Contact
 1. 8184-Toestemming gevraagd voor inzien medisch dossier

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld uw specialist in Isala? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten en uw behandelingen.

Let op
Het digitale toestemmingsformulier is tijdelijk niet beschikbaar. Onderaan deze folder vindt u wel printbare toestemmingverklaringen. Onze excuses voor het ongemak.

Medische gegevens inzien

U heeft bij Isala een patiëntendossier met uw medische gegevens. Voor uw zorgverleners buiten Isala is het belangrijk dat ze in dit dossier kunnen kijken. Dan kunnen ze u beter behandelen. Uw huisarts is zo’n zorgverlener.

Soms komt u bij een zorgverlener buiten Isala die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een specialist in een nieuw ziekenhuis of een andere apotheek. Ook voor deze zorgverlener is het belangrijk dat hij uw medische gegevens in Isala kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Alleen met uw toestemming

Een zorgverlener buiten Isala kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Hoe u toestemming geeft, leest u in deze folder. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Waarom is uw toestemming nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Isala mag uw medische gegevens niet zomaar laten zien aan andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft. Bezoekt u meerdere ziekenhuizen of apotheken? Dan kunt u elk ziekenhuis en elke apotheek apart toestemming geven om uw belangrijkste medische gegevens in te laten zien. Het inzien van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken.

Welke zorgverleners kunnen mijn medische gegevens inzien?

De Autorisatie- en privacycommissie van Isala bepaalt welke zorgverleners toegang tot uw dossier krijgen. Instellingen of groepen krijgen nooit toestemming om uw dossier in te zien. Alleen personen krijgen inzage in het Isala EPD. Zij krijgen alleen inzage als:

 • Zij uw behandelaar zijn
 • Zij zich bij Isala op de goede manier aangemeld hebben
 • U uw toestemming heeft gegeven

Zorgverleners die op deze manier uw gegevens kunnen inzien zijn:

 • Huisarts en huisarts in opleiding
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Revalidatiearts
 • Openbare apotheker
 • Medisch specialist in een ander ziekenhuis of instelling
 • Tandarts in een ander ziekenhuis of instelling
 • Physician assistant en verpleegkundig specialist in een ander ziekenhuis of instelling
 • Verloskundige

Hoe geef ik Isala toestemming?

Isala vraagt u toestemming voor het inzien van uw medische gegevens door zorgverleners buiten Isala. Bezoekt u meerdere zorgverleners in Isala? Dan geldt uw toestemming voor alle medisch specialisten in Isala die u behandelen.

Bent u 16 jaar of ouder, dan kunt u toestemming geven door:

 • Het toestemmingsformulier onderaan deze pagina uit te printen en bij Isala in te leveren.
 • Of het toestemmingskaartje in te vullen bij uw huisarts of de Centrale balie in het ziekenhuis in Zwolle.

Let op

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan geeft u als ouder of voogd toestemming via het printbare toestemmingsformulier onderaan deze pagina. U kunt het ingevulde formulier bij Isala inleveren.
 • Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd én het kind toestemming geven via het printbare toestemmingsformulier onderaan deze pagina. U kunt het ingevulde formulier bij Isala inleveren.
 • Bent u vertegenwoordiger van een patiënt die wilsonbekwaam is voor het geven van toestemming voor het inzien van zijn dossier? Dan kunt u gebruik maken van het printbare toestemmingsformulier onderaan deze pagina. U kunt het ingevulde formulier bij Isala inleveren.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

Isala vermeldt uw toestemming in uw dossier. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist bepaalde gegevens uit uw dossier laten inzien door zorgverleners buiten Isala. Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners buiten Isala deze gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen zorgverleners buiten Isala uw medische gegevens niet meer inzien. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Meldt u zich dan bij de Centrale balie bij de hoofdingang van Isala Zwolle. U kunt uw toestemming ook per e-mail intrekken door een bericht te sturen naar toestemming@isala.nl.

Welke gegevens stelt Isala beschikbaar voor andere zorgverleners?

Isala houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Isala kan met uw toestemming verschillende gegevens laten inzien voor andere zorgverleners. Die gegevens zijn:

 • allergieën, diagnoses, uw eerdere behandelingen;
 • een overzicht van uw medicijnen, die bij Isala bekend zijn;
 • uitslagen en verslagen van onderzoeken die bij Isala zijn uitgevoerd;
 • eventueel geplande afspraken voor polikliniek, operaties en opnames.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe worden mijn medische gegevens getoond?

Isala maakt gebruik van een digitaal zorgverlenersportaal in het elektronisch patiënten dossier. Deze is alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge eisen voldoen.

Toestemmingsformulier

Let op
Het digitale toestemmingsformulier is tijdelijk niet beschikbaar. U vindt hier wel printbare toestemmingsverklaringen. Onze excuses voor het ongemak.
20 december 2018 / 8184