Contact

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

  1. Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Binnen de vakgroep Revalidatiegeneeskunde werken revalidatieartsen, physician assistants en soms ook arts-assistenten die in opleiding zijn tot revalidatiearts of bewegingswetenschapper.

Opleiding

Wij willen u in de toekomst graag van de beste zorg blijven voorzien en leiden daarom coassistenten en arts-assistenten op.

  • Coassistenten zijn artsen in opleiding, die onder leiding en toezicht van specialisten werken.
  • Arts-assistenten zijn artsen in opleiding tot specialist, een zogenaamde AIOS. Als u bij ons in behandeling bent, kan het dus voorkomen dat u in aanraking komt met een coassistent of arts-assistent. Behandelingen vinden plaats in samenspraak met en onder supervisie van de revalidatiearts.

Wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek vindt er ontwikkeling in de zorg plaats. Dat is niet alleen voor uzelf belangrijk, maar ook voor de volgende generatie. Binnen onze vakgroep besteden wij hier dan ook veel aandacht aan. De onderzoeken richten zich voornamelijk op de neuro-revalidatie, amputatie/prothesiologie en handrevalidatie.

Wetenschappelijke onderzoeksprojecten voldoen aan de Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met mensen. De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) is verantwoordelijk voor de toetsing van deze onderzoeksprojecten.

Als u gevraagd wordt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek, krijgt u eerst mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Als u besluit deel te nemen, dient u hiervoor zelf toestemming te geven. Als u liever niet meedoet, krijgt u de gewone behandeling die tot dan toe gangbaar is voor uw ziekte of aandoening.

Ervaringen