Contact
  1. 6156-Nazorgpolikliniek Intensive care (IC)

Een opname op de Intensive care (IC) is een ingrijpende gebeurtenis. Het blijkt dat veel patiënten en hun familie na thuiskomst behoefte hebben aan een nagesprek over de ervaringen die zij opgedaan hebben tijdens de behandeling op de IC. Isala heeft hiervoor vanuit de IC een speciaal nazorgtraject ontwikkeld. Hier leest u daar meer over.

Waarom een nazorgpolikliniek IC?

U bent opgenomen geweest op de IC van Isala. Er is in deze periode veel met u gebeurd. Uw ziektebeeld in combinatie met de behandeling kan aanleiding geven tot onverwachte en soms langdurig aanhoudende klachten. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn: spierzwakte, verminderde eetlust of gewichtsverlies, maar ook kunt u last krijgen van psychische klachten zoals angst, slecht slapen, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Deze klachten kunnen de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook uw naasten kunnen deze klachten hebben.

Het blijkt dat veel patiënten en hun familie behoefte hebben aan een nagesprek over de ervaringen die zij opgedaan hebben tijdens de behandeling op de IC. Vanuit de IC hebben wij hiervoor een speciaal nazorgtraject ontwikkeld. De nazorgpolikliniek IC is bedoeld voor patiënten die twee dagen of langer opgenomen zijn geweest op de IC. Het doel van de nazorgpolikliniek is om eventuele problemen in kaart te brengen en u te helpen bij de verwerking van uw opname.

Hoe maak ik een afspraak?

Valt u binnen de categorie die in aanmerking komt voor een nazorggesprek, dan krijgt u ongeveer drie maanden na ontslag een vragenlijst (Lastmeter) thuisgestuurd. Wanneer u deze ingevuld naar ons retour stuurt, plannen wij een afspraak voor u in. Mocht u niet in deze categorie vallen en toch behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u ons gerust bellen via 088 624 56 48 (afdeling Revalidatiegeneeskunde) of mailen naar icnazorg@isala.nl.

Hoe verloopt een nazorggesprek?

U spreekt ongeveer een uur met de IC-verpleegkundige en de revalidatiearts van de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Het is mogelijk om na het bezoek, onder begeleiding van de IC-verpleegkundige, de IC te bezoeken.

Doorverwijzing

Zo nodig verwijzen wij u door naar andere specialismen binnen Isala, zoals de fysiotherapeut of consultatief psychiatrisch verpleegkundige. Wanneer u doorverwezen wordt, neemt het desbetreffende specialisme contact met u op om op korte termijn een afspraak in te plannen.

Let op
Wij raden u aan om deze folder samen met uw naasten door te nemen en eventuele vragen alvast op te schrijven. Neem, als dit mogelijk is, iemand mee naar uw afspraak bij de nazorgpolikliniek IC.

Meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Revalidatiegeneeskunde

088 624 56 48 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
icnazorg@isala.nl

Laatst gewijzigd 15 februari 2023 / 6156

Gerelateerde folders