Contact
  1. 5373-Multiple Sclerose-polikliniek
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Wat kunt u verwachten?

​De Multiple Sclerose-polikliniek (MS-poli) zorgt ervoor dat MS-patiënten de zorg en ondersteuning krijgen om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren. Hier leest u wat u op de MS-poli kunt verwachten. Op de MS-poli begeleiden en ondersteunen we zowel mensen met MS op de polikliniek als patiënten in het ziekenhuis die uiterst intensieve lichamelijke zorg nodig hebben. In samenwerking met de neurologen werken op de MS-poli twee gespecialiseerde MS-verpleegkundigen. Daarnaast zorgt een secretaresse voor de administratieve werkzaamheden.

Multiple-Sclerose

Bij multiple sclerose of MS ontstaan op meerdere plaatsen in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) harde plekken. Deze plekken worden ook wel 'plaques' genoemd. De woorden multiple sclerose betekenen letterlijk: 'harde plekken die op meerdere plaatsen voorkomen' (multiple = meervoudig; sclero = hard).

Oorzaak

Bij MS is de isolatielaag (myeline) rondom de zenuwbanen aangetast. Deze isolatielaag zorgt ervoor dat impulsen sneller langs zenuwbanen worden geleid of juist het onbedoeld overspringen op andere zenuwen voorkomen. Door de aantasting van de isolatielaag kan het centrale zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed verwerken, waardoor klachten ontstaan.

Symptomen

Kenmerkend voor MS zijn de vaak steeds erger wordende verlammingen. De eerste verschijnselen treden in het algemeen op tussen de leeftijd van twintig en veertig jaar, met een piek rond de dertig. Multiple sclerose kan beginnen met slecht zien door één oog, met gevoelsstoornissen (tintelingen), vermindering van kracht, spastische bewegingen, duizeligheid en coördinatiestoornissen. Uiteindelijk kunnen de verschijnselen blijvend worden, zodat men bedlegerig wordt of een rolstoel nodig heeft.

MSmonitor

Als u te horen krijgt dat u multiple sclerose heeft, leidt dit vaak tot veel vragen. Deze vragen kunt u uiteraard stellen aan uw neuroloog, MS-verpleegkundige of andere behandelaar die u begeleidt. Naast deze persoonlijke benadering is Isala Meppel begonnen met het opzetten van een digitale begeleidingsvorm: MSmonitor.

MSmonitor is een online applicatie, ontwikkeld door MS neurologen. Het bestaat onder meer uit vragenlijsten en een dagboek. MSmonitor biedt een laagdrempelige manier om vragen en zorgen te delen. Ook kunt u en uw behandelteam meer inzicht krijgen in uw persoonlijke ziekteverloop en de symptomen/klachten die u ervaart. De behandeling en begeleiding worden hierdoor meer op uw persoonlijke situatie toegespitst.

In Isala zetten wij de monitor ook in om u meer online te begeleiden, denk aan beeldbellen. Zo hoeft u minder vaak naar het ziekenhuis, maar houden wij u wel goed in de gaten. De MS-zorg wordt op die manier beter en efficiënter. Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten die MSmonitor gebruiken, meer de regie krijgen over hun ziekte en hierdoor beter leren omgaan met hun klachten, zoals moeheid.

Alle patiënten die behandeld worden binnen het MS expertisecentrum van Isala benaderen wij over deelname aan de MSmonitor.

Persoonlijke zorg

Uw situatie vormt het uitgangspunt voor de zorg die wij bieden op de polikliniek. Bij de zorg en begeleiding vinden wij het van belang dat wordt gewerkt vanuit het respect voor het eigen leven en de eigen keuzes die mensen maken. Ieder persoon heeft zijn eigen beleving en persoonlijke verhaal. Vanuit deze visie proberen wij zorg te bieden in contact met andere disciplines die bij de zorg betrokken zijn. Zoals fysiotherapie, ergotherapie, neurologie, urologie, psychologie en revalidatie. Eén keer per maand is er een gezamenlijk overleg. Als alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden, kunnen ze onderling sneller doorverwijzen en beter samenwerken. Dit draagt bij aan een betere manier van behandelen.

Spreekuur

De gespecialiseerde MS-verpleegkundige heeft op de MS-poli een apart spreekuur. Dit spreekuur vormt een belangrijke aanvulling op uw bezoek aan de neuroloog. Tijdens dit spreekuur kan zij de informatie die u van de neuroloog heeft gekregen, aanvullen en verduidelijken. Daarnaast bespreekt zij met u onderwerpen die op dat moment voor u van belang zijn, zoals: 

  • uw sociaal, emotioneel en psychisch functioneren;
  • paramedische zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en maatschappelijk werk; 
  • hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie; 
  • informatie over medicatie;
  • aanvullende informatie na de diagnose van de neuroloog.

Eén keer per half jaar bezoekt u de neuroloog en de MS-verpleegkundige.

Meer informatie

Voor meer informatie over MS verwijzen wij u ook graag naar de volgende websites:

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Neurologie, MS-polikliniek
(038) 424 24 58 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Neurologie
(0522) 23 32 09 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

22 april 2020 / 5373