Contact

Over Palliatieve zorg

  1. Over Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen en hun naasten met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte. Denk hierbij aan mensen met kanker, COPD, dementie, herseninfarct of hartfalen. Het doel van palliatieve zorg is niet genezing of levensverlenging, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 

De behandeling en de zorg in de palliatieve fase zijn dan ook vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. De duur van een palliatieve fase kan jaren, maanden maar soms ook weken zijn. Dit hangt af van uw ziekte, mogelijkheden tot behandeling en varieert per persoon. 

Palliatief advies & consultatieteam

Binnen Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel is een in palliatieve zorg gespecialiseerd team (PACTeam) werkzaam. Dit team kan door uw arts worden gevraagd (consultatie) voor het geven van advies rondom de behandeling van symptomen en kan aanvullende informatie en begeleiding bieden. Het team bestaat uit artsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, internist-oncologen, anesthesist pijnspecialisten en geestelijk verzorgers.

Er kan door het team een beroep gedaan worden op andere medisch specialisten, apothekers en paramedici zoals een medisch maatschappelijk werker, psycholoog en fysiotherapeut. Het team heeft naast bovenstaande disciplines ook contact met de huisarts en transferverpleegkundigen uit het ziekenhuis om de zorg zo goed af te stemmen.

Isala werkt ook samen met de palliatief netwerken in de regio. Zwolle behoort tot het Netwerk Palliatieve zorg regio IJssel-Vecht. Meppel behoort tot het Netwerk Meppel - Steenwijkerland.

Wat kunt u verwachten?

Het PAC-team ondersteunt en adviseert u en uw naasten bij:

  • Een zo optimaal mogelijke behandeling van symptomen zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid en vermoeidheid.
  • Psychosociale zorgen en problemen van u en uw naasten.
  • Zingevingsvragen.
  • Het nemen van belangrijke beslissingen zoals het doorgaan of afzien van behandeling(en).
  • Het oriënteren op zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospices of andere zorginstellingen.
  • Het goed afstemmen van zorg in samenwerking met uw arts, verpleegkundigen, transferverpleegkundige, huisarts en thuiszorg.
  • Het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij rouw en verdriet.

Ervaringen