Contact
  1. 6172-Behandeling met fenol bij spasticiteit

​Spasticiteit kan op verschillende manieren worden behandeld. Eén van de mogelijkheden is de behandeling van de zenuw met fenol. Hierbij wordt de zenuw die naar de spier gaat geblokkeerd door inspuiting met de vloeistof fenol. Hier leest u meer over de behandeling.

Spasticiteit

Onze spieren ontvangen via zenuwbanen signalen vanuit de hersenen. Door verschillende neurologische aandoeningen worden deze signalen niet goed afgeremd. Spieren zijn dan overactief. Dit heet spasticiteit. Veel voorkomende aandoeningen die spasticiteit veroorzaken zijn een beroerte, multiple sclerose of een dwarslaesie. Spasticiteit kan pijn veroorzaken, het bewegen beperken en het dagelijks handelen negatief beïnvloeden.

Er zijn diverse mogelijkheden voor het bestrijden van spasticiteit. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, ergotherapie, het dragen van een spalk of een aangepaste (orthopedische) schoen, medicijnen, een zenuwblokkade of botulinetoxinebehandeling. Vaak wordt er een combinatie van behandelmogelijkheden toegepast. Uw revalidatiearts heeft met u besproken dat een zenuwblokkade met fenol voor u een geschikte behandeling is.

Behandeling van de zenuw met fenol

Het doel van de behandeling is het blokkeren van de zenuw die naar de spier gaat. We spreken daarom ook wel over een ‘perifere zenuwblokkade’. Op deze manier wordt de spier niet meer overprikkeld. De zenuw wordt geblokkeerd door in het verloop van de zenuw naar de spier toe, of op de plaats waar de zenuw de spier binnengaat, een vloeistof (fenol) in te spuiten. De blokkade die hierdoor ontstaat, voorkomt dat de zenuw de prikkels doorgeeft aan de spier. Door de blokkade wordt de spier waarin een te hoge spanning zit, tijdelijk minder werkzaam en neemt de hinder af.

Toediening van fenol

Uw revalidatiearts selecteert de zenuwen of spieren die de belangrijkste oorzaak vormen van uw fysieke problemen. Meestal gaat het om een zenuw in uw been, soms om een buigspier in uw bovenarm.

Proefbehandeling

In sommige gevallen verrichten we eerst een proefbehandeling. We gebruiken dan het verdovingsmiddel marcaïne in plaats van fenol. Hiermee bekijken we wat het uiteindelijke effect van een bepaalde zenuwblokkade is. Bij een gunstig effect van de proefbehandeling, kunt u na een aantal weken fenol laten toedienen.

Het verloop van de behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de onderzoeksbank. Eerst lokaliseren we de zenuw. Dit doen we met elektrische prikkels en een echo. Met een apparaatje zoeken we de plaats waar de injectie moet komen. U voelt hier weinig van: soms wat lichte elektrische schokjes, waardoor uw spieren kort samentrekken.
We gebruiken een speciale naald, die elektrische signalen uitzendt. Hiermee kan de arts de plek nog preciezer bepalen. Na het inspuiten bent u klaar met de behandeling. Deze duurt in totaal ongeveer een half uur tot drie kwartier. U kunt gewoon naar huis, maar wij raden het u af om zelf te rijden.

Is de injectie pijnlijk?

Net zoals alle injecties veroorzaakt deze injectie enig ongemak. U kunt het vergelijken met het afnemen van bloed. Sommige mensen hebben er geen last van. Op uw verzoek kan de arts u plaatselijk verdoven met een crème, of u kunt een ander pijnstillend of kalmerend middel krijgen.

Na de behandeling

Hoe lang blijft het effect?

Fenol werkt direct na het inspuiten. Het maximale effect is na één tot vier dagen merkbaar. De duur van de werking is bij iedereen verschillend en is niet te voorspellen. Gemiddeld blijft het middel zo’n zes tot twaalf maanden werken. Maar het kan ook korter of langer zijn.

Zijn er bijwerkingen?

Bijwerkingen treden meestal op in de eerste week na de injectie en zijn in de meeste gevallen licht tot matig van aard. Ze verdwijnen na verloop van tijd.
De injectie zelf kan pijnlijk zijn en kan een blauwe plek en/of een korte, branderige pijn op de plaats van de injectie veroorzaken. Ook kan uw huid tijdelijk roder en warmer worden. Ongeveer tien procent van de patiënten meldt dat zij pijn hebben in het gebied waar de zenuw naartoe gaat. Dit kan alleen voorkomen als tijdens de behandeling de zenuw aangeprikt wordt, niet als in de spier gespoten wordt. Deze pijn kan lang aanhouden, maar is in principe tijdelijk van aard.

Is nabehandeling nodig?

Vaak is nabehandeling met fysio of ergotherapie, met een spalk of schoenaanpassing nodig. De revalidatiearts bespreekt dit met u. Ongeacht de nabehandeling wordt na enkele weken tijdens een controleafspraak het effect beoordeeld. Dit kan ook telefonisch plaats vinden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle
Revalidatiegeneeskunde
088 624  56 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6172