Contact
  1. 7588-Preoperatief onderzoek
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

U wordt binnenkort geopereerd. U heeft daarom eerst een preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De totale afspraak duurt ongeveer een uur. Deze afspraak vindt plaats op de polikliniek Preoperatief onderzoek.

Wanneer heeft u een afspraak?

O  U heeft een afspraak op:


O  U ontvangt een sms-bericht voor het maken van een afspraak.

Vragenlijst over uw gezondheid

U ontvangt voor uw afspraak bij de polikliniek Preoperatief onderzoek een digitale vragenlijst. Deze lijst bevat vragen over uw gezondheid. U kunt de vragenlijst in het ziekenhuis invullen of thuis via MijnIsala. U moet de vragenlijst ingevuld hebben voordat u de afspraak heeft.

Vragenlijst thuis invullen via MijnIsala

Het is mogelijk om de vragenlijst thuis in te vullen via MijnIsala. Dit is het online patiëntenportaal voor alle patiënten van Isala die in het bezit zijn van een DigiD. Het portaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. U logt in op www.mijnisala.nl met uw DigiD en bevestigt uw aanmelding met de extra controle via sms. Ga naar 'Vragenlijsten'. Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Houd er rekening mee dat u de vragenlijst in één keer invult, want tussentijds opslaan is niet mogelijk. Heeft u nog geen DiGiD? Houd er dan rekening mee dat het aanvragen vijf werkdagen kost.

Vragenlijst invullen op computer in het ziekenhuis

U krijgt van de verwijzende polikliniek een cijfercode mee waarmee u de vragenlijst in het ziekenhuis kunt invullen. In het ziekenhuis zijn computers waar u dit kunt doen. Onze vrijwilligers helpen u graag bij het inloggen. Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Cijfercode:

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

We vragen u om de volgende informatie mee te nemen:

  • een actueel medicatie-overzicht van uw apotheek (niet ouder dan 2 maanden);
  • een overzicht van medicijnen die u zelf bij de drogist koopt;
  • namen en telefoonnummers van twee contactpersonen.

Gesprek met de apothekersassistent

(Als u medicatie gebruikt)
De apothekersassistent neemt het medicatie-overzicht met u door. Dit is een lijstje van de medicijnen die u nu gebruikt en de afgelopen twee maanden heeft gebruikt. U kunt dit lijstje gratis opvragen bij uw apotheek. Ook eventuele allergieën en ernstige bijwerkingen van medicatie staan vermeld op het overzicht.
Neem ook een lijstje mee van de medicijnen die u niet op recept gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan paracetamol, maagzuurremmers of vitamines die u zonder recept bij de drogist of apotheek kunt kopen. Deze moet u zelf op het lijstje erbij zetten. 

Als uw medicijngebruik verandert na uw afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek, geef dit dan aan ons door. De apothekersassistent verwerkt de wijziging dan in uw dossier.

Tip
Uw huisarts en apotheek kunnen uw medische gegevens delen met het ziekenhuis. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. Wilt u hier meer over weten of toestemming geven? Ga dan naar de website www.volgjezorg.nl.

Gesprek met anesthesioloog

De anesthesioloog zorgt tijdens de operatie voor de anesthesie (verdoving) en houdt uw lichaamsfuncties zoals uw hartslag, bloeddruk en ademhaling in de gaten. Daarnaast zorgt hij ervoor dat u geen pijn heeft.
Samen met de anesthesioloog bespreekt u uw gezondheid en hij doet kort lichamelijk onderzoek. Ook kijkt hij of er tijdens uw operatie speciale maatregelen nodig zijn en welke medicatie u wel en niet mag gebruiken rondom de operatie. Daarnaast geeft de anesthesioloog u uitleg over de vorm van anesthesie (verdoving) die tijdens de operatie gebruikt wordt.

De anesthesioloog die u spreekt tijdens het preoperatief onderzoek is meestal niet diegene die u op de operatiedag begeleidt. 

Gesprek met de verpleegkundige

De verpleegkundige bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt over de voorbereiding op de operatie en over de nazorg. Tijdens het gesprek neemt ze een aantal vragen met u door die belangrijk zijn voor de verpleegafdeling. Ook bespreekt ze met u uw thuissituatie. Daarnaast vertelt zij u of u hulp nodig heeft en zo ja, bij welke instantie u deze kunt regelen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Preoperatief onderzoek
(038) 424 21 39 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

26 februari 2020 / 7588

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.