Contact

Multiple sclerose (MS)

  1. Multiple sclerose (MS)

Multiple sclerose

Bij Multiple sclerose (MS) ontstaan op meerdere plaatsen in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) harde plekken. Deze plekken worden ook wel 'plaques' genoemd. De woorden multiple sclerose betekenen letterlijk: 'harde plekken die op meerdere plaatsen voorkomen'.

Oorzaak

Bij MS is de isolatielaag rondom de zenuwbanen aangetast. Deze isolatielaag zorgt ervoor dat impulsen sneller langs zenuwbanen worden geleid of juist het onbedoeld overspringen op andere zenuwen voorkomen. Door aantasting van de isolatielaag kan het centrale zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed verwerken, waardoor klachten ontstaan.

Symptomen

Kenmerkend voor MS zijn de vaak steeds erger wordende verlammingen. De eerste verschijnselen treden in het algemeen op tussen de leeftijd van twintig en veertig jaar. Multiple sclerose kan beginnen met slecht zien door één oog, met gevoelsstoornissen, vermindering van kracht, spastische bewegingen, duizeligheid en coördinatiestoornissen. Uiteindelijk kunnen de verschijnselen blijvend worden.