Contact
  1. 6171-Plaatsing en gebruik van baclofenpomp bij spasticiteit

Een baclofenpomp wordt ingezet bij de behandeling van spasticiteit met het medicijn baclofen (Liorisal). De pomp zorgt ervoor dat het medicijn alleen terecht komt op de plaats waar het moet werken, waardoor de bijwerkingen minder worden. Hier leest u meer over de werking van het medicijn en de plaatsing en het gebruik van de pomp.

Spasticiteit

Onze spieren ontvangen via zenuwbanen signalen vanuit de hersenen Door verschillende neurologische aandoeningen worden deze signalen niet goed afgeremd. Spieren zijn dan overactief. Dit heet spasticiteit. Veel voorkomende aandoeningen die spasticiteit veroorzaken zijn een beroerte, multiple sclerose of een dwarslaesie. Spasticiteit kan pijn veroorzaken, het bewegen beperken en het dagelijks handelen negatief beïnvloeden.

Baclofenpomp

Een van de mogelijke behandelingen van spasticiteit is het medicijn baclofen (Liorisal). Dit medicijn werkt spierontspannend. Het remt in het ruggenmerg de overdracht van een prikkel van de ene zenuw naar de andere zenuw, waardoor de spier zich ontspant. Als baclofen in tabletvorm wordt geslikt, wordt ook het functioneren van de hersenen geremd, met sufheid tot gevolg.

Met een baclofenpomp is het mogelijk om gebruik te maken van de goede eigenschappen van de baclofen, waarbij het medicijn alleen op de plaats komt waar het moet werken. Dus alleen in het ruggenmerg en niet in de hersenen. Om het medicijn in het ruggenmerg toe te dienen, moet het medicijn door een extra beschermende laag tussen het bloed en het ruggenmerg (de bloed-/hersenbarrière). Deze barrière beschermt de hersenen tegen giftige stoffen.

Plaatsen van de pomp

De baclofenpomp plaatsen we niet bij Isala. Dat doen de revalidatieartsen en neurochirurgen in het Medisch Spectrum Twente en het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede, waar we nauw mee samenwerken. Zij plaatsen de pomp en helpen u ook als u ’s avonds of in het weekend vragen heeft of als er problemen zijn met de pomp.

Bij Isala kunt u terecht voor het vullen we de pomp en het zo nodig aanpassen van de dosering. Ook de controle op het tijdig vervangen van de pomp, gebeurt hier. In de praktijk komt het erop neer dat u na het plaatsen van de pomp voornamelijk contact heeft met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Isala. Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft.

Samenvatting

  • Een baclofenpomp krijgt u als er met baclofen in tabletvorm onvoldoende effect wordt bereikt of als de bijwerkingen te hevig zijn. 
  • Het plaatsen van de pomp vindt plaats in het Medisch Spectrum Twente of het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede na een proefbehandeling. 
  • Het vullen van de pomp gebeurt bij Isala. 
  • Voor het bijstellen van uw medicatie komt u naar Isala. 
  • Het signaleren voor het tijdig vervangen van de pomp gebeurt bij Isala. 
  • Vervanging van de pomp gebeurt in het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede.

Belangrijk

Heeft u in het weekend of ’s avonds dringende vragen of maakt u zich zorgen over het functioneren van de pomp, neem dan contact op met Isala.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle
Revalidatiegeneeskunde
088 624  56 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6171