Contact
  1. 7378-Palliatieve zorg

Zorg als u niet meer beter wordt

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van hun ziekte, bijvoorbeeld kanker, COPD, dementie, een herseninfarct of hartfalen. Palliatieve zorg richt zich op een betere kwaliteit van leven. Soms kan de ziekte voor langere tijd worden afgeremd en behandeld en duurt de periode waarin u palliatieve zorg ontvangt jaren. Soms is deze fase veel korter. In dat geval richt palliatieve zorg zich op een goede kwaliteit van leven en het behandelen van symptomen ter klachtenvermindering.

Binnen Isala werkt een in palliatieve zorg gespecialiseerd team, het Palliatief Advies en Consult Team (PACTeam). Dit PACTeam bestaat onder andere uit artsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, internist-oncologen, anesthesiologen-pijnspecialisten, radiotherapeuten, apothekers en geestelijk verzorgers. Mocht het nodig zijn dan kunnen zij andere medisch specialisten, en paramedici, zoals een medisch maatschappelijk werker, psycholoog of fysiotherapeut bij uw zorg betrekken.

Wat kunt u verwachten?

Wat kunnen u en uw naasten van het PACTeam verwachten? Het PACTeam adviseert en ondersteunt patiënten, naasten en andere zorgverleners bij:

  • Vragen rondom het levenseinde en wat hierin voor u van waarde is.
  • Zorgen rondom het omgaan met uw situatie en zorgen over uw naasten.
  • Het overwegen van belangrijke beslissingen zoals het doorgaan of afzien van behandeling(en).
  • Behandeling van klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid en vermoeidheid.
  • Het oriënteren op zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospices of andere zorginstellingen.
  • Het goed afstemmen van zorg in samenwerking met uw arts, verpleegkundigen, transferverpleegkundige, huisarts en thuiszorg.
  • Afscheid nemen van uw leven, waardig sterven en ondersteuning bij rouw en verdriet.

Hoe kom ik met het PACTeam in contact?

Als u opgenomen bent in Isala kan het PACTeam alleen op verzoek van uw medisch specialist in consult worden gevraagd. Hierna bezoekt een verpleegkundig specialist of arts van het PACTeam u in het ziekenhuis. Bij dit bezoek bespreken we uw situatie, wensen en eventuele klachten die u ervaart. Ook spreekt het PACTeam met de arts en verpleegkundige van de afdeling waar u op dat moment verblijft. Op basis van deze gegevens kan het PACTeam uw behandelaars adviseren. Het PACTeam neemt de behandeling niet over maar adviseert. Uw behandelend specialist kan deze adviezen in overleg met u opnemen in uw behandelplan.

Deze adviserende en ondersteunende rol van het PACTeam wordt vaak voortgezet gedurende de tijd dat u opgenomen bent. Het PACTeam verzorgt bij ontslag uit het ziekenhuis een brief voor uw huisarts waar vaak ook tijdens de opname al overleg mee is geweest. In deze brief kunnen klachten en adviezen worden beschreven waar u op dat moment last van heeft. Ook kunnen hierin eventueel verwachte problemen en daarbij behorende adviezen in de toekomst worden beschreven.

Denkt u dat het PACTeam iets voor u zou kunnen betekenen, bespreek dit dan met uw zorgverleners. Uw behandelend arts heeft dan de mogelijkheid het PACTeam te consulteren.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7378