Contact

Palliatieve zorg

  1. Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen en hun naasten met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte. Denk hierbij aan mensen met kanker, COPD, dementie, herseninfarct of hartfalen.

Het doel van palliatieve zorg is niet genezing of levensverlenging, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De behandeling en de zorg in de palliatieve fase zijn dan ook vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. Lees meer over Palliatieve zorg.

.

'Praat over palliatieve zorg'

​Palliatieve zorg; het is zorg die je nog lang niet hoopt nodig te hebben, maar het is wel enorm belangrijk dat het er is, zegt internist-oncoloog Alet Jansen. Zij is één van de leden van het kernteam Palliatieve zorg van Isala. Naast haar bestaat het team uit pijnartsen, verpleegkundig specialisten, Medisch maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging. 

Ervaringen