Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U kunt bij de polikliniek Revalidatiegeneeskunde van Isala terecht met uitlopende klachten zoals pijnsyndromen, uitgebreide letsels van bijvoorbeeld handen, specifieke problemen zoals spasticiteit, enkelvoudige orthopedische problematiek, spier,- en zenuwaandoeningen en amputaties.

Om u zo goed mogelijk te behandelen, werkt de polikliniek Revalidatiegeneeskunde samen met andere poliklinieken. Dit zijn zogenoemde multidisciplinaire teams zoals het diabetisch voetenspreekuur, de werkgroep perifere zenuwletsels, het team spina bifida en een pijnwerkgroep.

Eerste consult

Tijdens het eerste gesprek brengt de revalidatiearts uw problematiek zo goed mogelijk in kaart. Met de informatie kan een goed beeld worden gevormd van uw probleem. Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar de lichamelijke vaardigheden. Na het vaststellen van de revalidatiediagnose bespreekt de arts een eventuele oplossing met u. Het is zijn of haar taak u een reële prognose te geven over uw functioneren. Om uw klachten beter in kaart te hebben, kan de revalidatiearts andere hulponderzoeken toepassen, zoals röntgenfoto’s en een CT-scan. Of kan de arts u verwijzen naar een andere specialist. Laboratorium- en/of echo-onderzoek behoren tevens tot de mogelijkheden. Laatstgenoemd onderzoek kan de revalidatiearts ook zelf uitvoeren.

Behandelproces

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen en bijzondere ziektebeelden. Ook de gevolgen van operatieve ingrepen die zich met name manifesteren in het motorisch bewegen, worden bij onze polikliniek behandeld. De revalidatiearts heeft diverse behandel- en begeleidingsmethoden tot zijn beschikking, zoals:

  • lichaamsgebonden hulpmiddelen;
  • zenuwblokkades;
  • verwijzing voor paramedische behandelingen;
  • het voorschrijven van medicatie.

Gedurende de behandeling heeft u van tijd tot tijd een controlegesprek met uw revalidatiearts. De afspraken hiervoor worden door een van onze secretaresses of doktersassistentes gemaakt.

In het ziekenhuis

Mocht u in het ziekenhuis door een (andere) specialist worden opgenomen, dan kan het zijn dat u vanuit de polikliniek Revalidatiegeneeskunde een bezoek krijgt van een revalidatiearts. Het hangt af van de specifieke problematiek of dit bij u het geval is. Het is ook mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Dit kan voorkomen bij bijzondere problemen of wanneer specifieke deskundigheid is vereist. 

Kosten

Niet alle behandelingen worden zomaar vergoed door uw zorgverzekeraar. Om erachter te komen of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekering, kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ervaringen