Contact

Onze aandachtsgebieden

 1. Onze aandachtsgebieden
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Voor een beoordeling, behandeling en begeleiding zien wij u graag op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde van Isala. U kunt met uiteenlopende klachten bij ons terecht, zoals pijnsyndromen, uitgebreide letsels van bijvoorbeeld handen, specifieke problemen zoals spasticiteit, enkelvoudige orthopedische problematiek, spier- en zenuwaandoeningen en amputaties.

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde werkt ook samen met andere poliklinieken binnen Isala. Dit zijn zogenoemde multidisciplinaire teams zoals het diabetisch voetenspreekuur, de werkgroep perifere zenuwletsels, het team spina bifida en het handenspreekuur. Isala beschikt over een specifieke erkenning voor poliklinische handrevalidatie.

In het ziekenhuis

Mocht u in het ziekenhuis door een ander specialisme worden opgenomen, dan kan het zijn dat u op verzoek van de afdeling waar u ligt een bezoek krijgt van een revalidatiearts. Het hangt af van de specifieke problematiek of dit bij u het geval is.

Het is ook mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Dit kan voorkomen bij bijzondere problemen of wanneer specifieke deskundigheid is vereist. In dat geval is het revalidatiecentrum dichtbij uw woonplaats het centrum dat als eerste in aanmerking komt.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek brengt de revalidatiearts uw problematiek zo goed mogelijk in kaart. Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar de lichamelijke vaardigheden. Na het vaststellen van de revalidatiediagnose bespreekt de arts een eventuele oplossing met u. Het is zijn of haar taak u een reële prognose te geven over uw functioneren.

Om uw klachten beter in kaart te hebben, kan de revalidatiearts andere hulponderzoeken toepassen, zoals röntgenfoto’s of een CT-scan. Laboratorium- en/of echo-onderzoek behoren ook tot de mogelijkheden. De revalidatiearts kan u eventueel doorverwijzen naar een andere specialist.

Het behandelproces

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen en bijzondere ziektebeelden. Ook de gevolgen van operatieve ingrepen die zich met name manifesteren in het motorisch bewegen, worden bij onze polikliniek behandeld.

De revalidatiearts heeft diverse behandel- en begeleidingsmethoden tot zijn beschikking, zoals:

 • lichaamsgebonden hulpmiddelen;
 • zenuwblokkades;
 • verwijzing voor paramedische behandelingen;
 • het voorschrijven van medicatie.

Tijdens de behandeling heeft u van tijd tot tijd een controlegesprek met uw revalidatiearts. De afspraken hiervoor worden door een van onze secretaresses of doktersassistentes gemaakt.

Speciale spreekuren

De artsen op de afdeling Revalidatiegeneeskunde houden speciale spreekuren, ook in samenwerking met andere specialismen:

 • spasticiteitspreekuur
 • handrevalidatie
 • technisch (schoen)spreekuur

Ook zijn er multidisciplinaire spreekuren met:

 • orthopedisch schoenmaker
 • orthopedisch technicus
 • plastisch chirurgen
 • diabetisch voetzorgteam
 • team neuromusculaire aandoeningen
 • team spina bifida (open rug)
 • team reumatische handafwijkingen
 • team osteogenesis imperfecta

Ervaringen