Contact
  1. 7588-Preoperatief onderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U wordt binnenkort geopereerd. U heeft daarom eerst een preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie heeft u een afspraak met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. De afspraken vinden (op verschillende momenten) telefonisch plaats. Voordat wij u kunnen bellen, is het belangrijk dat u zich thuis voorbereidt op de afspraken. U vult daarvoor een vragenlijst in en u geeft toestemming voor het delen van uw medicatiegegevens met het ziekenhuis.

Wanneer heeft u de afspraak?

De data waarop u de afspraken heeft, staan in MijnIsala onder ‘Afspraken’. Wij bellen u. Houd er rekening mee dat wij met een anoniem nummer bellen.

MijnIsala

MijnIsala is het online patiëntenportaal voor alle patiënten van Isala die in het bezit zijn van een DigiD. Het portaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. U logt in op www.mijnisala.nl met uw DigiD en bevestigt uw aanmelding met de extra controle via sms. U kunt ook inloggen met de DigiD App. Heeft u nog geen DigiD? Houd er dan rekening mee dat het aanvragen vijf werkdagen kost.

Thuis voorbereiden op de afspraak

We vragen u om u voor te bereiden op de afspraak. Alleen als u alles heeft ingevuld en de juiste informatie bij de hand heeft, kan de afspraak doorgaan. Dit heeft u nodig:

  1. Een ingevulde digitale vragenlijst over uw gezondheid. U kunt deze vragenlijst thuis invullen via www.mijnIsala.
  2. Een actueel overzicht van uw medicijnen. U kunt toestemming geven voor het delen van uw medicatiegegevens met het ziekenhuis op www.volgjezorg.nl.
    Uw huisarts en apotheek kunnen uw medische gegevens delen met het ziekenhuis. Het delen gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. Wilt u hier meer over weten, controleren of u al toestemming heeft gegeven of toestemming geven? Ga dan naar de website www.volgjezorg.nl. U kunt dit ook bij uw apotheek of huisarts navragen.
    Als u geen toestemming wilt geven, vraag het overzicht dan op bij uw eigen apotheek. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
  3. Als u een baxterrol gebruikt: de Baxter-toedienlijst.
  4. Een overzicht van medicijnen die u zelf bij de drogist koopt.
  5. Namen en telefoonnummers van twee contactpersonen.

Digitale vragenlijst over uw gezondheid

De vragenlijst bevat vragen over uw gezondheid. U moet de vragenlijst ingevuld hebben voordat u de afspraak heeft.

Vragenlijst thuis invullen via MijnIsala

Het is mogelijk om de vragenlijst thuis in te vullen via www.mijnIsala.nl. Ga naar 'Vragenlijsten'. Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Houd er rekening mee dat u de vragenlijst in één keer invult, want tussentijds opslaan is niet mogelijk. Als het niet lukt via MijnIsala, dan kunt u de vragenlijst invullen op één van de computers in het ziekenhuis.

Vragenlijst invullen op computer in het ziekenhuis

U krijgt van de (verwijzende) polikliniek een cijfercode mee waarmee u de vragenlijst in het ziekenhuis kunt invullen. In het ziekenhuis zijn computers waar u dit kunt doen. Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Cijfercode:

Gesprek met de apothekersassistent

(Als u medicatie gebruikt)
De apothekersassistent neemt met u de medicatie door die u gebruikt. Zij vraagt ook naar eventuele allergieën en ernstige bijwerkingen van medicatie.
Vergeet niet de medicijnen die u niet op recept gebruikt te benoemen in het telefoongesprek. Denk bijvoorbeeld aan paracetamol, maagzuurremmers of vitamines die u zonder recept bij de drogist of apotheek kunt kopen. Als u deze geneesmiddelen gebruikt moet u dit zelf bij ons aangeven.
Als uw medicijngebruik verandert na het preoperatief onderzoek geef dit dan aan ons door. De apothekersassistent verwerkt de wijziging dan in uw dossier.

Gesprek met anesthesioloog

De anesthesioloog zorgt tijdens de operatie voor de anesthesie (verdoving) en houdt uw lichaamsfuncties zoals uw hartslag, bloeddruk en ademhaling in de gaten. Daarnaast zorgt hij ervoor dat u geen pijn heeft.
Samen met de anesthesioloog bespreekt u uw gezondheid. Ook kijkt hij of er tijdens uw operatie speciale maatregelen nodig zijn en welke medicatie u wel en niet mag gebruiken rondom de operatie. Daarnaast geeft de anesthesioloog u uitleg over de vorm van anesthesie (verdoving) die tijdens de operatie gebruikt wordt. In MijnIsala staat de folder klaar met de anesthesiesoort die de anesthesioloog met u heeft afgesproken. In de folder staat ook informatie over eten en drinken voor de operatie (nuchterbeleid).

De anesthesioloog die u spreekt tijdens het preoperatief onderzoek is meestal niet diegene die u op de operatiedag begeleidt.

Gesprek met de verpleegkundige

De verpleegkundige bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt over de voorbereiding op de operatie en over de nazorg. Tijdens het gesprek neemt ze een aantal vragen met u door die belangrijk zijn voor de verpleegafdeling. Ook bespreekt ze met u uw thuissituatie. Daarnaast vertelt zij u of u hulp nodig heeft en zo ja, bij welke instantie u deze kunt regelen.
Via de mail kan de verpleegkundige u de checklijst sturen met de afspraken over de voorbereiding op de operatie en over nazorg.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Preoperatief onderzoek

(038) 424 21 39 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Laatst gewijzigd 22 oktober 2021 / 7588