Contact
  1. 6532-Ergotherapie-beroerte

Als u met een beroerte (herseninfarct, hersenbloeding of TIA) in het ziekenhuis wordt opgenomen, ligt u de eerste 48 uur op een speciale neurologieafdeling: Braincare of Stroke Unit. Uw behandelend neuroloog schakelt altijd direct een ergotherapeut in. Samen met u onderzoekt de ergotherapeut of de beroerte gevolgen heeft voor het uitvoeren van uw dagelijkse handelingen. Hier leest u daar meer over.

Wat doet een ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt samen met u en eventueel andere direct betrokkenen, welke mogelijkheden er voor u zijn om bepaalde handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te kunnen doen. 

Na een korte kennismaking doet de ergotherapeut een paar testen bij u. Bijvoorbeeld het testen van uw arm-handfunctie en uw denkvermogen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut hoe u uw dagelijkse activiteiten uitvoert, bijvoorbeeld koffie zetten of koken. Zo worden mogelijke lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de beroerte in beeld gebracht. 

Wanneer komt u in aanraking met een ergotherapeut?

Tijdens uw opname in het ziekenhuis wordt door de behandelend neuroloog direct een ergotherapeut ingeschakeld. Het is belangrijk om na de beroerte snel te starten met therapie. In de eerste 12 weken na een beroerte treedt namelijk het meeste herstel op. Mensen die dezelfde klachten hebben, maar meer oefenen, komen verder in hun herstel. Dit is wetenschappelijk bewezen. Door vermoeidheid na een beroerte wordt de therapie door het behandelteam goed op elkaar afgestemd.

Ergotherapie behandeling

Een ergotherapeut kan ondersteuning bieden bij de volgende gevolgen:

Minder beweeglijkheid en gevoel van arm of been

Na een beroerte kan de spierkracht, coördinatie en het gevoel verminderd zijn van uw arm of been. Een ergotherapeut bespreekt met u welke oefeningen u kan doen en welke wensen u heeft om weer naar tevredenheid te kunnen functioneren. U kunt oefeningen krijgen uit de CVA-oefengids. Lees meer in de Oefengids 'Snel in beweging' op onze website.

Daarnaast traint u het best in normale dagelijks activiteiten. In deze trainingen stimuleert de ergotherapeut u om uw aangedane arm of been te gebruiken.

Als u één kant van uw lichaam minder goed kunt bewegen, kunnen er problemen ontstaan zoals vochtophoping. De ergotherapeut kan u advies geven om dat soort problemen te voorkomen. 

Verminderde aandacht voor de aangedane lichaamshelft 

Het kan zijn dat de aandacht voor 1 kant van het lichaam (de uitgevallen zijde) verminderd is. In dit geval wordt deze zijde van het lichaam niet meer goed waargenomen en meegenomen in het handelen, eigenlijk wordt deze zijde ‘vergeten’. De ergotherapeut geeft training en stimuleert u om deze zijde weer actief in te gaan zetten en hier bewust van te worden.

Verminderd denkvermogen (cognitie)

Een beroerte kan lichamelijke maar ook geestelijke gevolgen hebben. Deze onzichtbare gevolgen kunnen ook veel invloed hebben op uw dagelijks functioneren. U kunt moeite hebben met het bedenken van een plan, aandacht, concentratie, geheugen, traag denken en/of prikkelverwerking. Hierdoor weet u bijvoorbeeld niet meer in welke stappen u een broodje moet smeren. Of raakt u snel afgeleid tijdens een activiteit zoals koken, waardoor u belangrijke dingen vergeet. Een ergotherapeut kan u hiermee leren omgaan en maakt gebruikt van verschillende trainingsprogramma’s.

Vermoeidheid

Een ergotherapeut kan u begeleiden bij het leren omgaan met vermoeidheid na een beroerte. Samen met u bekijkt de ergotherapeut hoe u uw energie het beste kunt verdelen over de dag en de week. Er wordt gekeken naar de afwisseling van activiteiten en rustmomenten om tot een goede invulling van de dag te komen.

De ergotherapeutische behandeling gaat in nauwe samenwerking met uw neuroloog, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige en eventuele andere behandelaars. Gezamenlijk wordt bekeken wat voor u de mogelijkheden zijn om weer zo goed mogelijk uw oude niveau te behalen.

Hoe verder na ontslag?

Tijdens uw ziekenhuisopname bespreken wij met u hoe u na ontslag verder kunt gaan werken aan uw herstel. Het kan zijn dat u hiervoor ergotherapie aan huis aangeboden krijgt. Maar een intensievere revalidatie kan ook nodig zijn. In dat geval kan behandeling vanuit een revalidatiecentrum of verpleeghuis geadviseerd worden.

Meer informatie

Meer informatie over een beroerte vindt u ook op www.hartstichting.nl , www.hersenstichting.nl , www.hersenletsel-uitleg.nl of www.hersenletsel.nl 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 6532