Contact

Revalidatiegeneeskunde

  1. Revalidatiegeneeskunde
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen en verminderen van (te verwachten) blijvende gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen. Voor de revalidatiearts is in de eerste plaats herstel het doel. Als volledig herstel niet op korte termijn te verwachten is, richt de revalidatiearts zich vooral op het voorkómen van blijvende beperkingen. Waar dat niet mogelijk is, leert hij de patiënt omgaan met de beperkingen in zijn eigen leefomgeving.

Speerpunten van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde zijn o.a. amputatie en prothesiologie, handrevalidatie, spasticiteiten, oncologische revalidatie en Osteogenesis Imperfecta. Daarnaast heeft de revalidatiearts een belangrijke rol bij chronische pijnpatiënten en patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat als zij van de huisarts naar het ziekenhuis worden verwezen. Lees meer over de afdeling.

 

 

 

contact

Neem contact op met Revalidatiegeneeskunde

Voor een afspraak op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde is een verwijzing van uw huisarts, verpleegarts of een medisch specialist nodig.

Contact en locaties

Gezond zijn is een evenwicht tussen lichamelijk en psychosociaal functioneren

Vaak zijn patiënten met bijvoorbeeld langdurige, lage rugpijn al bij meerdere specialisten geweest, voordat ze bij de revalidatiearts terechtkomen. De revalidatiearts binnen het Isala Beweegcentrum kijkt dan vooral hoe hij samen met de patiënt en andere zorgverleners kan zorgen dat de klachten iemands leven minder gaan beheersen.

Lees verder

Ervaringen

Onze keurmerken