Contact
 1. 8184-Toestemming gevraagd voor inzien medisch dossier

Medische gegevens inzien

U heeft bij Isala een dossier met uw medische gegevens. Een zorgverlener buiten Isala kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. Waarom het belangrijk is om toestemming te geven en hoe u dat doet, leest u in deze folder.

Waarom wilt u toestemming geven?

Voor uw zorgverleners buiten Isala is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Dan kunnen ze u beter behandelen. Uw huisarts of apotheker is zo’n zorgverlener. Soms komt u bij een vreemde zorgverlener buiten Isala. Bijvoorbeeld bij een andere huisarts op de huisartsenpost, een arts in een ander ziekenhuis of een andere apotheker. Ook voor die zorgverleners is het belangrijk dat zij uw medische gegevens in Isala kunnen bekijken. Want met de juiste informatie over u, kunnen zij de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

 

Waarom is uw toestemming nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Isala mag uw medische gegevens niet zomaar laten zien aan andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft.

 

Welke zorgverleners kunnen mijn medische gegevens inzien?

Instellingen of groepen krijgen nooit toestemming om uw dossier in te zien. Alleen individuele personen krijgen daarvoor toestemming. Zij krijgen alleen inzage als:

 • zij u behandelen,
 • zij zich bij Isala op de goede manier aangemeld hebben,
 • en u toestemming heeft gegeven.

Zorgverleners die als enige op deze manier uw gegevens kunnen inzien zijn:

 • Huisarts en huisarts in opleiding
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Revalidatiearts
 • Openbare apotheker
 • Arts in een ander ziekenhuis of instelling
 • Tandarts in een ander ziekenhuis of instelling
 • Physician assistant en verpleegkundig specialist
 • Verloskundige

Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen krijgen geen toestemming om uw dossier in te zien.

 

Welke gegevens kunnen zorgverleners buiten Isala inzien?

Isala kan de volgende gegevens uit uw medisch dossier (met uitzondering van medische psychologie) laten inzien door andere zorgverleners:

 • allergie, diagnose, uw eerdere behandelingen;
 • een overzicht van uw medicijnen, die bij Isala bekend zijn;
 • uitslagen en verslagen van onderzoeken die bij Isala zijn uitgevoerd;
 • eventueel geplande afspraken voor polikliniek, operaties en opnames.

 

Hoe worden mijn medische gegevens getoond?

Isala maakt gebruik van een digitaal zorgverlenersportaal. Dit portaal is alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge eisen voldoen. Het inzien van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge eisen voor veilig gebruik, mogen deze netwerken gebruiken.

 

Hoe geef ik Isala toestemming?

Isala vraagt u toestemming voor het inzien van uw medische gegevens door zorgverleners buiten Isala. Bezoekt u meerdere artsen in Isala? Dan geldt uw toestemming voor alle artsen in Isala die u behandelen.

U kunt toestemming geven via:

 • MijnIsala.nl, uw persoonlijke patiëntenportaal. Daar kunt u digitaal toestemming geven. Ga naar MijnIsala.nl. Kies (bovenin het scherm) voor ‘Mijn gegevens’ – ‘Toestemmingen’. U kunt hier uw toestemmingen registreren door ‘Ja’ of ‘Nee’ te selecteren. U kunt meer informatie over de toestemming krijgen door het veld uit te klappen door het pijltje aan te klikken.
 • Het toestemmingsformulier onderaan deze webpagina. Kies het formulier dat bij uw leeftijd past, print het uit en vul het in. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij één van de Centrale balies op de locaties van Isala

Leest u deze folder op papier? Dan vindt u de formulieren op onze website: www.isala.nl/toestemminggevraagd

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

Isala vermeldt uw toestemming in uw medisch dossier. Vanaf dat moment mag uw arts de hierboven genoemde gegevens uit uw medisch dossier laten inzien door zorgverleners buiten Isala. Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners buiten Isala deze gegevens niet inzien. Let op: ook niet in noodsituaties.

 

Kan ik toestemming weigeren of intrekken?


U kunt toestemming altijd weigeren of intrekken. Vanaf dat moment kunnen zorgverleners buiten Isala uw medische gegevens niet (meer) inzien.

U kunt toestemming weigeren of intrekken via:

 • MijnIsala.nl uw persoonlijke patiëntenportaal. Daar kunt u digitaal toestemming weigeren of intrekken. Ga naar MijnIsala.nl. Kies voor ‘Mijn gegevens’.
 • het formulier om toestemming te weigeren onderaan deze webpagina. Kies het formulier dat bij uw leeftijd past, print het uit en vul het in. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij één van de Centrale balies op de locaties van Isala.

Leest u deze folder op papier? Dan vindt u de formulieren op onze website: www.isala.nl/toestemminggevraagd. U kunt zich ook melden bij de Centrale balies op de locaties van Isala.

 

 

 

Laatst gewijzigd 13 oktober 2023 / 8184 / L