Contact
  1. 6158-Botulinetoxinebehandeling bij spasticiteit

Door verschillende neurologische aandoeningen kan spasticiteit ontstaan. Veel voorkomende aandoeningen zijn een beroerte, multiple sclerose of een dwarslaesie. Maar er zijn veel meer oorzaken. Spasticiteit kan pijn veroorzaken, het bewegen beperken en het dagelijks handelen negatief beïnvloeden. Een behandeling met botulinetoxine kan helpen. Hier leest u meer over de behandeling.

Behandeling

Er zijn diverse mogelijkheden voor het behandelen van spasticiteit. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, ergotherapie, het dragen van een spalk of aangepaste (orthopedische) schoenen, medicijnen, een zenuwblokkade of botulinetoxinebehandeling. Vaak wordt er een combinatie van deze behandelmogelijkheden toegepast. Uw revalidatiearts heeft met u besproken dat een injectie met botulinetoxine voor u een geschikte behandeling is.

Wat is een injectie met botulinetoxine?

Onze spieren ontvangen via zenuwbanen signalen vanuit de hersenen. Door uw aandoening worden deze signalen niet goed afgeremd. Spieren zijn dan overactief. Dit heet spasticiteit.
Botulinetoxine is een chemische stof die overactiviteit van spieren tegengaat. Het wordt in de spier geïnjecteerd en blokkeert de signalen van de zenuw naar de spier. Hierdoor vermindert de spierspanning.

Wat houdt de behandeling in?

De revalidatiearts onderzoekt welke spieren voor een injectie in aanmerking komen. De spieren worden geïnjecteerd met een speciale naald. Met elektrische prikkels, EMGgeluid of een echo wordt gecontroleerd of de naald in de juiste spier zit.

Vervolgens wordt een kleine hoeveelheid botulinetoxine in de spier gespoten. Omdat vaak meerdere spieren behandeld worden, is het mogelijk dat u meerdere injecties krijgt. U kunt na de behandeling meestal direct naar huis.

Welke resultaten mag u verwachten?

Botulinetoxine is geen wondermiddel. De revalidatiearts bespreekt met u de behandeldoelen en de wederzijdse verwachtingen. Doelen en verwachtingen zijn per persoon verschillend en afhankelijk van de mate van spasticiteit. Sommige doelen worden behaald door een combinatie van verschillende behandelingen waar een injectie met botulinetoxine onderdeel van uitmaakt.

Wanneer is het effect merkbaar?

De meeste mensen bemerken drie tot tien dagen na de botulinetoxinebehandeling afname van spierspanning. Het optimale effect ligt rond de vier weken. Over het algemeen houdt het effect van de behandeling drie maanden aan. Soms is dit korter, soms langer. Na drie maanden kan de botulinetoxinebehandeling herhaald worden. Eerder herhalen is niet mogelijk in verband met het risico op de ontwikkeling van antistoffen door het eigen afweersysteem.

Voorafgaand aan de behandeling

Stel uw behandelaar vooraf op de hoogte van uw medicatiegebruik (bloedverdunnende middelen in het bijzonder).

Mogelijke bijwerkingen

Normaal gesproken treden nauwelijks bijwerkingen op. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • pijnklachten op de injectieplaats;
  • warmte en roodheid rond de behandelde spier;
  • tijdelijke afname van spierkracht, meer dan van tevoren door uw revalidatiearts was ingeschat;
  • bij hoge doseringen kan gedurende enkele dagen een grieperig gevoel ontstaan. In de revalidatie is de dosering van botulinetoxine echter zo laag, dat dit vrijwel nooit voorkomt.

Indien gewenst kunt u uw revalidatiearts om de patiëntenbijsluiter vragen.

Wanneer is een botulinetoxine-injectie niet mogelijk?

Het is niet verantwoord een botulinetoxine-injectie te geven bij:

  • enkele spierziekten;
  • tijdens zwangerschappen of bij borstvoeding;
  • na een griepvaccinatie of een tetanusvaccinatie die korter dan twee weken geleden ontvangen is;
  • bij antibioticagebruik van het type aminoglycosiden.

Extra voorzichtigheid is geboden als u slikstoornissen heeft.

Is nabehandeling nodig?

Vaak is nabehandeling met fysio- of ergotherapie, met een spalk of schoenaanpassing nodig. De revalidatiearts bespreekt dit met u. Ongeacht de nabehandeling wordt na enkele weken tijdens een controleafspraak het effect beoordeeld. Dit kan ook telefonisch plaats vinden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle
Revalidatiegeneeskunde
088 624  56 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6158