Contact
  1. 6532-Ergotherapie-beroerte
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Als u met een beroerte (herseninfarct, hersenbloeding of TIA) in het ziekenhuis wordt opgenomen, ligt u de eerste 48 uur op een speciale neurologieafdeling: Braincare of Stroke Unit. Uw behandelend neuroloog schakelt altijd direct een ergotherapeut in, die bekijkt of de beroerte gevolgen heeft voor het uitvoeren van alledaagse handelingen. Hier leest u daar meer over.

Wat doet een ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt, samen met u en eventueel andere direct betrokkenen, welke mogelijkheden er voor u zijn om bepaalde handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten na een beroerte.

Na een korte kennismaking doet de ergotherapeut enkele testen. Bijvoorbeeld naar de armhandfunctie en het denkvermogen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut hoe u dagelijkse activiteiten uitvoert, bijvoorbeeld koffie zetten en koken. Hierdoor krijgt de ergotherapeut een beeld van de mogelijke lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de beroerte.

Wanneer komt u in aanraking met een ergotherapeut?

Tijdens uw opname in het ziekenhuis wordt door de behandelend neuroloog direct een ergotherapeut ingeschakeld. De ergotherapeut bekijkt of de beroerte gevolgen heeft voor het uitvoeren van alledaagse handelingen.

Het is belangrijk om direct na de beroerte te starten met therapie. In de eerste 12 weken na een beroerte treedt namelijk het meeste herstel op. Mensen die dezelfde klachten hebben, maar meer oefenen, komen verder in hun herstel. Dit is wetenschappelijk bewezen. In verband de aanwezige vermoeidheid na een beroerte wordt de therapie door het behandelteam goed op elkaar afgestemd.

Gedurende de ziekenhuisopname wordt samen met u bekeken wat voor u de mogelijkheden zijn om weer zo goed mogelijk uw oude niveau te behalen. Dit kan zijn door therapie vanuit huis maar ook intensievere revalidatie in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Ergotherapie behandeling

Een ergotherapeut kan ondersteuning bieden bij de volgende gevolgen:

Beweeglijkheid en gevoel van arm of been

Na een beroerte kan de spierkracht, coördinatie en het gevoel verminderd zijn van uw arm of been. Een ergotherapeut bespreekt met u welke oefeningen u kan doen en welke wensen u heeft om weer naar tevredenheid te kunnen functioneren. U kunt oefeningen krijgen uit de CVA-oefengids. Lees meer in de Oefengids 'Snel in beweging' op onze website.

Daarnaast traint u het best in normale dagelijks activiteiten. In deze trainingen stimuleert de ergotherapeut u om uw aangedane arm of been te gebruiken.

Aangezien de aangedane kant minder actief is, kunnen er complicaties ontstaan zoals vochtophoping. De ergotherapeut kan u adviezen geven om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vocht ophoopt in uw hand of arm.

Aandacht voor de aangedane zijde (meestal heeft die zijde ook enige verlammingsverschijnselen)

Het kan zijn dat de aandacht voor 1 kant van het lichaam (de uitgevallen zijde) verminderd is. In dit geval wordt deze zijde van het lichaam niet meer goed waargenomen en meegenomen in het handelen, eigenlijk wordt deze zijde ‘vergeten’. De ergotherapeut geeft training en stimuleert u om deze zijde weer actief in te gaan zetten en hier bewust van te worden.

Denkvermogen (cognitie)

Een beroerte kan lichamelijke maar ook geestelijke gevolgen hebben. De onzichtbare gevolgen kunnen ook veel invloed hebben op het dagelijks functioneren. U kan moeite hebben met het bedenken van een plan, aandacht, concentratie, geheugen, traag denken en/of prikkelverwerking. Hierdoor weet u bijvoorbeeld niet meer in welke stappen u een broodje moet smeren of wordt u snel afgeleid gedurende een activiteit zoals koken waardoor u essentiële zaken vergeet. Een ergotherapeut kan u hiermee leren omgaan en maakt gebruikt van verschillende trainingsprogramma’s.

Vermoeidheid

Een ergotherapeut kan u begeleiden bij het leren omgaan met vermoeidheid na een beroerte. De ergotherapeut gaat samen met u bekijken hoe de energie het beste verdeeld kan worden over de dag en de week. Er wordt gekeken naar de afwisseling van activiteiten en rustmomenten om tot een goede dag invulling te komen.

De ergotherapeutische behandeling gaat in nauwe samenwerking met uw neuroloog, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige en eventuele andere behandelaars. Gezamenlijk wordt bekeken wat voor u de mogelijkheden zijn om weer zo goed mogelijk uw oude niveau te behalen.

Meer informatie

Meer informatie over een beroerte vindt u ook op www.hartstichting.nl , www.hersenstichting.nl , www.hersenletsel-uitleg.nl of www.hersenletsel.nl 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 6532