Contact

Beroerte

  1. Beroerte
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Herseninfarct of Hersenbloeding

Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct of een hersenbloeding. De medische term hiervoor is een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Er gaat iets mis in de hersenen en een bloedvat wordt voor kortere of langere tijd afgesloten. Dit leidt tot uitvalsverschijnselen. Elk jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen een beroerte in Nederland. Meestal gebeurt dit onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Bij een beroerte is het in 80% van de gevallen een herseninfarct en bij 20% gaat het om een hersenbloeding.

Dit zijn de verschillen:

  • TIA: Een afsluiting van een bloedvat naar de hersenen waarbij de uitvalsverschijnselen minder dan 24 uur duren.
  • Herseninfarct: een bloedvat in de hersenen wordt afgesloten door bijvoorbeeld een bloedstolsel. De zuurstofvoorziening wordt plotseling onderbroken. De uitvalsverschijnselen duren langer dan 24 uur.
  • Hersenbloeding: door een kapot bloedvat stroomt bloed in het omringende hersenweefsel.

Transmurale Stroke Service

De zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad is complex. Er zijn vaak verschillende disciplines en organisaties bij betrokken. Door deze zorg in een zogenaamde zorgketen te organiseren kan deze aansluitend en op elkaar afgestemd worden.

Specialisme en centra