoort u op de verpleegafdeling. U krijgt, als er iets wijzigt, bij ontslag een actuele lijst van uw medicijnen mee.

Huisarts

Uw arts informeert uw huisarts over het verloop van uw opname in het ziekenhuis, eventuele medicijnen en nazorg. Zo is uw huisarts op de hoogte van uw thuiskomst en kan u verder begeleiden.

Thuiszorg

Misschien heeft u thuis extra verzorging of verpleging nodig via een thuiszorgorganisatie. Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundige met u wat u nodig heeft. De verpleegkundige kan de afdeling Transferbureau van Isala vragen om de extra zorg te regelen. Deze afdeling brengt u dan in contact met een thuiszorgorganisatie.

Naar een andere zorginstelling

Soms is naar huis gaan niet mogelijk. Na uw opname in het ziekenhuis gaat u dan (tijdelijk) naar een andere zorginstelling zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis, revalidatiecentrum of hospice. De afdeling Transferbureau van Isala regelt dit. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zorgt ervoor dat het Transferbureau voor u een andere zorginstelling zoekt. Meer informatie over de mogelijkheden leest u in de folder ‘Zorg na ziekenhuisopname’ op onze website.

De afdeling Transferbureau probeert voor u een plek te krijgen bij de zorginstelling waar u het liefst naartoe wilt. Soms is daar (nog) geen plaats voor u vrij. Dan zoekt de afdeling Transferbureau een plek voor u in een andere zorginstelling, waar u een tijdje kunt blijven. Het is helaas niet mogelijk om in het ziekenhuis te wachten tot er plaats is in de zorginstelling waar u het liefst naartoe wilt. Soms kunt u ook thuis of bij familie wachten op een plek in een zorginstelling. Als het nodig is, kunt u ook dan thuiszorg krijgen. De transferverpleegkundige helpt u graag om die zorg te regelen.

Samen zorgen voor veilige zorg

Natuurlijk zijn de medewerkers van Isala verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en opname in ons ziekenhuis. Zij moeten er voor zorgen dat u bijvoorbeeld de juiste medicijnen krijgt en de juiste behandeling passend bij uw situatie. Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zoveel mogelijk fouten voorkomen.

Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheid aan ons door. Controleer ook altijd uw naam en geboortedatum. Vertel hoe u zich voelt en wat u van de medewerker verwacht.
 • Schrijf op welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee. Vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst. Zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Zeg het als u iets niet begrijpt en meld het als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht. Als de medewerker u bijvoorbeeld een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken, durf dan vragen te stellen.
 • Volg regels en adviezen goed op. Vraag wat u wel en niet mag doen. Laat het weten als u adviezen of informatie krijgt die voor uw gevoel niet kloppen.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere medewerker van het ziekenhuis. Twee horen meer dan één.

Uw rechten en plichten

Wij willen u graag beloven dat wij goede zorg en diensten leveren. Als u patiënt bent bij Isala of Isala bezoekt, gelden er regels voor u en onze medewerkers: de rechten en plichten. Die regels zorgen ervoor dat we u goed kunnen informeren en veilig behandelen. Rechten en plichten zijn vaak gebaseerd op wettelijke regels. U vindt onze regels in de folder ‘Rechten en plichten’ op onze website.

This leaflet is also available in English on our website: 'Admission to Isala'.

Laatst gewijzigd 28 februari 2024 / 5515 / L / 335582