Contact
  1. 5455-Pijnbestrijding en pijnregistratie

​Goede pijnbestrijding is maatwerk. Hier leggen we uit hoe de verpleegkundigen en de medewerkers van de afdeling Acute Pijnservice de pijnbestrijding op uw pijnklachten aanpassen.

Uitleg

Pijn is een vervelende bijkomstigheid van vele ziektes en operaties. Goede pijnstilling is noodzakelijk:

  • omdat dit bijdraagt aan een vlotter herstel;
  • onvoldoende pijnstilling kan effectief hoesten belemmeren, uw slaap verstoren en zo uw herstel vertragen;
  • te veel pijnmedicatie geeft kans op bijwerkingen. Het is dus zaak dat u precies
    genoeg pijnstilling krijgt.

Pijn is echter van patiënt tot patiënt verschillend. Daarom is goede pijnbestrijding maatwerk. Op de verpleegafdelingen in Isala wordt pijn geregistreerd aan de hand van de pijnscore. De pijnscore geeft de verpleegkundigen en artsen een beter inzicht in de mate waarin u pijn ervaart. Op grond van uw pijnervaring kunnen zij de pijnbestrijding zo goed mogelijk afstemmen op uw behoefte.

Hoe werkt het?

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe uw pijn verloopt en of de pijnverlichtende maatregelen voldoende effect hebben, zal de verpleegkundige u een aantal keren per dag vragen hoeveel pijn u heeft.

Het kan zijn dat u op meerdere plaatsen pijn heeft. Bijvoorbeeld pijn als gevolg van operatie of behandeling, en pijn als gevolg van het verkeerd of langdurig in bed liggen. Het is de bedoeling dat u de pijn die u als het ergst ervaart, uitdrukt in een cijfer of plaatje.

Alle informatie die u kunt geven over uw pijnbeleving, helpt ons om u gerichter te kunnen behandelen.

U kunt uw pijn op twee manieren aangeven: met een cijfer op de NRS-schaal of met een plaatje op de VAS-schaal.

Met een cijfer

NRS staat voor ‘numeric rating scale’ en is een aanduiding op een schaal van 0 (geen pijn) tot en met 10 (meest erge pijn die u zich kunt voorstellen). Pijnscore 4 of lager is acceptabele pijn.

Bij het geven van een pijncijfer kunt u het beste terugdenken aan de pijn die u voorheen had en die vergelijken met uw huidige situatie.

U kunt nooit een verkeerd cijfer geven; het gaat immers om de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring.

Als u er niet uitkomt, kunt u gebruik maken van de pijnliniaal, zoals hieronder is weergegeven.

Afbeelding pijnmeter cijfers
Afbeelding 1. NRS

Met een plaatje

U kunt ook gebruik maken van een liniaal met gezichtjes. VAS staat voor visueel-analoge schaal.

Aan de linkerzijde staat de uitspraak ‘geen pijn’ en aan de rechterzijde ‘de grootst mogelijke pijn die ik me kan voorstellen’.

Afbeelding pijnmeter gezichtjesAfbeelding 2. VAS

Behandeling

Aan de hand van uw pijnscore zal de verpleegkundige (volgens een voorgeschreven schema) al dan niet uw pijnmedicatie aanpassen.

Als er onduidelijkheden zijn, zal ze overleggen met de arts. Overigens zal het niet zo zijn dat u voor 100% pijnvrij zult zijn, maar de pijn moet wel draaglijk zijn.

Contact

Is u iets niet duidelijk of heeft u vragen, vraagt u dan gerust een verpleegkundige van uw verpleegafdeling om een toelichting.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.

This leaflet is also available in English: Pain management and pain registration.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5455